Caban y Gader

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion, Cader Idris a mynyddoedd y Rhinog, mae'r llety hwn i 2 o fewn pellter cerdded i draeth euraidd a bwyty.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion, Cader Idris a mynyddoedd y Rhinog, mae'r llety hwn i 2 o fewn pellter cerdded i draeth euraidd a bwyty. Wedi ei leoli ar ystâd breifat ar arfordir Eryri, lai na milltir i dafarn bentref, siop a bwyty yn Nhalybont, yn ganolog i Abermaw (4 milltir) a Harlech (7 milltir). Dyma le i ymlacio a darganfod harddwch Gogledd Cymru.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored gyda golygfeydd tuag at Fae Ceredigion, lloriau derw a gwres dan y llawr.

Lolfa - seddi cyfforddus o gwmpas teledu a lle tân carreg. Drysau Ffrengig yn arwain allan i deras caeedig.

Cegin - gyda'r holl offer ar hyd y wal yng nghefn yr ystafell fyw, yn cynnwys hob a phopty, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi dillad a llestri. Bwrdd bwyta i ddau.

Ystafell wely - gyda golygfeydd a gwely dwbwl, teledu a chypyrddau dillad. Ensuite gyda cawod, toiled a basn. 

Gardd

Teras fawr, gaeedig a lawnt fach - delfrydol ar gyfer anifeiliaid anwes. Bwrdd a chadeiriau ar gyfer bwyta allan.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, jam lleol a Bara Brith    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig       
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 2 anifail anwes yn rhad ac am ddim     
 • Dim babanod na phlant
 • Dim ysmygu tu mewn    
 • Parcio preifat ar gyfer 2 gar    

Lleoliad