Bwthyn Benllech

Benllech, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau braf ger traeth Benllech ar arfordir dwyreiniol Ynys Mon ac yn agos i'r holl gyfleusterau. Mae ganddo ardd amgaeedig ei hun gyda dodrefn patio, ffrâm ddringo a sleid.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £535 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau cyfforddus ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Mae’r llety croesawgar hwn ym Menllech ddwy funud o gerdded o draeth hyfryd Benllech a’r holl adnoddau lleol. Wedi ei leoli ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn, mae wedi ei ddodrefnu a’i gyweirio’n foethus a gyda’i ardd amgaeedig ei hun â dodrefn patio. Mae hefyd parc chwarae mawr o fewn 100 llath i’r bwthyn - perffaith ar gyfer gwyliau teulu ar Ynys Môn.

Llawr Gwaelod

Mae’n addas ar gyfer gwestai o bob oed yn cynnwys teuluoedd a ffrindiau. Wedi ei ddodrefnu i’r safon uchaf drwyddo draw ac wedi ei ailwampio’n ddiweddar gyda soffas lledr o ansawdd uchel.

Mae’r gegin gyflawn yn cynnwys microdon, oergell / rhewgell, golchwr llestri, peiriant golchi a sychu dillad. Yn yr ystafell fyw a bwyta ceir llawr llechfaen gyda rygiau, soffas a chadeiriau lledr, stôf llosgi coed, teledu a fideo. Bydd y nenfwd uchel a’i siâp anarferol, y gwaith maen glân a’r ffenestr fawr oedd unwaith yn fynedfa i’r goets yn sicr o wneud argraff arnoch.

Gall y bwthyn gysgu hyd at 5 o bobl mewn 3 ystafell wely ar wahân, gyda sinc i ymolchi mewn dwy lofft. Mae hyn yn cynnwys ystafell ddwbl gyda digon o le i got ychwanegol os oes angen, ystafell twin a thrydedd ystafell sydd ychydig yn llai gyda gwelyau bync 3 troedfedd. Ceir bath a chawod maint llawn yn yr ystafell ymolchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn ardd amgaeedig ei hun gyda dodrefn patio. Mae yna hefyd barc chwarae tua 100 iard i ffwrdd sy’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau teuluol.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (gwresogydd trochiad a gwres canolog)
 • Lleiniau gwely a thyweli yn cael eu darparu.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Bydd blodau ffres a chacen gartref yn aros amdanoch.
 • Gellir trefnu fod siopa bwyd yn cael ei wneud cyn i chi gyrraedd ar eich cais.
 • Te bach prynhawn ar gael gan y perchennog am bris o £5 y person.
 • Digon o le i ddau gar i barcio tu allan 
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes.

Lleoliad