Ysgubor Llyn

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star Gold
 • Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Mae gardd amgaeedig Ysgubor yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llŷn i gyd gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £599 yr wythnos
 • £86 y noson
 • 5 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Un o dri bwthyn hunan-ddarpar y gellir eu harchebu gyda'i gilydd fel Bythynnod Sarn Group Cottages i gysgu hyd at 16 o bobl. Gweler Stabal y Sarn (cysgu 5) a Llofft Llyn (cysgu 4) am fwy o wybodaeth.

 

Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llŷn i gyd gerllaw.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn gwyliau Ysgubor wedi ei addurno’n chwaethus drwyddo draw gyda llawer o drawstiau gwreiddiol a waliau cerrig agored. Gwnaethpwyd yr holl ddodrefn pîn gan grefftwr lleol yn unol â’r steil draddodiadol.

Mae’r lolfa gartrefol yn cynnwys dwy soffa a chadair gysurus, stóf drydan ar steil llosgwr coed, teledu, chwaraewr fideo a DVD a system CD/Hifi.

Mae’r gegin dderw gyflawn yn cynnwys oergell dal, popty a hob, golchwr llestri, microdon a rhewgell fach.

Ceir ystafell wely ar lawr gwaelod y bwthyn hefyd gyda gwelyau twin ac ensuite gyda chawod ar lefel y llawr sy’n addas ar gyfer pobl anabl.

Llawr Cyntaf

Mae’r ystafell wely gyntaf ar y llawr hwn yn helaeth iawn gyda 3 gwely sengl yn ogystal â theledu/fideo. Yn y drydedd ystafell ceir gwely 4 maen hyfryd, maint king. Mae’r ystafell ymolchi foethus yn cynnwys cawod a bath trobwll mawr – perffaith ar gyfer ymlacio.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Gwybodaeth Ychwanegol

 • 1 tywel bath ac 1 tywel llaw i bob person yn gynwysedig yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
 • Wifi ar gael
 • Ystafell golchi dillad ar wahân gaiff ei rhannu rhwng y 3 bwthyn sydd wedi eu lleoli ar iard y fferm. Mae hon yn cynnwys peiriant golchi / sychu dillad a rhewgell ychwanegol.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Lleoliad