Bythynnod Gwyliau yn Abersoch

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
15 Wedi canfod llety
Back to list view

Llanbedrog, North Wales Coast

90010

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£499 - £866
yr wythnos
O £383 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli mewn man o'r neilltu, gellir cerdded o'r llety hunan-ddarpar hwn ar gyfer 2-3 yn Llanbedrog i'r traeth, ty bwyta, tafarn a siop. Twb poeth a stôf llosgi coed.
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 0.25 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
10% i ffwrdd

Abersoch, North Wales Coast

23341

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£360 - £683
yr wythnos
O £279 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Cynnig arbennigBookings of 7 nights or more made within 14 days of travelling discounted by 10%
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Abersoch, North Wales Coast

23329

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£648 - £1536
yr wythnos
O £495 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Llety Gwyliau 5 seren, filltir o Abersoch, Gogledd Cymru sy'n caniatau anifail anwes. Saif cabin pren moethus Gorwel ar fryn uwchlaw'r fferm sy'n hawlio golygfeydd gwefreiddiol o dir a môr Pen Llyn.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Rural Llyn Peninsula, North Wales Coast

81864

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£484 - £1058
yr wythnos
O £372 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Mae'r bwthyn gwyliau hyfryd hwn mewn lleoliad heddychlon a gwledig, yn edrych dros filltiroedd o gefn gwlad agored a mynydd Garn Fadryn ym Mhenrhyn godidog Llyn. Mae gwyliau hunan ddarpar yma yn golygu fod ganddoch draeth gwahanol i ymweld ag ef bob dydd gan ei fod o fewn cyrraedd hawdd i dros 20 o draethau hardd a childraethau. Bwthyn moethus sy'n caniatau anifeiliaid.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 5 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Abersoch, North Wales Coast

23325

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£648 - £1536
yr wythnos
O £495 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Gogledd Cymru gyda gardd breifat amgaeedig mewn llecyn hyfryd. Taith gerdded 10 munud yn unig i'r traeth tywod agosaf - lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau ym Mhen Llyn.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

23351

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£402 - £901
yr wythnos
O £311 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Yn agos at holl draethau euraidd Penrhyn Llyn, mae'r bwthyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, grwpiau bach ac yn addas i blant. Mae'r ardd gaeedig gyda phopeth sydd gan blentyn ei angen, yn cynnwys siglen, llithren, gol peldroed, ty chwarae a thrampolin. Wedi ei leoli ar fferm weithiol, gellir gwneud cais i gwrdd â'r anifeiliaid (cwningen, cathod, cwn, ceffyl, defaid a gwartheg) - profiad o wyliau fferm gwirioneddol.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.3 milltir

Stabal Madrun

25959

Abersoch, North Wales Coast

23323

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£648 - £1419
yr wythnos
O £495 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren wedi ei leoli ar fferm deuluol draddodiadol. Lleoliad gwych, 1 filltir yn unig o draeth tywod Abersoch a nifer o fwytai, tafarndai a siopau da
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Abersoch, North Wales Coast

23327

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£568 - £1419
yr wythnos
O £435 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru. Lleolir ar fferm deuluol o fewn pellter cerdded i draeth tywod Abersoch a dewis helaeth o siopau, tafarndai a bwytai.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 0.5 milltir

Abersoch, North Wales Coast

26131

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£515 - £1112
yr wythnos
O £395 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae bwthyn Llofft Madrun yn cynnig llety moethus 5 seren ger Abersoch. Ceir ardal chwarae awyr agored, ystafell gemau a hawliau pysgota ac mae wedi ei leoli 12 milltir o draeth tywod Porth Neigwl.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 1.5 milltir

Abersoch, North Wales Coast

26133

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£515 - £1112
yr wythnos
O £395 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Pen Llyn. Mae Sgubor yn cynnig ardal chwarae awyr agored i blant, ystafell gemau a physgota afon ac mae traeth tywod Porth Neigwl 2 funud i ffwrdd.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 0.8 milltir
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Abersoch, North Wales Coast

26135

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£515 - £1112
yr wythnos
O £395 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae'r Ffermdy hwn sy'n dyddio yn ôl i'r 16eg Ganrif yn darparu llety hunan-ddarpar moethus ger arfordir Pen Llyn. Derbynir anifeiliaid anwes, ceir ardal chwarae awyr agored i blant, ystafell gemau a physgota afon.
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.5 milltir
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad