Sgubor Madrun

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Pen Llyn. Mae Sgubor yn cynnig ardal chwarae awyr agored i blant, ystafell gemau, pysgota afon a thraeth tywod Porth Neigwl, 2 funud i ffwrdd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £592 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ym mwthyn gwyliau Sgubor Madrun fe storiwyd gwair a bwyd anifeiliaid am y 250 mlynedd diwethaf. Mae wedi ei adnewyddu yn ddiweddar yn fwthyn gwyliau moethus gyda chymaint â phosib o'r nodweddion gwreiddiol a phosib yn weledol. Mae gan y bwthyn ardal chwarae i blant, ystafell gemau a thraeth hir 3 milltir dywodlyd Porth Neigwl ychydig dros hanner milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Mae mynediad blaen a thu ôl y bwthyn hwn yn lefel ac yn addas i westai llai abl yn ogystal â chadeiriau olwyn. Mae'n agor yn syth i ystafell agored yn cynnwys lolfa, lle bwyta a chegin. Mae rhan o'r llawr llechfaen gwreiddiol wedi ei ail osod yn y gegin a'r ardal fwyta a chadwyd rhai o'r waliau cerrig, y cyfan yn ychwanegu at gynhesrwydd a chymeriad y llety. Ceir ffenestr fawr gyda ffenestr ddwbl sydd yn cynnig golygfeydd gwych o gefn gwlad a theimlad golau ar y tu mewn. Ceir gwresogyddion o dan y llawr gwaelod hefyd.

Mae'r gegin gyflawn yn cynnwys cyfarpar ansawdd uchel a digonedd o lestri a gwydrau. Mae'r safon pum seren yn parhau yn y lolfa gyda soffas lledr mawr cyfforddus a chlustogau meddal sy'n cyfrannu at y teimlad cartrefol. Ceir teledu plasma newydd ar y wal, chwaraewr DVD, CD/radio.

Ceir ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod hefyd sydd yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae ganddo ystafell ymolchi en-suite gyda chawod a chanllawiau ger y toiled a'r basn golchi dwylo. Gellir darparu cadair ar olwynion neu gadair droelli i'r rhai llai abl.

Llawr Cyntaf

Grisiau hyfryd wedi ei chreu gan saer lleol yn arwain i lawr cyntaf ar steil oriel gyda dwy ystafell wely gyda nenfwd ar ongl a dwy ffenestr velux yn edrych allan ar olygfeydd godidog cefn gwlad. Ceir gwely dwbl clasurol gyda chanopi ac en-suite mewn un ystafell ac mae'r ystafell arall yn cynnwys tri gwely sengl hufen. Mae'r brif ystafell ymolchi ar y llawr hwn hefyd gyda Jaquzzi.

Gardd

Drws cefn dwbl mawr yn arwain allan i ardal y patio gyda dodrefn gardd. Delfrydol ar gyfer edmygu'r golygfeydd neu i eistedd ac ymlacio gyda gwydraid o win gyda'r nos.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.

Cyswllt WIFI ar gael - dewch â'ch gliniadur eich hun.

Darperir sychwr gwallt ar gais.

Croesewir cwn, ond ni ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn. Wedi'r cyfan, maen nhw hefyd ar eu gwyliau ac rydyn ni eisiau cynnal safon uchel y llety. Codir ffi fechan o £20 yr anifail (uchafswm o 2 gi bach neu 1 ci mawr ar wahân i alsatians), yn daladwy i'r perchennog pan ydych yn cyrraedd. Gadewch i ni wybod os ydych yn dod a chi er mwyn i ni roi giât wrth y grisiau.

Mae'r lleoliad yma hefyd yn wych ar gyfer grwpiau (cysgu hyd at 13 hefo'i gilydd). Mae bwthyn moethus arall ar y safle - edrychwr ar argaeledd Stabal Madrun (cysgu 6).

Lleoliad

Sgubor Madrun holiday cottage is situated on a working farm in a beautiful location on the Llyn Peninsula. Just over ½ a mile away from Porth Neigwl (Hell's Mouth) beach, popular with surfers, and Abersoch (3 miles), which is well known for water sports activities. Several other sandy beaches, coves and rock pools are also within a few miles of Sgubor Madrun cottage.

The picturesque village of Llangian with Post Office/shop and a 6th Century Church lies a mile away. Llanengan village has a fine medieval church and a country pub (delicious grub!) one and a half miles away. Both villages have a telephone kiosk.

The Llyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and water sport. With nearly 100 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place to come for a walking holiday.

Take a boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage, try your hand at fishing, horse-riding or golf and enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc at Glasfryn Parc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

Beaches

Porth Neigwl - 4 mile sandy beach. Good surf and dog friendly. 0.5 mile

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Watersports

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 0.5 mile

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 3 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 mile from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 18 miles from cottage.

Fishing

River fishing available to guests at Sgubor Madrun. Can be arranged with owners on arrival.

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 3 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 7 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 14 miles

Horse-riding

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 4 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 4.5 miles

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 5 miles

Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.