Ty Isa

Abergele, North Wales Coast

 • 5 Star Gold
 • Mae'r bwthyn trawiadol hwn gyda twb poeth yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau yng nghefn gwlad Gogledd Cymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £563 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 5 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r bwthyn trawiadol hwn gyda twb poeth, sydd newydd ei adnewyddu, yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau yng nghefn gwlad Gogledd Cymru. Fe fyddwch yn teimlo yn bell i ffwrdd o bawb a phopeth, ond eto, mae'r A55 o fewn 5 milltir, sy'n rhoi mynediad rhwydd i arfordir Gogledd Cymru a'i holl atyniadau. Ymlaciwch mewn steil o flaen y stôf goed a mwynhau golygfeydd o gefn gwlad a'r bywyd gwyllt. Efallai y byddwch ddigon lwcus i weld ambell i garw yn y caeau tu hwnt i'r ardd.

Mae yma hefyd lety bychan i 2 ar y safle, mewn ysgubor wedi ei hadnewyddu gyda'i dwb poeth ei hun, rhag ofn yr hoffech estyn gwahoddiad i gwpwl arall.

Llawr Gwaelod

Cegin - ystafell ffasiynol gydag unedau llwyd, wyneb gweithio gwenithfaen a sinc Belfast, gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan ac oergell/rhewgell.

Lolfa/ardal fwyta - ystafell agored gyda trawstiau, drysau derw a digon o gymeriad. Mae'r bwrdd bwyta derw i 4 wedi ei leoli ger y stôf goed a ffenestr yn edrych allan dros yr ardd. Soffa ledr gyfforddus a bwrdd coffi o flaen teledu Smart ar y wal, gyda freesat, a drysau yn agor allan i'r ardd. Golygfeydd o gefn gwlad i bob cyfeiriad, dyma le delfrydol i ymlacio. 

Iwtiliti - ystafell arwahan yn cynnwys sinc, peiriannau golchi a sychu dillad, meicrodon, haearn smwddio, lle i esgidiau cerdded ac i hongian cotiau. 

Ystafell toiled a basn. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbl, teledu Smart gyda freesat, wal gerrig nodweddiadol, a 2 ffenestr sy'n cynnig golygfeydd o gefn gwlad. Cadair freichiau a chypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda trawstiau agored, cypyrddau dillad a golygfeydd o gefn gwlad.

Ystafell ymolchi - baddon yn sefyll ar ben ei hun gyda golygfeydd. Rheilen sychu tywelion, cawod wlaw a basn. 

Gardd

Lawnt breifat a chaeedig, patio a twb poeth, gyda golygfeydd anhygoel o gefn gwlad a bywyd gwyllt. Dodrefn gardd a barbaciw. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys wyau lleol, sgons/cacennau cri, cacennau i blant, yn ogystal â the, coffi, siwgwr a llaeth 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig 
 • Coed ar gyfer y stôf  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Wi-fi yn gynwysedig
 • Gemau bwrdd ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Mae'r eitemau canlynol hefyd ar gael: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn     
 • Parcio ar gyfer 3 car

Lleoliad