Bwthyn Blaencar

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn clyd a rhamantus i 2 ar fferm weithiol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £488 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Barbaciw

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn clyd a rhamantus i 2 ar fferm weithiol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Milltir o'r pentref agosaf ble gellir dod o hyd i ddwy dafarn leol. Mae nifer o lwybrau a lonydd i gerdded a beicio gerllaw'r bwthyn, neu beth am ymlacio a mwynhau golygfeydd cefn gwlad. Mae'r bwthyn yn cynnwys hanner milltir o bysgota eog a brithyll preifat ar yr afon Wysg, sy'n ei wneud yn leoliad delfrydol ar gyfer pysgotwyr brwd. Dyma'r bwthyn perffaith i 2 ym Mannau Brycheiniog.

Llawr Gwaelod

Cegin/ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored gyda soffas cysurus, bwrdd a chadeiriau, teledu, DVDs a dewis o lyfrau a gemau.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys meicrodon, peiriannau golchi llestri a golchi dillad, oergell/rhewgell, popty a hob trydan.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely gyda gwely mawr pedwar postyn. Uned ymolchi a chwpwrdd dillad. 

Ystafell ymolchi yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Patio ac ardal graeanog yn edrych allan dros buarth y fferm, gyda bwrdd a chadeiriau. Nifer o aceri o dir fferm a chefn gwlad i'w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig   
 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch cartref a lleol  
 • Dewis da o lyfrau a gemau  
 • Storfa beiciau diogel  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Dim ysmygu   
 • Dim anifeiliaid anwes   
 • Parcio tu allan y bwthyn  

Lleoliad