Hendy Iago

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Mae'r llety gwyliau helaeth hwn ar Benrhyn Llŷn gyda golygfeydd o'r môr, yn ddelfrydol ar gyfer aduniadau teuluol neu ffrindiau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £658 yr wythnos
 • £94 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety gwyliau helaeth hwn ar Benrhyn Llŷn gyda golygfeydd o'r môr, yn ddelfrydol ar gyfer aduniadau teuluol neu ffrindiau. Mae Hendy Iago yn gwneud y mwyaf o'r lleoliad godidog ac heddychlon, gyda digon o ffenestri a drysau patio i fedru mwynhau golygfeydd panoramig o gefn gwlad a'r arfordir. Un o drysorau cudd Penrhyn Llŷn yw Porth Iago (cildraeth tywodlyd hardd) sydd lai na milltir i ffwrdd o stepen y drws, tra mae Porthoer - traeth yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol gyda caffi - ond 1.5 milltir i ffwrdd. Mae pentref glan môr Aberdaron, neu bentref arfordirol Abersoch ynghyd ac atyniadau eraill heb fod yn bell o'r bwthyn.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ardal fwyta gyda golygfeydd - yr holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan. Mae bwrdd mawr ar gyfer 11 o westeion yn yr ardal fwyta.

Ystafell haul fach gyfagos gyda chadeiriau pren, setl a lamp - perffaith ar gyfer darllen neu i fwynhau amser tawel yn edrych allan ar olygfeydd hardd cefn gwlad Penrhyn Llŷn a'r môr ar y gorwel.

Lolfa - ystafell helaeth gyda golygfeydd anhygoel o'r môr a chefn gwlad. Teledu a chwaraewr DVD a digon o seddi lledr cyfforddus ar gyfer y gwesteion. Drysau patio yn arwain i'r ardd a'r patio.

Ystafell wely 1 - ystafell gyda dau wely sengl, byrddau bach ger y gwely a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod arwahan, toiled, rheilen sychu tywelion a basn.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad, sinc a boiler.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king gyda byrddau bach ger y gwely, cwpwrdd dillad a golygfeydd o'r môr.

Ystafell wely 3 - gwely maint king gyda byrddau bach ger y gwely, cwpwrdd dillad a golygfeydd fel ystafell wely 1.

Ystafell wely 4 - ystafell deulu helaeth gyda 1 gwely dwbwl ac 1 gwely sengl, cypyrddau dillad.

Ystafell wely 5 - ystafell gyda dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

Ystafell gawod - cawod fawr, toiled, rheilen sychu tywelion a basn.

Gardd

Mae gardd fawr gaeedig yn amgylchynu'r llety hunan ddarpar hwn gyda golygfeydd o'r môr a milltiroedd o gefn gwlad trawiadol. Ardal patio gyda 2 fwrdd picnic pren a barbaciw nwy.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau yn gynwysedig. Bydd angen i chi ddod a tyweli.
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gat i'r grisiau ar gael os dymunir   
 • Derbynir i fyny at 2 anifail anwes am ddim (llawr gwaelod yn unig) - gadewch i ni wybod pan yn archebu    
 • Dim ysmygu tu mewn y llety 
 • Digon o le parcio 

Lleoliad