Cysgod-y-coed

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 2 filltir o Lanfair-ym-muallt, Canolbarth Cymru, ger pentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Bwytai gwych yn yr ardal yn gweini bwyd lleol.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £391 yr wythnos
 • £56 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd yw Cysgod-y-coed gyda chyfleusterau i'r anabl, 2 filltir o dref Llanfair-ym-muallt yng Nghanolbarth Cymru. Fe’i hamgylchynir gan 60 acer o dir amaethyddol braf ac o fewn pellter cerdded i bentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Agos i Faes y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, Argloddiau Cwm Elan a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bwytai da yn yr ardal yn gweini bwydydd lleol.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys cegin a lolfa. Y gegin yn cynnwys popty trydan a hob, oergell/rhewgell, microdon, bwrdd a chadeiriau.

Mae’r lolfa yn cynnwys dwy soffa, dwy gadair, teledu a DVD.

Dwy ystafell wely gyda chypyrddau dillad, un gyda gwely dwbl a’r llall gyda dau wely sengl, ac ystafell ymolchi yn cynnwys cawod.

Gardd

Mae’r ardd yng nghefn y bwthyn yn edrych allan dros y caeau. Ceir patio o flaen y bwthyn hefyd. Set barbeciw ar gael hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ceir tri bwthyn gwyliau ar y safle a gellir cysylltu'r rhain i gyd i greu un bwthyn mawr sy’n cysgu hyd at 19. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr.

Ystafell golchi/sychu dillad i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill yn cynnwys peiriant golchi, sychwr a sinc.

Croesewir anifeiliaid anwes - uchafswm o 2 gi (i un bwthyn). Ffi fechan o £20 am yr wythnos a £10 am arhosiad byr (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).

Darperir dillad gwely a thywelion.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Uwchfarchnadoedd yn trosgludo - mae Tesco, Asda a Sainsbury's yn trosgludo i'r bwthyn.

Lleoliad