Bythynnod Gwyliau Gorllewin Cymru

View more and filter search
76 Properties found
Back to list view

Aberystwyth, West Wales

75929

(No dates selected)

£409 - £1095
per week
From £316 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r Llofft Gwair yn fwthyn gwyliau ar ddwy lefel yn Aberystwyth, ac mae’r golygfeydd o’r ystafell wely yn estyn ar draws mynyddoedd y Cambria. Mae wedi’i leoli ar ystâd dawel a phreifat gyda pharc chwarae, ac er bod y lleoliad yn wledig, nid yw ond nepell o Aberystwyth, sy’n dref glan-môr ddeniadol o Oes Fictoria, gyda’i thraethau, ei phromenâd a’i marina hardd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd

New Quay, West Wales

488064

(No dates selected)

£421 - £632
per week
From £325 for a 3-night stay
 • Mae Caban y Nen yn berffaith ar gyfer rhywun sy'n hoffi astudio'r sêr a breuddwydio gan ei fod mewn lleoliad unigryw i brofi awyr anhygoel y nos yng Nghymru.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

New Quay, West Wales

488061

(No dates selected)

£431 - £646
per week
From £332 for a 3-night stay
 • Caban hyfryd i 2 ym mhrydferthwch Gorllewin Cymru. Bydd caban Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg ac yn eich galluogi i weld Cymru drwy lygad newydd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

414596

(No dates selected)

£416 - £802
per week
From £321 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.6 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Tresaith, West Wales

26675

(No dates selected)

£271 - £398
per week
From £212 for a 3-night stay
 • Yng nhanol Tresaith a ddim ond dau gan llath o’r traeth, mae gan y fflat llawr cyntaf hwn olygfeydd godidog o’r lolfa.
 • 3 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd
New Property

New Quay, West Wales

WAS406

(No dates selected)

£401 - £686
per week
From £310 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 6.3 o filltiroedd
 • Tafarn 1.6 o filltiroedd

Llwynrhosser

486601

Aberaeron, West Wales

25629

(No dates selected)

£623 - £677
per week
From £476 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Apartment gwyliau hunan-ddarpar eang a chyfoes yn Aberaeron, Gorllewin Cymru, gyda thwb poeth. Wedi ei leoli ar lawr gwaelod y ty sy'n arwain allan i ardal batio a'r ardd fawr sydd â wal o'i hamgylch.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 0.8 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Lampeter, West Wales

27393

(No dates selected)

£463 - £730
per week
From £356 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae Stabal yr Eglwys yn hen ysgubor sydd wedi cael ei thrawsnewid yn fwthyn hunan-ddarpar moethus, wedi ei leoli ugain munud yn unig o'r arfordir, drws nesaf i eglwys o'r ddeuddegfed ganrif ym mhentref bychan, Llanwenog.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 15 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

73032

(No dates selected)

£388 - £808
per week
From £300 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
View more and filter search