Y bythynnod gorau a mwy

Wedi dod o hyd i 1 property sy'n cwrdd â'ch anghenion

Nadolig a Blwyddyn Newydd yng Nghymru

Am hwyl yr ŵyl arhoswch yng Nghymru dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd!Dyma dymor yr ŵyl ac mae digon o resymau i fod yn hapus y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yma! Mae gennym ddewis helaeth o lety 4* a 5 * ar gael; o gartrefi teuluol mawr, i fflatiau clyd ar gyfer dau - ond mae angen i chi fod yn gyflym, maent yn llenwi'n gyflym. Os ydych chi'n ystyried gwneud rhywbeth gwahanol y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yma, mae gennym y llety perffaith i chi. Edrychwch trwy ein llety sydd ar gael isod neu ffoniwch ni os oes gennych unrhyw gwestiynau!

Golwg yr Hafan

Pembroke - Pembrokeshire West Wales

Llety modern yn Sir Benfro gyda golygfeydd gwych o'r dŵr drosodd i Aberdaugleddau. Perffaith ar gyfer teuluoedd neu grŵp o ffrindiau, gyda taith fer i nifer o draethau Sir Benfro. Delfrydol ar gyfer ymlacio a gwylio'r...

 • Cysgu 8 o bobl
 • 3 Ystafell wely
 • Derbyn 2 anifail anwes
 • WiFi
£530 - £969 yr wythnos *

BOW015 Gweld llety

 • Cysgu 8 o bobl
 • 3 Ystafell wely
 • 2 Gwely dwbl
 • 2 Gwely sengl
 • 1 Gwely soffa
 • Derbyn 2 anifail anwes
 • WiFi
 • Friday newid
 • 1 o draeth
 • 1 milltir o dafarn
 • 1 o siop
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • Peiriant golchi llestri
 • Dim rhewgell
 • Tywelion yn gynwysedig
 • Dim peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi
 • Dim cadair uchel ar gael
 • Dim cot symudol ar gael

Llwytho opsiynau 0

A maximum of 600 properties can display on the map. Please refine your search to reduce the number of properties, or go to list view to see them all.