Gwelfryn

Aberdaron, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunanarlwyo yn Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Mae bwthyn Gwelfryn o fewn 5 munud ar droed i draeth tywod Aberdaron a gweddill atyniadau’r pentref hyfryd hwn.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £525 yr wythnos
 • £75 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn Gwyliau Hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.

Llawr Gwaelod

Saif bwthyn Gwelfryn ei hun uwchlaw’r pentref ar begwn Pen Llyn sydd wedi ei phenodi yn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Ceir ffenestr grom yn yr ystafell fyw gyda golygfeydd hyfryd o gefn gwlad. Mae teledu, chwaraewr fideo a DVD ar gael. Mae’r gegin yn cynnwys oergell / rhewgell, microdon, golchwr llestri, peiriant golchi dillad a’r holl gyfarpar arall sydd ei angen ar gyfer gwyliau hunanarlwyo.

Ceir 1 ystafell wely ddwbl ac un twin yn y bwthyn. Mae’r bathrwm yn cynnwys bath a chawod uwch ei ben, sinc, toiled a phwynt eillio.

Gardd

Gardd amgaeedig a thaclus gyda dodrefn. Mae’n ddiogel i blant chwarae ynddi a cheir sied â chlo sy’n addas ar gyfer cadw beiciau ayb hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw’r perchnogion yn gallu caniatáu anifeiliaid anwes yn anffodus.

Gwresogyddion storio yn ogystal â rhai trydan ychwanegol yn yr ystafelloedd byw a bwyta. Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a thyweli ond gofynnir i westai ddod a’u tyweli glan môr eu hunain, yn ogystal â dillad ar gyfer y cot.

Cot, cadair uchel a giat ddiogelwch ar gael ar gais.

Parcio oddi ar y ffordd ar gael.

Caniateir gwyliau byrion yn ystod canol / penwythnosau yn y tymor tawel. Gweler y manylion o dan ‘Prisiau’.

 

Lleoliad