Gwelfryn

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunanarlwyo yn Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Mae bwthyn Gwelfryn o fewn 5 munud ar droed i draeth tywod Aberdaron a gweddill atyniadau’r pentref hyfryd hwn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £557 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:30pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn Gwyliau Hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.

Llawr Gwaelod

Saif bwthyn Gwelfryn ei hun uwchlaw’r pentref ar begwn Pen Llyn sydd wedi ei phenodi yn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Ceir ffenestr grom yn yr ystafell fyw gyda golygfeydd hyfryd o gefn gwlad. Mae teledu, chwaraewr fideo a DVD ar gael. Mae’r gegin yn cynnwys oergell / rhewgell, microdon, golchwr llestri, peiriant golchi dillad a’r holl gyfarpar arall sydd ei angen ar gyfer gwyliau hunanarlwyo.

Ceir 1 ystafell wely ddwbl ac un twin yn y bwthyn. Mae’r bathrwm yn cynnwys bath a chawod uwch ei ben, sinc, toiled a phwynt eillio.

Gardd

Gardd amgaeedig a thaclus gyda dodrefn. Mae’n ddiogel i blant chwarae ynddi a cheir sied â chlo sy’n addas ar gyfer cadw beiciau ayb hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw’r perchnogion yn gallu caniatáu anifeiliaid anwes yn anffodus.

Gwresogyddion storio yn ogystal â rhai trydan ychwanegol yn yr ystafelloedd byw a bwyta. Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a thyweli ond gofynnir i westai ddod a’u tyweli glan môr eu hunain, yn ogystal â dillad ar gyfer y cot.

Cot, cadair uchel a giat ddiogelwch ar gael ar gais.

Parcio oddi ar y ffordd ar gael.

Caniateir gwyliau byrion yn ystod canol / penwythnosau yn y tymor tawel. Gweler y manylion o dan ‘Prisiau’.

 

Lleoliad

From Gwelfryn holiday cottage Aberdaron beach and all the amenities of this idyllic coastal village (cafes, 2 pub restaurants, tea room, thatched roof bakery etc) are all within a 5 minute walk. Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty and Gwelfryn cottage offers an ideal base to explore its network of footpaths and coastal walks, fine sandy beaches and coves.

Boat trips are available from Aberdaron to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage, now a National Nature Reserve. There are numerous activities in the area including fishing, horse-riding, golf and Glasfryn Parc where you can enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

The Llyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and water sport. With nearly 100 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it's also a great place to come for a walking holiday.

Beaches

Aberdaron Beach - glorious sandy beach backed by this picturesque village. 0.5 mile

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 11 miles

Porth Neigwl (Hell's Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 12 miles

Walking

Llyn Coastal Path - 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 mile from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) - Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 17 miles from cottage.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 11 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 12 miles

Llyn Golf Centre - Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 14 miles

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre, Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 8 miles

Cilan Riding Centre - Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 14 miles

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula