Eiddo ar lan y dŵr

Dim llawer ohonom sydd yn ddigon ffodus i fyw ger y môr ond gyda Y Gorau o Gymru gallwch deimlo fel eich bod chi. Cerddwch yr unig barc cenedlaethol arfordirol yng Nghymru a gweddill Ynys Prydain, darganfyddwch lyn cuddiedig rhwng y mynyddoedd, ewch i lawr afon mewn kayak, padl fyrddio ar lyn, syrffio neu, yn syml, ddod o hyd i le tawel i eistedd a mwynhau sŵn y dŵr. Mae gan Gymru bopeth pan ddaw hi i ddŵr, gyda digonedd o draethau hardd, sawl bae cuddiedig a llynnoedd di-ri.

Mae gennym fythynnod arfordirol hyfryd, megis River View yn Aberystwyth, ble y byddwch yn deffro i sŵn y môr a golygfa o aber yr afon Ystwyth a Bae Ceredigion. Neu beth am aros ger y môr yn llecyn hudol Nant Gwrtheyrn sy'n berffaith am wyliau ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd gwefreiddiol o fôr, coedwig a mynydd.

Os mai bwthyn cuddiedig ydych chi eisiau, mae Plas Bach ar Ynys Môn yn cynnig lleoliad delfrydol, 200 llath yn unig o lannau mewnfor Cymyran a 300 llath i draeth tywod a Llwybr yr Arfordir. Neu am rywbeth cwbl wahanol, beth am aros yng Nghaban y Nen ger Cei Newydd am brofiad unigryw mewn arsyllfa glampio ger y llyn.

I brofi'r gorau o lety Cymru ger y dŵr, gweler ein rhestr gyflawn isod. 


Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
21 Wedi canfod llety
Back to list view

New Quay, West Wales

488061

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£431 - £646
yr wythnos
O £332 am arhosiad 3-noson
 • Caban hyfryd i 2 ym mhrydferthwch Gorllewin Cymru. Bydd caban Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg ac yn eich galluogi i weld Cymru drwy lygad newydd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

488064

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£421 - £632
yr wythnos
O £325 am arhosiad 3-noson
 • Mae Caban y Nen yn berffaith ar gyfer rhywun sy'n hoffi astudio'r sêr a breuddwydio gan ei fod mewn lleoliad unigryw i brofi awyr anhygoel y nos yng Nghymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
Llety newydd

Aberystwyth, West Wales

BOW107

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£456 - £811
yr wythnos
O £351 am arhosiad 3-noson
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.3 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

489926

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£457 - £764
yr wythnos
O £352 am arhosiad 3-noson
 • Dyma hen felin hardd, llawn cymeriad, a adeiladwyd o garreg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi’i lleoli ar lan afon, a dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberhonddu yn croesawu anifeiliaid anwes (caniateir 2 gi), ac mae ganddo hefyd dwb poeth preifat, a balconi sydd â golygfeydd dros yr afon.
 • 4 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW11

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£403 - £473
yr wythnos
O £311 am arhosiad 3-noson
 • Gyda golygfeydd anhygoel dros y llynnoedd a'r mynyddoedd, mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr gwaelod ac yn le delfrydol i ymlacio. Mae'r amgylchoedd heddychlon a thawel yn hudolus, gyda'r cyfadeilad yn cynnwys pwll nofio, sawna, cyrtiau tenis, parc chwarae i blant, ac ystafell chwaraeon.
 • 4 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Sawna
 • Pwll Nofio
 • Ystafell Chwaraeon
 • Cwrt Tenis
 • Traeth 46 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

37318

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£366 - £677
yr wythnos
O £284 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Lleolir bwthyn Abereithrin mewn rhan hyfryd o Gymru, rhwng trefi marchnad Aberhonddu a Llanymddyfri, wedi ei amgylchynu gan dirlun hardd, llwybrau camlas, cestyll a digonedd o atyniadau teuluol, yn cynnwys ogofau Dan yr Ogof.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Bwthyn Trefdraeth

41759

South Wales Borderlands

BOW138

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£516 - £876
yr wythnos
O £396 am arhosiad 3-noson
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Tân agored neu stôf goed

Tenby, Pembrokeshire West Wales

25957

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£431 - £786
yr wythnos
O £332 am arhosiad 3-noson
 • 3 Star
 • Un o leoliadau gorau Dinbych-y-pysgod, yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd, gyda ffenestri mawr fel y gallwch eistedd yn nol a mwynhau'r golygfeydd. Mae'r llety hwn yn leoliad perffaith yn Ninbych-y-pysgod gyda'r holl draethau, bwytai a phopeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded.
 • 5 Guests
 • 0 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir

Holy Island, Anglesey North Wales

BOW70

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£757 - £1215
yr wythnos
O £577 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 1.8 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW13

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£464 - £504
yr wythnos
O £357 am arhosiad 3-noson
 • Gyda pwll nofio, llyn pysgota, maes pytio, cwrt tenis, parc chwarae, llwybrau cerdded a beicio gwych, i gyd ar y safle neu gerllaw, mae'r llety hunan ddarpar hwn yng Nghanolbarth Cymru y lle perffaith i fod yn anturus, neu i eistedd yn nol ac ymlacio wrth fwynhau'r tirwedd anhygoel o'ch cwmpas. Wedi ei leoli ar gydadeilad bychan mewn dyffryn tawel, mae'r llety hwn ar y llawr cyntaf ac yn cynnwys ystafell chwaraeon gyda bwrdd pŵl, bwrdd tenis, bwrdd dartiau, a llwer mwy.
 • 6 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Sawna
 • Pwll Nofio
 • Ystafell Chwaraeon
 • Cwrt Tenis
 • Traeth 46 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

River View

BOW115

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad