Naw Stryd y Capel

Conwy, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn cyfoes yn cynnig gwyliau gwych oddi mewn i waliau hanesyddol Conwy - tref Treftadaeth y Byd ar arfordir Gogledd Cymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £492 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn cyfoes yn cynnig gwyliau gwych oddi mewn i waliau hanesyddol Conwy - tref Treftadaeth y Byd ar arfordir Gogledd Cymru. Wedi ei leoli ar stryd dawel, mae'r bwthyn mewn lleoliad perffaith i wneud y mwyaf o bopeth sydd gan Conwy i'w gynnig. O'r castell mawreddog i'r ty lleiaf yn y wlad, traethau a thripiau ar gychod, a dewis eang o fwytai, bariau a siopau annibynnol. 

Mae'r bwthyn hefyd yn ganolog i nifer o atyniadau eraill yng Ngogledd Cymru, yn cynnwys Surf Snowdonia a Gerddi Bodnant, trefi Llandudno a Betws y Coed, Zip World a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

Llawr Gwaelod 

Mae'r ardal fyw agored yn eich gwahodd i eistedd nôl ac ymlacio mewn steil. 

Lolfa - soffa a stôl gyfforddus yn berffaith ar gyfer nosweithiau clyd o flaen ffilm dda a'r stôf nwy.

Cegin/ardal fwyta - cegin fodern gyda wyneb gweithio gwenithfaen a bar brecwast. Yr holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan a hob nwy, meicrodon, oergell a rhewgell fach oddi mewn a pheiriant golchi llestri.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell fawr gyda gwely maint king, cypyrddau dillad a theledu ar y wal.

Ystafell gawod en-suite gyda gwres dan y llawr, cawod fawr, 2 basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Cwrt

Cwrt caeedig yn y cefn yn cael ei rannu, ond anaml ei ddefnyddio, gan drws nesaf. Lle delfrydol ar gyfer cwn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, Prosseco a siocledau    
 • Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig    
 • Gwres dan y llawr yn yr ystafell gawod    
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt ar gael     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 2 gi    
 • Dim ysmygu tu mewn   
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
 • Parcio ar y stryd os oes lle. Meysydd parcio gerllaw (bydd rhaid talu yma)    

Lleoliad