Bodhyfryd

Llanfairpwll, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn Hunan-Arlwyo moethus yn Sir Fôn sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes, mewn 7 acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £617 yr wythnos
 • £88 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn hunanarlwyo moethus hwn yn Sir Fôn yn sefyll mewn saith acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri. Mae’r bwthyn wedi ei ddylunio yn addas ar gyfer yr anabl. Dafliad carreg i ffwrdd o bentref Llanfairpwll, talfyriad o’r enw lle hiraf ym Mhrydain, mae’r bwthyn yn cynnig safle delfrydol er mwyn ymweld amrywiaeth o atyniadau lleol diddorol ar Ynys Môn yn ogystal ag ar y tir mawr.

Mae bwthyn Bodhyfryd, un o Fythynnod Gwyliau Garnedd Ddu (Enillwyr Gwobrau Twristiaeth Môn 2008/2009), yn helaeth a chyfforddus ac wedi ei adnewyddu’n chwaethus ar gyfer gwyliau i’r anabl ac i’r abl.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn clud un llawr hwn yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta ar gynllun agored. Ymhlith offer y gegin ceir popty trydan, oergell, popty microdon, peiriant golchi dillad a golchwr llestri. Mae 2 soffa gyfforddus, teledu a sianeli am ddim a thân trydan yn y lolfa.

Ceir 3 ystafell wely glyd yn y bwthyn - 2 gyda gwely dwbl ac un gyda gwely bync maint llawn.
Ystafell gawod (wlyb) yn cynnwys cawod, toiled a basn.

Ystafell ymolchi ar wahân gyda bath, basn ymolchi a bidet.

Gardd

Gardd amgaeedig ac ardal batio o flaen y bwthyn, yn ogystal â lawntiau ehangach. Digonedd o le parcio a gall gwestai ddefnyddio’r dodrefn gardd a’r set barbeciw fel ag y mynnant.

Gwasanaethau Ychwanegol

Mae’r bwthyn wedi ei gynllunio ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae hyn yn cynnwys rhiniog isel wrth y brif fynedfa a drysau llydan drwy’r bwthyn.

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw.

Gwres olew canolog yn gynwysedig. Trydan yn daladwy drwy roi £1 yn y meter. (gan amlaf nid yw’r gost yn fwy na £2-3 y diwrnod).

Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain os gwelwch yn dda.

Darperir offer, llestri a chyllyll a ffyrc ar gyfer y gegin.

Croesewir anifeiliaid anwes am £10 yr anifail. Cysylltwch â ni os oes gennych chi fwy na 2 anifail anwes os gwelwch yn dda.

Cadeiriau ar gyfer y gawod, seddau toiled wedi eu codi, rheilen o amgylch yr ystafell ymolchi - gellir eu darparu ar gais.

Mae gan y bwthyn ei ardal barcio ei hunan wedi ei balmantu.

Lleoliad