Bragdy Nant Bran

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn ar ben ei hun mewn pentref bach tlws yn Nyffryn Bran ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £569 yr wythnos
 • £81 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn ar ben ei hun mewn pentref bach tlws yn Nyffryn Bran ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Delfrydol ar gyfer pysgotwyr gan fod y bwthyn yn agos i afon fychan, ac yn cynnwys trwydded bysgota brithyll brown gwyllt. Gellir ymuno â llwybrau cerdded gwledig o'r pentref. Mae'r ardal hefyd yn boblogaidd ar gyfer beicio, gwylio'r sêr a mwynhau natur ymlaciol cefn gwlad. Mae Aberhonddu ei hun o fewn 7 milltir ac mae tafarndai gwledig i'w darganfod yn y pentref gerllaw.  

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta. Soffa gyfforddus a dwy gadair, teledu, chwaraewr DVD, bwrdd bwyta a chadeiriau i 6 o westeion.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, tostiwr, meicrodon a thegell. 

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad a rhewgell.

Ystafell gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gydag uned ymolchi, cwpwrdd dillad a theledu. Drws cyswllt i'r ystafell ymolchi.

Ystafell wely 2 - tri gwely sengl gyda chypyrddau, teledu a dewis o gemau. 

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod, toiled a basn. Drws cyswllt i ystafell wely 1 yn ogystal â drws arall.

Tu Allan

Lawnt ar draws y ffordd i'r bwthyn gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw. Mae yna hefyd ardal pêl droed a chwaraeon ar wahân.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso  
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael (noder mai band llydan gwledig sydd yma ac felly ddim mor gyflym a chysylltiad dinesig)   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes 
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Digon o le parcio   

Lleoliad

This detached cottage is located in the tiny village of Llanfihangel-Nant-Bran just 7 miles outside the market town of Brecon. The nearest shops and petrol stations are in Sennybridge, about 3 miles away. There are several great local pubs within a few miles including the Shoemakers in Pentrebach and Usk and Railway in Sennybridge. Through the valley runs the river Bran which flows into the famous river USK a few miles downstream. 

On the edge of the Brecon Beacons National Park this area is a haven for those who like the outdoors and the peace and tranquility of the countryside. The National Park covers  Within a short drive you have also got many great castles you can visit such as Carreg Cennen near Llandeilo. Brecon, Llandovery, Crickhowell, Tretower, Hay and Bronllys.  There are some great family attractions including Cantref Adventure Farm, Llangorse Multi Activity Centre ,  Dan yr Ogof Caves and Pen y fan (the highest peak in South Wales) is also a popular walk. 

The area has many events including the Hay Festival in late May/early June and the Green Man Festival held near Crickhowell in August. The Royal Welsh Agricultural Show in July and the Winter Fair in December both held in Builth Wells are highlights of the year for the agricultural community across Wales.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the river Usk providing white water canoeing. 3 miles

Walking

Various spectacular walks can be found in the Beacons National Park, including the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Criban. 6 miles.

Fishing

Fishing rights included on the river Bran just a few hundred yards away. 0.2 miles

Golf

There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan from Cradoc Golf Course. 7 miles

Cycling

Quiet lanes are perfect for road cycling. 0.1 miles.

BikePark Wales is 27 miles away at Gethin Woods, Merthyr Tydfil.

Pony Trekking

Cantref Riding Centre - Situated in the Brecon Beacons National Park, offers trekking  mountain riding up to the main peaks of the Brecon Beacons riding lessons and short riding courses. 12 miles