Bwthyn Benllech

Benllech, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau braf ger traeth Benllech ar arfordir dwyreiniol Ynys Mon ac yn agos i'r holl gyfleusterau. Mae ganddo ardd amgaeedig ei hun gyda dodrefn patio, ffrâm ddringo a sleid.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £465 yr wythnos
 • £66 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau cyfforddus ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Mae’r llety croesawgar hwn ym Menllech ddwy funud o gerdded o draeth hyfryd Benllech a’r holl adnoddau lleol. Wedi ei leoli ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn, mae wedi ei ddodrefnu a’i gyweirio’n foethus a gyda’i ardd amgaeedig ei hun â dodrefn patio. Mae hefyd parc chwarae mawr o fewn 100 llath i’r bwthyn - perffaith ar gyfer gwyliau teulu ar Ynys Môn.

Llawr Gwaelod

Mae’n addas ar gyfer gwestai o bob oed yn cynnwys teuluoedd a ffrindiau. Wedi ei ddodrefnu i’r safon uchaf drwyddo draw ac wedi ei ailwampio’n ddiweddar gyda soffas lledr o ansawdd uchel.

Mae’r gegin gyflawn yn cynnwys microdon, oergell / rhewgell, golchwr llestri, peiriant golchi a sychu dillad. Yn yr ystafell fyw a bwyta ceir llawr llechfaen gyda rygiau, soffas a chadeiriau lledr, stôf llosgi coed, teledu a fideo. Bydd y nenfwd uchel a’i siâp anarferol, y gwaith maen glân a’r ffenestr fawr oedd unwaith yn fynedfa i’r goets yn sicr o wneud argraff arnoch.

Gall y bwthyn gysgu hyd at 5 o bobl mewn 3 ystafell wely ar wahân, gyda sinc i ymolchi mewn dwy lofft. Mae hyn yn cynnwys ystafell ddwbl gyda digon o le i got ychwanegol os oes angen, ystafell twin a thrydedd ystafell sydd ychydig yn llai gyda gwelyau bync 3 troedfedd. Ceir bath a chawod maint llawn yn yr ystafell ymolchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn ardd amgaeedig ei hun gyda dodrefn patio. Mae yna hefyd barc chwarae tua 100 iard i ffwrdd sy’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau teuluol.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (gwresogydd trochiad a gwres canolog)
 • Lleiniau gwely a thyweli yn cael eu darparu.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Bydd blodau ffres a chacen gartref yn aros amdanoch.
 • Gellir trefnu fod siopa bwyd yn cael ei wneud cyn i chi gyrraedd ar eich cais.
 • Te bach prynhawn ar gael gan y perchennog am bris o £5 y person.
 • Digon o le i ddau gar i barcio tu allan 
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes.

Lleoliad

Bwthyn Benllech holiday cottage is situated on Anglesey's east coast, in the popular coastal resort of Benllech. Set within private grounds shared only with the owner's house, this detached cottage is just a 0.5 mile walk from the family friendly beach. It is also within walking distance of all the shops, cafes, restaurants and bars.

Some of the recommended restaurants nearby include Caffi'r Bae in Benllech, Ty Derw in Moelfre (2.5 miles), The Ship and also The Old Boat House in Red Wharf Bay (1.8 miles by car or a lovely 40 minute walk from the cottage along a sandy beach). For a relaxing drink, The Ship is once again recommended, as is Kinmel Arms in Moelfre and Pilot Boat in Brynrefail (4.5 miles).

The cottage also offers an ideal base for visiting a range of fascinating local attractions. Beaumaris Castle is nearby whilst the Blue Flag beach of Benllech is on your doorstep. Enjoy Anglesey's 125 mile coastal path, go cycling and venture up Snowdon, the highest mountain in Wales (in nearby Snowdonia), by foot or by train.

Other attractions in Anglesey include the Copper Mountain with its surreal lunar landscape, Anglesey Oyster Festival in October and Bryn Celli Ddu’s well preserved stone-age burial chamber near Llanddaniel Fab. Take a tour around Llynnon Mill - the only working windmill in Wales and visit Oriel Tegfryn Art Gallery, the longest established Gallery in Wales.

For younger visitors Pili Palas’ butterfly centre offers a magical experience and also features birds, snakes and other exotic species. Anglesey Sea Zoo, Wales’ biggest aquarium offers an amazing world of marine life, shipwrecks and shark pool grids. The short bridge crossing to mainland North Wales offers even more family attractions including Glasfryn Park with karting, bowling, quad biking etc and Hwylfan Fun Centre, North Wales' largest indoor fun centre.

Beaches

Benllech Beach – Long sandy beach – Blue Flag award and a huge family favourite. 0.5 mile.

Watersports

Surfing, diving, kayaking, coasteering, sailing etc are all within ½ hour of the cottage. Find out more about Watersports in Anglesey.

Walking

Anglesey Coastal Path – 125 circular walk around the Island. The nearest section can be joined at Benllech (¼ mile).

Pentraeth Forest Circular Walk – Pentraeth. Gentle 9 mile, scenic walk. 3 miles from cottage.

Parys Mountain – Amlwch. 4.8 circular walk around this lunar style copper mountain. 7.5 miles from cottage.

Golf

Storws Wen Golf Club – Benllech. 9 hole golf course. 1 miles.

Henllys Golf Club – Beaumaris. 18 hole golf course. 8 miles.

Cycling

Hebog Cycle Path – 22 mile circular route from Benllech. ¼ mile from cottage.

Horse riding

Anglesey Horse Riding – Benllech. Pony Club and riding lessons – suitable for all ages. 1 mile.