Bwthyn Tre-faen

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn ym Mannau Brycheiniog sy’n caniatáu anifeiliaid ac yn rhan o adnewyddiad sydd wedi ennill gwobrau. Mwy nag un llety ar y safle

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £395 yr wythnos
 • £56 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar fferm weithiol, mae’r bwthyn hwn ym Mannau Brycheiniog sy’n caniatáu anifeiliaid yn rhan o adnewyddiad sydd wedi ennill gwobrau. Gyda nifer o weithgareddau cerdded, beicio a mwy ger llaw, mae’r lleoliad yn un delfrydol i gymryd mantais o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae opsiwn i deuluoedd mwy neu grwpiau i aros mewn mwy nag un llety ar y safle.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw ac ardal fwyta ar gynllwyn agored gyda soffa lledr gyfforddus a bwrdd bwyta gyda lle i 4. Teledu a chwaraewr DVD, Blu-ray a Freesat.

Cegin dderw wedi ei gwneud â llaw, sy’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch – hob a phopty trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell fawr a pheiriant golchi dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - Prif ystafell wely ddwbl gyda bath hyfryd sy’n sefyll ar ei ben ei hun, bwrdd gwisgo, cist ddroriau a chwpwrdd.

Ystafell ymolchi chwaethus – yn cynnwys uned gawod, toiled a sinc.

Ystafell wely 2 – Gwely sengl gyda droriau a ffenestr yn y to sy’n ddelfrydol ar gyfer edrych ar y sêr.

Ardal Gardd

Yn nhu blaen y llety mae buarth fferm a pharcio. Mae'r ardd yn cynnwys byrddau a chadeiriau, cadair siglo a barbeciw mawr nwy. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso lleol wrth i chi gyrraedd
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Dillad gwely a thywelion bath wedi'u darparu
 • Cot a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Beiciau mynydd ar gael i'w llogi o'r fferm (£25 am ddiwrnod cyfan neu £20 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i'ch gollwng neu i'ch casglu ar lwybrau cyfagos.
 • Lle storio diogel
 • Mae'r bwthyn ar dir fferm weithredol. Ni ddylid gadael i blant bach grwydro'r fferm heb oruchwyliaeth.
 • WIFI am ddim
 • Signal ffôn symudol ar y rhan fwyaf o rwydweithiau
 • Pecynnau maldod ac ymlacio ar gael
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar y rhwydweithiau i gyd
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog y Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Drws nesaf i Fwthyn Tre-faen mae Llety Llyn y Fan, Bwthyn y Bannau ac Ysgubor y Dderwen. Gellir eu harchebu i gyd i gysgu hyd at 36 person (gan gynnwys gwlâu soffa). Gostyngiad o 10% wrth archebu’r ddau gyda’i gilydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
 • Enillydd Gwobr Busnes Powys

Lleoliad