Bythynnod Gwyliau yn Llanbedrog

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
14 Wedi canfod llety
Back to list view

Tyddyn Llŷn

BOW71

Maes Teg

BOW77

Abersoch, North Wales Coast

26133

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£479 - £1076
yr wythnos
O £359 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Pen Llyn. Mae Sgubor yn cynnig ardal chwarae awyr agored i blant, ystafell gemau a physgota afon ac mae traeth tywod Porth Neigwl 2 funud i ffwrdd.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 0.8 milltir
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Ty Madrun

26135

Llofft Madrun

26131

Stabal Madrun

25959

Stabal y March

23323

Awelfryn

BOW04

Abersoch, North Wales Coast

23327

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£532 - £1383
yr wythnos
O £399 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru. Lleolir ar fferm deuluol o fewn pellter cerdded i draeth tywod Abersoch a dewis helaeth o siopau, tafarndai a bwytai.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir

Gorwel

23329

Beudy'r March

23325

Bryn Llewelyn

BOW09

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad