Bwthyn Iorwg

Tregaron, West Wales

 • 4 Star
 • Dyma fwthyn gwyliau traddodiadol yng Ngorllewin Cymru, ym mhentref Llanddewi Brefi, wedi’i adnewyddu i’r safon uchaf. Cewch wyliau clyd yma o fewn tafliad carreg i’r pentref agosaf.

You can book this property from:

 • £502 per week
 • £72 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hwn, sy’n croesawu anifeiliaid anwes, wedi’i leoli ym mhentref Llanddewi Brefi (a ddaeth yn enwog diolch i’r rhaglen deledu ‘Little Britain’) sydd yng nghanol Mynyddoedd y Cambria, yng Ngorllewin Cymru. Mae’n fwthyn bwtîc sydd wedi’i adnewyddu’n arbennig, ac sy’n cyfuno nodweddion modern a thraddodiadol. Mae lle i 4 o bobl aros ynddo, ac mae ei nodweddion yn cynnwys stôf llosgi coed, a Matres Organig Abaca foethus, sydd oll yn ei wneud yn lle arbennig i ymlacio a dadflino. Gallwch gerdded i’r 2 dafarn a’r siop yn y pentref, a gallwch ymgolli eich hun mewn ardal sy’n cynnig llwybrau cerdded, beicio mynydd a golygfeydd gwych – lle arbennig i bobl sy’n hoffi bod yn yr awyr agored. Mae un o’r tafarndai gerllaw wedi’i argymell yn y ‘Michelin Pub Guide’ ar gyfer bwyta allan yn 2016, ac mae’n werth ymweld â hi.  

Llawr Gwaelod

Cegin, lolfa a man bwyta cynllun agored. Cegin fodern wedi’i hadnewyddu’n ddiweddar gyda llawr teils, trawstiau pren gwreiddiol, ffwrn a hob trydan, microdon, oergell, peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad a rhewgell. Mae lle i 4 o westeion wrth y bwrdd bwyta. Yn y lolfa’r bwthyn gwyliau hwn yng Ngorllewin Cymru, mae trawstiau traddodiadol, stôf llosgi coed a seddi cyfforddus i 4 o westeion. Teledu Freeview, chwaraewr DVD. Wi-fi. 

Llawr Cyntaf

Prif Ystafell Wely – Gwely mawr iawn gyda matres Organig Abaca, dillad gwely cotwm Eifftaidd, bwrdd gwisgo gyda drych, sychwr gwallt, rhesel bagiau, cadair, rheilen ddillad, lampau wrth ochr y gwely.

Ail Ystafell Wely – 2 wely sengl gyda matres Organig Abaca, bwrdd wrth ochr y gwely a chist ddillad, lampau wrth ochr y gwely, drych hyd llawn, sychwr gwallt, a rheilen ddillad.  

Ystafell ymolchi – tŷ bach, basn ymolchi, bath a chawod drydan.

Gardd

Ardal breifat â lawnt, patio, bwrdd a chadeiriau i 4, a barbeciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwyr gwallt.
 • Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.
 • Mae’r Wi-fi yn gynwysedig
 • Rhoddir ambell becyn o goed ar gyfer y stôf llosgi coed
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gael ar gais.
 • Croesewir anifeiliaid anwes – 1 ci am ddim. Rhowch wybod inni wrth archebu.
 • 1 man parcio dan do oddi ar y ffordd

Location

This holiday cottage in West Wales is a middle house in a small terrace of traditional Welsh cottages. Located in the centre of the hamlet of Llanddewi Brefi, Tregaron, it offers a perfect village location. Set in the Cambrian Mountains but yet only 35 minutes from the coast at Aberaeron and Aberystwyth, this is a beautiful part of Wales to explore. Bwthyn Iorwg has a village shop and 2 pubs within walking distance and an abundance of local attractions and landscapes to explore.

An area known for it's nature and rural views, recommended places to visit include Cors Caron (4 miles) at just over two thousand acres, Cors Caron fills the valley of the upper Teifi river between Tregaron and Pontrhydfendigaid. This magnificent nature reserve has fantastic walks and a cycle path that is suitable for families and people in wheelchairs.

Another spot to visit from your holiday cottage in West Wales is Strata Florida (14 miles), a former Cistercian abbey, originally founded in 1164, it became a powerful religious and political centre that shaped the local landscape and way of life.

The market town of Tregaron is only 3 miles away and here you will find shops and restaurants. Y Talbot was recenently included in the Michelin Good Pub Guide for 2016 and is a great place for an evening meal where you can sample local produce and real ales. Also in Tregaron you will find Rhiannon a Welsh Jeweler that produces jewelry from Welsh Gold.

Walking, Cycling and Mountain bike come in abundance in this area with walks and cycle routes starting from this holiday cottage in West Wales. This area of Wales is also renowned for the Red Kite and at Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre (26 miles) you can see them being fed daily at 2pm in the winter and 3pm in the summer. You can expect to see as many as 150 kites coming in to feed and more in winter months.

And if all that isn't enough for you Bwthyn Iorwg is only a 35 minute drive from the coast where you can enjoy the famous Honey Ice cream of Aberaeron or dine out in the Harbourmaster.

Walking

The nearby town of Tregaron is a designated Walkers are Welcome area with choices of walks from easy strolls to difficult hikes, something to appeal to everyone.

‘Llanddewi Brefi to Tregaron - a linear 4.5 mile walk heading into the market town of Tregaron. start from cottage

‘Cwm Berwyn Walk' a 11 mile circular walk exploring Cwm Berwyn. 3 miles from cottage

Cycling

Ystwyth Cycle Trail – This 20 mile (one way) linear trail leads you from Tregaron to the seaside town Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. you could extend the route and cycle from the cottage

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. Featuring the Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 25 miles from cottage.

Horse Riding

Cae Iago Riding Centre, Ffarmers, 12 miles

Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a show jumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 27 miles

Fishing

Tregaron Angling Association - Fresh River Fishing, Approximately twenty miles on the river Teifi from Strata Florida to Lampeter. A few private stretches along the river are sign posted. Fishing also at Llyn Berwyn and Teifi Pools - Egnant, Hir and Teifi.

Fron Farm Fishery, Bronant, Aberystwyth - Four lakes ranging from 1 - 2.5 acres. One lake with access for disabled anglers. 14 miles

Bird watching

Cors Caron Nature Reserve - 4 miles

Beaches

Aberaeron- Fishing Harbour, pebble beach and a fantastic Georgian coastal town. 19m

Popular seaside town of New Quay with beautiful sandy beaches and dolphin watching trips. 26 miles

Golf

Cilgwyn Golf Club, Llangybi, Lampeter - 10 miles