Granar Nant Bran

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Llety gwyliau mewn pentref bychan y tu allan i Aberhonddu yw Granar Nant Bran, ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £456 yr wythnos
 • £65 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety gwyliau mewn pentref bychan y tu allan i Aberhonddu yw Granar Nant Bran, ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal wledig o gwmpas yn anhygoel ac yn berffaith ar gyfer cyplau a theulu. Delfrydol ar gyfer cerdded, beicio, pysgota ac wrth gwrs ymlacio. Mae afon Bran yn isafon y Wysg ac yn pasio drwy'r pentref, mae trwydded pysgota yn gynwysedig. Mae nifer o dafarndai lleol i'w darganfod mewn pentrefi cyfagos.

Llawr Cyntaf

Ardal fyw agored. Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, tegell, oergell a rhewgell fach. Bwrdd a chadeiriau i 4. Soffa a dwy gadair, teledu, chwaraewr DVD a dewis eang o lyfrau a gemau.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl a gwely sengl, teledu, uned ymolchi a storfa (drws yn arwain drwodd i ystafell wely 2).

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, basn, uned ymolchi a drych (mynedfa i'r llofft drwy ystafell wely 1).

Ystafell ymolchi gydag uned gawod, toiled a basn.  

Tu Allan

Ardal breifat gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw yn edrych allan dros gaeau a stablau. Ardal pêl droed a chwaraeon ar wahân. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael (noder mai band llydan gwledig sydd yma ac felly ddim mor gyflym a chysylltiad dinesig)   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes 
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio   

Lleoliad