Dau Ddeg Tri

Conwy, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar stryd fach dawel yng nghanol Conwy, mae'r ty pen teras hwn yn cynnig popeth sydd angen oi fewn pellter cerdded.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £849 yr wythnos
 • £121 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar stryd fach dawel yng nghanol Conwy, mae'r ty pen teras hwn yn cynnig popeth sydd angen oi fewn pellter cerdded. Oddi mewn i waliau castell canoloesol, dyma leoliad trawiadol i fwynhau y gorau o Ogledd Cymru.

Mwynhewch drip ar gwch o'r Marina, ymlaciwch ar ddau draeth yn y dref, darganfyddwch y ty lleiaf ym Mhrydain, a dewis gwych o gaffis, bwytai a bariau. Yn ogystal â'r castell, mae atyniadau eraill gerllaw yn cynnwys Surf Snowdonia a Gerddi Bodnant, tref glan môr Llandudno a Pharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rhestr o bethau i'w gweld a'u gwneud yn faith ac ni cheir gwell lleoliad. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored gyda gwres dan y llawr ar gyfer ymlacio mewn steil.

Lolfa/ardal fwyta - soffa a chadeiriau cysurus o gwmpas stôf nwy a theledu, gyda bwrdd bwyta wedi ei leoli ym mhen arall yr ystafell. Dewis o gemau hefyd ar gael. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys unedau gwenithfaen ag wyneb gweithio gwyn, popty trydan, hob nwy, meicrodon, oergell a pheiriant golchi llestri. Rhewgell yn y sied yng nghefn y ty. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king. 

Ystafell wely 2 - gyda gwely maint king. 

Ystafell ymolchi gyda gwres dan y llawr, cawod fawr, 2 basn a thoiled. 

Ail Lawr

Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl sydd ond yn addas i blant. 

Cwrt

Cwrt caeedig yn y cefn gyda dodrefn gardd, yn cynnig llecyn heddychlon i ymlacio, drws nesaf i dy nodedig Plas Mawr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, Prosseco a siocledau    
 • Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig    
 • Gwres dan y llawr gwaelod a'r ystafell ymolchi  
 • Dillad gwelyau, tywelion a 2 sychwr gwallt ar gael     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 2 gi    
 • Dim ysmygu tu mewn   
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
 • Parcio ar y stryd os oes lle. Meysydd parcio gerllaw (bydd rhaid talu yma)    

Lleoliad

Located on a quiet side street in the centre of Conwy's medieval, walled town, within walking distance to all its amenities and attractions. This World Heritage town is the ideal base to get together and to discover the delights of the North Wales coast and Snowdonia National Park.

Explore Conwy Castle, an imposing 13th century castle with picturesque views across the coastline and a number of other historical buildings including Plas Mawr, the best surviving Elizabethan townhouse in the country, next door to your cottage. Stroll down to the Marina for a scenic boat ride or head to Conwy Morfa Beach (1.2 mile) / Deganwy Morfa Beach (1.5 mile) for relaxing days out.

Enjoy the wide range of cafes, delis, bars and restaurants on the doorstep, including Amelies Restaurant, Watson's Bistro and Signatures Restaurant. For groceries, Spar is within walking distance whilst Tesco and Asda are both within 1.5 miles at Llandudno Junction.

The vibrant seaside resort of Llandudno (4.5 miles) also offers an excellent range of attractions, restaurants, cafes and shops. It is also home to the longest pier in Wales and a popular Promenade, two beaches, Venue Cymru theatre, the Great Orme with its ski slope, cable cars, tramway and ancient mine.

Some of the other major attractions nearby include Bodnant Gardens and Welsh Mountain Conservation Zoo (both 5.5 miles), Surf Snowdonia (7 miles), Zip World and Betws y Coed (16 miles), one of Snowdonia's main hubs.

Beaches

 • Conwy Morfa Beach - wide sandy beach with great views, which is also allows dogs. 1.2 miles
 • Deganwy Morfa Beach - sand and shingle, scenic beach bordering the estuary of the Conwy. Backed by short promenade and cycle path leading to Llandudno's West Shore beach. 1.5 miles
 • North Shore Beach - Llandudno's main beach - a fantastic scenic beach that offers beautiful leisurely strolls along the promenade to a fun filled day for all the family - 3.5 miles

Walking

 • Wales Coast Path - join the path from the doorstep, west towards Penmaenmawr and north towards Llandudno. 0.1 mile.
 • Carneddau (Snowdonia mountain walks) - Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. The nearest peak is Tal y Fan. The nearest starting point is Sychnant Pass - 1.9 miles
 • Pensychnant Conservation Centre - peaceful countryside walks amongst flora and fauna. 2 miles
 • Great Orme - A series of walks of varying lengths up to and around the Great Orme summit - 4.5 miles

Cycling

 • Wales Coastal Path - perfect for cycling and even better, you can hire bikes (and trailers) from Llandudno. A great way to see North Wales' stunning coastline. 0.1 mile
 • Penmachno Trail - This 18 mile trail takes you through the scenic countryside of the Conwy Valleys. 21.5 miles

Golf

 • Conwy Golf Club - This is the 7th Best Golf Course ranked in the top 100 best courses in the world. Complete with clubhouse and restaurant on site. 1.1 miles.
 • Maesdu Golf Club - 3.5 miles
 • North Wales Golf Club - 3.7 miles

Fishing

 • Conwy Harbour Sea Fishing - a great fishing location, especially an hour after high tide. Start by the Signal Box and follow the ebbing tide towards the mouth of the estuary. 0.2 mile
 • Conwy Water Gardens - Here you will find 3 coarse fishing lakes surrounded by beautiful woodland of North Wales. Tackle shop, snack shop and restaurant conveniently based on site and also offers disabled access. 3.7 miles.

Watersports

 • Parc Eirias Swimming Pool - Indoor facilities include six lane 25 metres swimming / leisure pool with various water features and a separate water slide. 6.5 miles
 • Colwyn Bay Watersports, Porth Eirias - tuition in sailing, windsurfing and power-boating & hire of sailing, windsurfing, kayaking, canoeing and SUP kit. 6.8 miles
 • Surf Snowdonia - artificial wave lagoon. 7 miles