Glampio Mewn Steil

6 Wedi canfod llety
Back to list view

Caban Clyd

BOW135

Flying Scotsman

509866

Sky Hut - Caban y Nen

488064

The Orient Express

BOW31

Brecon, Mid Wales & the Brecon Beacons

515921

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£623 - £635
yr wythnos
O £353 am arhosiad 3-noson
  • Uned glampio yn null caban bugail. Mae'r cerbyd rheilffordd hwn wedi ei adnewyddu'n grefftus â llaw, yn defnyddio derw Cymreig, ac yn berffaith ar gyfer gwyliau glampio ym Mannau Brycheiniog. Gyda golygfeydd ar daws y dyffryn, mae'n leoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau. Oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a gyda caniatad pysgota preifat yn yr afon sy'n rhedeg yng ngwaelod y cae. Mae aceri o goedtir a llwybrau cerdded i'w mwynhau, yn cynnwys llwybr cylchol i'r dafarn wledig agosaf. Mae'r ardal oddi mewn i Warchodfa Awyr Dywyll sy'n golygu y cewch eich syfrdanu gan yr awyr wedi iddi nosi. (Gall 2 blentyn gysgu yn y llofft grôg hefyd)
  • 2 Guests
  • 1 Bedroom
  • 2 Pets
  • Tafarn 2 o filltiroedd
  • Tân agored neu stôf goed

Dragon's Eye - Llygad y Ddraig

488061