Cysgod-y-coed

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • 2 filltir o Lanfair-ym-muallt, Canolbarth Cymru, ger pentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Bwytai gwych yn yr ardal yn gweini bwyd lleol.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £391 yr wythnos
 • £56 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd yw Cysgod-y-coed gyda chyfleusterau i'r anabl, 2 filltir o dref Llanfair-ym-muallt yng Nghanolbarth Cymru. Fe’i hamgylchynir gan 60 acer o dir amaethyddol braf ac o fewn pellter cerdded i bentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Agos i Faes y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, Argloddiau Cwm Elan a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bwytai da yn yr ardal yn gweini bwydydd lleol.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys cegin a lolfa. Y gegin yn cynnwys popty trydan a hob, oergell/rhewgell, microdon, bwrdd a chadeiriau.

Mae’r lolfa yn cynnwys dwy soffa, dwy gadair, teledu a DVD.

Dwy ystafell wely gyda chypyrddau dillad, un gyda gwely dwbl a’r llall gyda dau wely sengl, ac ystafell ymolchi yn cynnwys cawod.

Gardd

Mae’r ardd yng nghefn y bwthyn yn edrych allan dros y caeau. Ceir patio o flaen y bwthyn hefyd. Set barbeciw ar gael hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ceir tri bwthyn gwyliau ar y safle a gellir cysylltu'r rhain i gyd i greu un bwthyn mawr sy’n cysgu hyd at 19. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr.

Ystafell golchi/sychu dillad i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill yn cynnwys peiriant golchi, sychwr a sinc.

Croesewir anifeiliaid anwes - uchafswm o 2 gi (i un bwthyn). Ffi fechan o £20 am yr wythnos a £10 am arhosiad byr (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).

Darperir dillad gwely a thywelion.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Uwchfarchnadoedd yn trosgludo - mae Tesco, Asda a Sainsbury's yn trosgludo i'r bwthyn.

Lleoliad

Cysgod-y-coed holiday cottage is located a short walking distance from the local pub and train station in Cilmery, 2 miles from Builth Wells. The village is famous for being close to the spot where the last native Prince of Wales of direct descent, Llywelyn ap Gruffudd, was slain in a skirmish by soldiers in the service of Edward I of England, on 11 December 1282. A memorial stone to Llywelyn ap Gruffudd was erected on the site in 1956 and serves as the focal point for the annual remembrance day.

The cottage is situated close to the Royal Welsh Showground, the Elan Valley Dams and an excellent 18 hole golf course. Many other activities are catered for locally including Mountain Biking, Fishing, Pony Trekking and walking in the Brecon Beacons. There are also good eating places in the vicinity serving local produce.

Golf

Builth Wells Golf Club presents a fair challenge to golfers of all levels. It is attractively laid out in splendid surroundings and is a comfortable walk. The variety in the holes means that players at the end of their round will find that they have used most of the clubs in their bag at some time.

Horse Riding

There are many interesting bridal paths in the vicinity. There will also be stables on site in the near future, enabling guests to bring their own horses.

Walking & Cycling

This area is a paradise for walkers and cyclists with the Brecon Beacons National Park, Epynt Way, Wye Valley Walk and the Elan Valley all being close by.

Water Sports

The river Wye is popular as a navigable river with canoeists. Llangorse Lake, Pontsticill Reservoir (Merthyr Tydfil Sailing Club), the river Usk and the Monmouthshire and Brecon canal also offer opportunities for water sport.

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show

The Royal Welsh Show is one of the most prestigious events of its type in Europe, and will once again be bringing together the farming industry and rural community in a celebration of the best of British Agriculture with a unique and very special 'Welsh' flavour. Be part of this exciting summer event at The Showground at Llanelwedd, Builth Wells. A real family event!

Other major events at the Showground include the 'Winter Fair' and the 'Small Holders & Garden Festival'.

The Guardian Hay Festival

The Hay Festival is an international festival that celebrates great writing in every medium in Britain and around the world.

Brecon Jazz Festival

For one August weekend a year, the streets of Brecon are alive with the sound of music as this small market town plays host to its annual jazz festival.