Ysgubor Llyn

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star Gold
 • Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Mae gardd amgaeedig Ysgubor yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llŷn i gyd gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £599 yr wythnos
 • £86 y noson
 • 5 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Un o dri bwthyn hunan-ddarpar y gellir eu harchebu gyda'i gilydd fel Bythynnod Sarn Group Cottages i gysgu hyd at 16 o bobl. Gweler Stabal y Sarn (cysgu 5) a Llofft Llyn (cysgu 4) am fwy o wybodaeth.

 

Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llŷn i gyd gerllaw.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn gwyliau Ysgubor wedi ei addurno’n chwaethus drwyddo draw gyda llawer o drawstiau gwreiddiol a waliau cerrig agored. Gwnaethpwyd yr holl ddodrefn pîn gan grefftwr lleol yn unol â’r steil draddodiadol.

Mae’r lolfa gartrefol yn cynnwys dwy soffa a chadair gysurus, stóf drydan ar steil llosgwr coed, teledu, chwaraewr fideo a DVD a system CD/Hifi.

Mae’r gegin dderw gyflawn yn cynnwys oergell dal, popty a hob, golchwr llestri, microdon a rhewgell fach.

Ceir ystafell wely ar lawr gwaelod y bwthyn hefyd gyda gwelyau twin ac ensuite gyda chawod ar lefel y llawr sy’n addas ar gyfer pobl anabl.

Llawr Cyntaf

Mae’r ystafell wely gyntaf ar y llawr hwn yn helaeth iawn gyda 3 gwely sengl yn ogystal â theledu/fideo. Yn y drydedd ystafell ceir gwely 4 maen hyfryd, maint king. Mae’r ystafell ymolchi foethus yn cynnwys cawod a bath trobwll mawr – perffaith ar gyfer ymlacio.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Gwybodaeth Ychwanegol

 • 1 tywel bath ac 1 tywel llaw i bob person yn gynwysedig yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
 • Wifi ar gael
 • Ystafell golchi dillad ar wahân gaiff ei rhannu rhwng y 3 bwthyn sydd wedi eu lleoli ar iard y fferm. Mae hon yn cynnwys peiriant golchi / sychu dillad a rhewgell ychwanegol.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Lleoliad

Ysgubor farm holiday cottage is located on a beef, sheep and cereal farm. Set in the heart of the Llyn Peninsula, it's the perfect base for family farm holidays in Wales. On site, there is plenty to keep the children entertained including a rabbit, cat, dog, and pony in the yard and adjacent field. Feel free to wonder around or ask the owner for a tour to see the farm and animals.

The cottage is located a ¼ of a mile from the village of Sarn Mellteyrn with its pottery studio and two good pubs. There is a corner shop with a good local butcher and a garage with shop in the village, as well as a small playing field which can be reached by a pleasant walk through one of the farm fields.

Abersoch, Aberdaron, Nefyn and all the beautiful sandy beaches of the peninsula are close at hand with the nearest beach being 3 ½ miles away. Walking, golf, sea fishing trips and plenty of water sport facilities are available here. The market town of Pwllheli, the resort of Criccieth and Porthmadog as well as numerous historic and scenic attractions such as the Snowdonia National Park, Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all easily reached from this luxury farm holiday cottage.

Beaches

Central to all beaches on the Llyn Peninsula. The nearest is Traeth Penllech, a long sandy beach that allows you to feel that you really are away from it all. 3.5 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6.5 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 3 miles from the cottage, in Penllech.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles from cottage.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 8 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 2.5 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 6.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles

Find our more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.