Bwthyn Iorwg

Tregaron, West Wales

 • 4 Star
 • Dyma fwthyn gwyliau traddodiadol yng Ngorllewin Cymru, ym mhentref Llanddewi Brefi, wedi’i adnewyddu i’r safon uchaf. Cewch wyliau clyd yma o fewn tafliad carreg i’r pentref agosaf.

You can book this property from:

 • £501 per week
 • £72 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hwn, sy’n croesawu anifeiliaid anwes, wedi’i leoli ym mhentref Llanddewi Brefi (a ddaeth yn enwog diolch i’r rhaglen deledu ‘Little Britain’) sydd yng nghanol Mynyddoedd y Cambria, yng Ngorllewin Cymru. Mae’n fwthyn bwtîc sydd wedi’i adnewyddu’n arbennig, ac sy’n cyfuno nodweddion modern a thraddodiadol. Mae lle i 4 o bobl aros ynddo, ac mae ei nodweddion yn cynnwys stôf llosgi coed, a Matres Organig Abaca foethus, sydd oll yn ei wneud yn lle arbennig i ymlacio a dadflino. Gallwch gerdded i’r 2 dafarn a’r siop yn y pentref, a gallwch ymgolli eich hun mewn ardal sy’n cynnig llwybrau cerdded, beicio mynydd a golygfeydd gwych – lle arbennig i bobl sy’n hoffi bod yn yr awyr agored. Mae un o’r tafarndai gerllaw wedi’i argymell yn y ‘Michelin Pub Guide’ ar gyfer bwyta allan yn 2016, ac mae’n werth ymweld â hi.  

Llawr Gwaelod

Cegin, lolfa a man bwyta cynllun agored. Cegin fodern wedi’i hadnewyddu’n ddiweddar gyda llawr teils, trawstiau pren gwreiddiol, ffwrn a hob trydan, microdon, oergell, peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad a rhewgell. Mae lle i 4 o westeion wrth y bwrdd bwyta. Yn y lolfa’r bwthyn gwyliau hwn yng Ngorllewin Cymru, mae trawstiau traddodiadol, stôf llosgi coed a seddi cyfforddus i 4 o westeion. Teledu Freeview, chwaraewr DVD. Wi-fi. 

Llawr Cyntaf

Prif Ystafell Wely – Gwely mawr iawn gyda matres Organig Abaca, dillad gwely cotwm Eifftaidd, bwrdd gwisgo gyda drych, sychwr gwallt, rhesel bagiau, cadair, rheilen ddillad, lampau wrth ochr y gwely.

Ail Ystafell Wely – 2 wely sengl gyda matres Organig Abaca, bwrdd wrth ochr y gwely a chist ddillad, lampau wrth ochr y gwely, drych hyd llawn, sychwr gwallt, a rheilen ddillad.  

Ystafell ymolchi – tŷ bach, basn ymolchi, bath a chawod drydan.

Gardd

Ardal breifat â lawnt, patio, bwrdd a chadeiriau i 4, a barbeciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwyr gwallt.
 • Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.
 • Mae’r Wi-fi yn gynwysedig
 • Rhoddir ambell becyn o goed ar gyfer y stôf llosgi coed
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gael ar gais.
 • Croesewir anifeiliaid anwes – 1 ci am ddim. Rhowch wybod inni wrth archebu.
 • 1 man parcio dan do oddi ar y ffordd

Location