Ysgubor Newydd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn llawn cymeriad i 4 o bobl, sy’n cynnig llety â chroeso ym Machynlleth, tref farchnad hyfryd yng Nghanolbarth Cymru. O fewn pellter cerdded i fwytai, caffis a siopau unigryw cyfagos.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £532 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

O fewn pellter cerdded i bob cyfleuster gan gynnwys bwytai gwych, caffis a siopau unigryw, mae’r bwthyn hwn sy’n llawn cymeriad yn cynnig llety croesawgar i chi ym Machynlleth, sef tref farchnad fechan yn Nyffryn Dyfi hyfryd. Mae’r ardal yn rhan o Fïosffer Dyfi sydd wedi’i ddynodi gan UNESCO, ac mae hefyd yn borth deheuol i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgubor Newydd yn enghraifft brin o adeilad canoloesol trefol, ac mae’n lle gwych i fynd i fwynhau prifddinas hynafol Cymru. Mae’n ganolog i ogledd, canolbarth a de Cymru gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych o bob cyfeiriad.

Llawr Gwaelod

Mae’r llety hwn ym Machynlleth yn llawn cymeriad, ac mae’n eich croesawu gyda chyntedd mawr sy’n arwain i’r ystafell fyw ar y llawr cyntaf, a’r ddwy lofft a’r ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod.

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl gyda chypyrddau a lampau wrth ochr y gwely. Rheilen ddillad a chist ddillad.

Ystafell wely 2 – Ystafell wely â dau wely sengl maint llawn. Mae cypyrddau wrth ochr y gwely â lampau arnynt, a chwpwrdd dillad mawr â droriau. Simdde fawr nodweddiadol (addurn yn unig).

Ystafell ymolchi – Bath gyda chawod drosto, tŷ bach, basn ymolchi a rheilen cynhesu tyweli.

Llawr Cyntaf

Ystafell cynllun agored fawr sy’n defnyddio llawr cyntaf y bwthyn i gyd.

Cegin – Peiriant golchi llestri, peiriant golchi / sychu dillad, microdon a thegell, oergell, hob nwy a ffwrn drydan.

Man bwyta – Bwrdd bwyta gyda lle i hyd at 6 o westeion.

Lolfa – 2 soffa gyfforddus o flaen tân trydan gydag effaith fflam a lampau darllen. Teledu a chwaraewr BluRay / DVD.

Y Tu Allan

Mae’r bwthyn i lawr stryd dawel (lôn sengl), ac mae o fewn pellter cerdded i bopeth sydd gan Machynlleth i’w gynnig. Mae hyn yn cynnwys tir y Plas sy’n cynnwys gerddi addurniadol, mannau picnic, man chwarae plant a llwybrau cerdded hyfryd.  

Ceir caffi / deli rownd y gornel o’r bwthyn hefyd ac mae digon o gaffis eraill, ystafelloedd te, bwytai a thafarndai croesawgar o gwmpas y dref.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae’r pecyn sy’n eich croesawu yn cynnwys te a choffi, llaeth a siwgr, cacen a naill ai botel o win coch/gwyn neu 'fruit juice'.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae cot babi, cadair uchel a giatiau ar ben ac ar waelod y grisiau ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Croesewir 1 anifail anwes am ddim.
 • Parcio am ddim drws nesaf i’r bwthyn (6yh – 8yb), neu yn y maes parcio y tu ôl i Moma Machynlleth ar bob adeg arall (200 llath o’r bwthyn) – am ddim hefyd.
 • Mae’r eitemau eraill sydd ar gael i chi yn cynnwys:.
  • Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm
  • Ystafell ymolchi:sebon llaw a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol:cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.

Lleoliad