Llety Llyn y Fan

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus i 10 gyda thwb poeth mawr - perffaith ar gyfer gwyliau ym Mannau Brycheiniog. Golygfeydd panoramig at Lyn-y-Fan a theithiau cerdded o’r drws.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,358 yr wythnos
 • £194 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Llety Llyn y Fan yn fwthyn arbennig a moethus gyda thwb poeth mawr, yn berffaith ar gyfer gwyliau ym Mannau Brycheiniog. Yn sownd i fwthyn arall ac wedi'i adeiladu fel eco-fwthyn gyda golwg ty pren clasurol, mae'n cynnig golygfeydd panoramig ar hyd y cwm ac i fyny tuag at Lyn-y-Fan. Gyda theithiau cerdded o garreg y drws a lle preifat i bysgota mae digon i'w weld ac i'w wneud. Mae Llety Llyn y Fan yn ddelfrydol i grwp mawr o deulu a ffrindiau fwynhau amgylchfyd hyfryd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Wedi’i adeiladu o goed a cherrig traddodiadol Cymreig, dyluniwyd Llety Llyn y Fan i fod mor wyrdd ac eco-effeithlon â phosibl. Ynddo mae boeler coed biomas sy'n defnyddio coed o'r fferm, paneli solar, gwres dan y llawr a system adennill gwres unigryw. Mae'r waliau coed wedi'u gorchuddio yn rhoi teimlad bwthyn unigryw y gall pawb ei fwynhau, ac mae lle i ddau westai arall yn y gwely soffa yn yr ystafell deuluol.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 yn cynnwys 2 wely sengl sy’n codi a gostwng. Gellir eu gwthio at ei gilydd gyda phen gwely dwbl (ar gais). Mae'r ystafell hon yn addas i bobl anabl, gyda gwelyau y gallwch eu rheoli yn electronig a theledu HD.

Mae ystafell wlyb fawr ensuite gyda chawod a thy bach. System larwm anabl wedi ei gosod.

Mae'r lolfa yn cynnwys tair soffa fawr gyfforddus, bwrdd pwl, teledu mawr HD, chwaraewr DVD blue ray a gorsaf Ipod. Mae'r drysau patio yn agor allan ar y patio gorllewinol, y twb poeth a'r ardd.

Mae'r gegin yn cynnwys pob cyfleuster, gan gynnwys golchwr/sychwr dillad, peiriant golchi llestri, ac oergell/rhewgell maint llawn.

Ystafell gotiau llawr gwaelod gyda thy bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 yw'r brif ystafell wely, gyda gwely maint brenin, teledu HD ac ystafell gawod ensuite â thy bach. Mae golygfeydd trawiadol o'r Mynyddoedd Duon i'w gweld drwy'r ffenestri.

Mae Ystafell Wely 3 yn cynnwys 2 wely sengl a theledu HD.

Ystafell deuluol yw Ystafell Wely 4, gyda gwely maint brenin a gwely soffa dwbl (ar gyfer gwesteion ychwanegol), a theledu HD.

Yn Ystafell Wely 5 mae gwely maint brenin, teledu HD a golygfeydd panoramig dros y Cwm ac uwchlaw'r fferm.

Prif ystafell ymolchi yn cynnwys bath a chawod ar wahân.

Gardd

Twb Poeth mawr wedi'i orchuddio (yn cael ei rannu gyda'r bwthyn drws nesaf). Mae’r mwyafrif o westeion yn gwneud cynlluniau ar ôl cyrraedd ond mae hefyd opsiwn i neilltuo’r twb poeth am slot o 2 awr o flaen llaw am £30 y sesiwn. Ar gael i’w ddefnyddio tan 10pm.

Trampolîn, ffrâm ddringo, llithren, siglen a digon o fannau agored mawr glaswelltog, yn ddelfrydol ar gyfer gemau teuluol a chwaraeon.

Lle patio gyda bwrdd, cadeiriau a barbeciw (golosg).

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso lleol wrth i chi gyrraedd
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Dillad gwely a thywelion bath wedi'u darparu
 • Cot a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Addas i bobl anabl gyda rampiau mynediad a rheiliau
 • Beiciau mynydd ar gael i'w llogi o'r fferm (£25 am ddiwrnod cyfan neu £20 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i'ch gollwng neu i'ch casglu ar lwybrau cyfagos.
 • Lle storio diogel
 • Mae'r bwthyn ar dir fferm weithredol. Ni ddylid gadael i blant bach grwydro'r fferm heb oruchwyliaeth.
 • WIFI am ddim
 • Signal ffôn symudol ar y rhan fwyaf o rwydweithiau
 • Pecynnau maldod ac ymlacio ar gael
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar y rhwydweithiau i gyd
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog y Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Drws nesaf i Lety Llyn y Fan mae Bwthyn y Bannau ac mae Ysgubor y Dderwen a Bwthyn Tre-faen ar yr un fferm hefyd. Gellir eu harchebu i gyd i gysgu hyd at 36 person (gan gynnwys gwlâu soffa). Gostyngiad o 10% wrth archebu’r ddau gyda’i gilydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
 • Enillydd Gwobr Busnes Powys

Lleoliad

Llety Llyn y Fan adjoins the Bwthyn y Bannau next door and is located on a 100 acre working farm that specialises in prime organic lamb. The cottage is set on a courtyard in the quiet rural village of Crai, in the heart of the Brecon Beacons. The Westerly view looks out across the Crai Valley and up towards the spectacular Llyn-y -Fan, a lake of mythical legend as it is said that this is where the ‘Lady of the Lake’ appeared. This is red-kite country and kites can often be seen swooping above the farm.

The traditional old market town of Brecon about 8 miles away while the nearest local pub, shops and petrol stations are in Sennybridge, about 3 miles away. Throughout the year there are many events in the area including the Brecon Jazz Festival, Hay Festival, Green Man Festival and the world renowned Royal Welsh Agricultural Show , and Winter show both held in Builth Wells,. The Rally also passes only a few miles from the cottage

Established in 1957 the Brecon Beacons National Park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles).There are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves which is one of Wales’ premier family attractions and was also voted Britain’s finest natural wonder. The Brecon Beacons is the first National Park in the United Kingdom to achieve Geopark status,

Despite its rural and peaceful location the cottage enjoys great road links to both Swansea (around 45 mins) and Cardiff (around 50mins). And the main bus route to Brecon is located only a short walk away from the cottage.

Walks

Spectacular walks can be found in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Criban, as well as the 90 kilometre Epynt Way. Paths run directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes half a mile of private fishing on the River Crai a tributory of the famous salmon river The Usk. 0.1 miles .

Cycling

Plenty of options including along the Brecon canal and River Usk trails. You can ride along the River Wye from the source, through the Brecon Beacons National Park. Local trails and country routes. 3.2 miles

Pony Trekking

Situated in the Brecon Beacons National Park, Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 5 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course and floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 10 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 18 miles.