Ysgubor y Graig

Mold, North Wales Borderlands

 • 5 Star
 • Ysgubor wedi ei hadnewyddu ar fferm laeth weithiol yng nghefn gwlad Cymru, yn agos i bentref Lixwm.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £598 yr wythnos
 • £85 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 10.00

Disgrifiad

Ysgubor wedi ei hadnewyddu ar fferm laeth weithiol yng nghefn gwlad Cymru, yn agos i bentref Lixwm. Mae'r Ysgubor wedi ei hadnewyddu i safon uchel tra'n cadw nifer o'r nodweddion gwreiddiol, megis waliau cerrig agored a gwaith coed derw - atgof o'i bodolaeth blaenorol. Mwynhewch ddyddiau ymlaciol gyda'ch hoff ddiod yn ardal gaeedig y twb poeth, neu ewch am dro ar lwybrau cefn gwlad cyfagos. Mae'r llety wedi ei leoli mewn man delfrydol i fedru mwynhau'r ardal wledig, tra hefyd yn ganolog i holl atyniadau Gogledd Cymru. Mwynhewch bentrefi hardd Eryri, dringo'r Wyddfa, neu fwynhau ymweliad ag un o'r traethau gwych ar hyd yr arfordir.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda chypyrddau dillad derw. Ensuite gyda cawod fawr, basn, toiled a gwres dan y llawr.

Ystafell wely 2 - ystafell steilus gyda ffenestr nodweddiadol - gwely king mawr (neu dau wely sengl) a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - gyda bath a chawod oddi mewn, basn a thoiled. Gwres o dan y llawr.

Llawr Cyntaf

Cegin - ystafell hardd gyda nenfwd agored. Bar brecwast gyda lle i ddau eistedd. Offer yn cynnwys popty trydan a hob serameg, meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi llestri. Mae'r peiriant golchi/sychu dillad wedi ei leoli yn y cyntedd. Mae prif fynedfa i'r llety yn y gegin drwy ddrysau pren dwbwl.

Lolfa/ystafell fwyta - i fyny stepiau o'r gegin gyda nenfwd agored a ffenestri yn y to sy'n gadael digon o olau i mewn. Bwrdd bwyta a chadeiriau derw. Wal gerrig agored. Soffas lledr cyfforddus yn y lolfa, teledu Smart a stof goed drydan.

Gardd

Mae'r ardd breifat yn cynnwys patio a lawnt gyda ardal twb poeth caeedig. Dodrefn gardd a barbaciw nwy sydd ar gael os dymunir.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr a chacen    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Sychwr gwallt ar gael     
 • Wi-fi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Cot trafeilio ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich ymweliad:   
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Parcio ar y safle

 

Lleoliad