Ysgubor Newydd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn llawn cymeriad i 4 o bobl, sy’n cynnig llety â chroeso ym Machynlleth, tref farchnad hyfryd yng Nghanolbarth Cymru. O fewn pellter cerdded i fwytai, caffis a siopau unigryw cyfagos.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £532 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

O fewn pellter cerdded i bob cyfleuster gan gynnwys bwytai gwych, caffis a siopau unigryw, mae’r bwthyn hwn sy’n llawn cymeriad yn cynnig llety croesawgar i chi ym Machynlleth, sef tref farchnad fechan yn Nyffryn Dyfi hyfryd. Mae’r ardal yn rhan o Fïosffer Dyfi sydd wedi’i ddynodi gan UNESCO, ac mae hefyd yn borth deheuol i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgubor Newydd yn enghraifft brin o adeilad canoloesol trefol, ac mae’n lle gwych i fynd i fwynhau prifddinas hynafol Cymru. Mae’n ganolog i ogledd, canolbarth a de Cymru gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych o bob cyfeiriad.

Llawr Gwaelod

Mae’r llety hwn ym Machynlleth yn llawn cymeriad, ac mae’n eich croesawu gyda chyntedd mawr sy’n arwain i’r ystafell fyw ar y llawr cyntaf, a’r ddwy lofft a’r ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod.

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl gyda chypyrddau a lampau wrth ochr y gwely. Rheilen ddillad a chist ddillad.

Ystafell wely 2 – Ystafell wely â dau wely sengl maint llawn. Mae cypyrddau wrth ochr y gwely â lampau arnynt, a chwpwrdd dillad mawr â droriau. Simdde fawr nodweddiadol (addurn yn unig).

Ystafell ymolchi – Bath gyda chawod drosto, tŷ bach, basn ymolchi a rheilen cynhesu tyweli.

Llawr Cyntaf

Ystafell cynllun agored fawr sy’n defnyddio llawr cyntaf y bwthyn i gyd.

Cegin – Peiriant golchi llestri, peiriant golchi / sychu dillad, microdon a thegell, oergell, hob nwy a ffwrn drydan.

Man bwyta – Bwrdd bwyta gyda lle i hyd at 6 o westeion.

Lolfa – 2 soffa gyfforddus o flaen tân trydan gydag effaith fflam a lampau darllen. Teledu a chwaraewr BluRay / DVD.

Y Tu Allan

Mae’r bwthyn i lawr stryd dawel (lôn sengl), ac mae o fewn pellter cerdded i bopeth sydd gan Machynlleth i’w gynnig. Mae hyn yn cynnwys tir y Plas sy’n cynnwys gerddi addurniadol, mannau picnic, man chwarae plant a llwybrau cerdded hyfryd.  

Ceir caffi / deli rownd y gornel o’r bwthyn hefyd ac mae digon o gaffis eraill, ystafelloedd te, bwytai a thafarndai croesawgar o gwmpas y dref.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae’r pecyn sy’n eich croesawu yn cynnwys te a choffi, llaeth a siwgr, cacen a naill ai botel o win coch/gwyn neu 'fruit juice'.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae cot babi, cadair uchel a giatiau ar ben ac ar waelod y grisiau ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Croesewir 1 anifail anwes am ddim.
 • Parcio am ddim drws nesaf i’r bwthyn (6yh – 8yb), neu yn y maes parcio y tu ôl i Moma Machynlleth ar bob adeg arall (200 llath o’r bwthyn) – am ddim hefyd.
 • Mae’r eitemau eraill sydd ar gael i chi yn cynnwys:.
  • Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm
  • Ystafell ymolchi:sebon llaw a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol:cannydd, glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.

Lleoliad

This self catering accommodation in Machynlleth is located down a quiet side-street, within walking distance of the town's full range of amenities. Machynlleth is a beautiful market town in Mid Wales and is also the proud Ancient Capital of Wales, with Owain Glyndwr's Old Parliament House still standing and now home to an exhibition about the story of the heroic 'Last Prince of Wales'.

Machynlleth is also home to the Museum of Modern Art Wales and the oldest street market in Britain every Wednesday. There are plenty of lovely little cafes and unique shops on your doorstep as well as two supermarkets and a number of good restaurants. Some of the recommended restaurants include Number 21 and Wynnstay in Machynlleth, Black Lion in Derwenlas (2 miles) and Glanyrafon in Pennal (4 miles). You will also find all the other conveniences in Machynlleth including banks, garages and a number of takeaways and welcoming pubs such as the Llew Gwyn (White Lion).

Some of the main attractions from your accommodation in Machynlleth include the sandy beaches at Aberdyfi (10 miles) and Ynys Las (12 miles) at opposite ends of the estuary, Talyllyn Railway and the RSPB Reserve and Dyfi Osprey Project at Ynyshir. The area also enjoys UNESCO status as the 'Dyfi Biosphere' and provides the southern gateway to Snowdonia National Park.

Other popular days out include the Centre for Alternative Technology, King Arthur's Labyrinth and Corris Mines, just a few miles north. To the south, you have the coastal university town of Aberystwyth, home to the largest arts centre in Wales, a steam railway, cinema, the National Library of Wales and a wide range of amenities and shops. With such a central location, a holiday in Machynlleth means that the whole of Wales is within travelling distance and the number of recommended days out are endless.

Walking
 • Roman Steps leading to Bryn Glas and Llyn Glanmerin (lake) - circular route that starts from the Plas in Machynlleth. 0.1 mile
 • Glyndwr's Way - a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Join the path in town, opposite the Parliament House - 0.2 mile.
 • Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Join the path on the doorstep in Machynlleth - 0.3 mile.
 • Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Abergynolwyn (12 miles), Dolgellau (16 miles) and Minffordd (18 miles).
Cycling
 • Lon Las Cymru (the cycle route that connects North and South Wales) goes past your accommodation in Machynlleth. 0 miles
 • Dyfi Mountain Biking –All routes start from Machynlleth. 0 miles
 • The Mawddach Trail – Suitable for all ages. Perfect for cycling, walking and for wheelchair users. Dolgellau (16 miles) to Barmouth.
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 24 miles
Fishing
 • River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 0.3 mile
Golf
 • Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 0.5 mile
 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 10 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole golf course. 14 miles
Beaches
 • Aberdyfi – Long sandy beach on the northern side of the Dyfi Estuary. Lovely seaside resort with plenty of cafes, shops and restaurants. 10 miles
 • Ynyslas – Lovely beach on the southern side of the Dyfi Estuary, backed by Sand Dunes. Cafe and parking on the beach. 12 miles
Watersports
 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 10 miles