Eiddo ar lan y dŵr

Dim llawer ohonom sydd yn ddigon ffodus i fyw ger y môr ond gyda Y Gorau o Gymru gallwch deimlo fel eich bod chi. Cerddwch yr unig barc cenedlaethol arfordirol yng Nghymru a gweddill Ynys Prydain, darganfyddwch lyn cuddiedig rhwng y mynyddoedd, ewch i lawr afon mewn kayak, padl fyrddio ar lyn, syrffio neu, yn syml, ddod o hyd i le tawel i eistedd a mwynhau sŵn y dŵr. Mae gan Gymru bopeth pan ddaw hi i ddŵr, gyda digonedd o draethau hardd, sawl bae cuddiedig a llynnoedd di-ri.

Mae gennym fythynnod arfordirol hyfryd, megis River View yn Aberystwyth, ble y byddwch yn deffro i sŵn y môr a golygfa o aber yr afon Ystwyth a Bae Ceredigion. Neu beth am aros ger y môr yn llecyn hudol Nant Gwrtheyrn sy'n berffaith am wyliau ymlaciol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd gwefreiddiol o fôr, coedwig a mynydd.

Os mai bwthyn cuddiedig ydych chi eisiau, mae Plas Bach ar Ynys Môn yn cynnig lleoliad delfrydol, 200 llath yn unig o lannau mewnfor Cymyran a 300 llath i draeth tywod a Llwybr yr Arfordir. Neu am rywbeth cwbl wahanol, beth am aros yng Nghaban y Nen ger Cei Newydd am brofiad unigryw mewn arsyllfa glampio ger y llyn.

I brofi'r gorau o lety Cymru ger y dŵr, gweler ein rhestr gyflawn isod. 


............ Properties found

..............................

.............................................

...............

................................................
............... yr wythnos ................................................
 • Loading
 • . . .
 • .
 • .

..............................

.............................................

...............

................................................
............... yr wythnos ................................................
 • Loading
 • . . .
 • .
 • .

..............................

.............................................

...............

................................................
............... yr wythnos ................................................
 • Loading
 • . . .
 • .
 • .

..............................

.............................................

...............

................................................
............... yr wythnos ................................................
 • Loading
 • . . .
 • .
 • .