Llety Gwyliau De Cymru - yn y Wlad a'r Ddinas ac ar yr Arfordir

View more and filter search
50 Properties found
Back to list view

Usk, South Wales Borderlands

BOW62

(No dates selected)

£972
per week
From £439 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Cardiff, South Wales

94782

(No dates selected)

£407 - £621
per week
From £315 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r eiddo hwn ar wahan wedi ei osod ar dyddyn bychan gyda bwthyn gwyliau arall (Ysgubor y Coed) ac mae cartref y perchnogion yno hefyd, o fewn yr ardal 50 acer o goed a chefn gwlad.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 16 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

414973

(No dates selected)

£402 - £488
per week
From £233 for a 3-night stay
 • Mae'r llety hwn yn Llantrisant wedi ei leoli o fewn yr Hen Dref ac yn ddelfrydol ar gyfer ymweliad â Chaerdydd a gweddill De Cymru. Gyda nifer o dafarndai, bwytai, siopau lleol, ac hyd yn oed adfeilion castell, o fewn pellter cerdded, mae'n leoliad perffaith ar gyfer ymweld a'r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

51429

(No dates selected)

£488 - £600
per week
From £308 for a 3-night stay
 • Bwthyn gwyliau dafliad carreg o arfordir a thraethau godidog arfordir Bro Morgannwg. Wedi'i ddylunio fel gwesty boutique, ond gyda mwy o le a mwy o ryddid nag y gall gwesty ei gynnig.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Porthcawl, South Wales

94806

(No dates selected)

£368 - £625
per week
From £286 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llaethdy oedd y bwthyn hwn sy'n caniatau anifeiliaid, wedi ei leoli mewn 4.5 acer o dir preifat. Mae 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, nifer o draethau a llwybrau cerdded ac mae'r traeth agosaf 10 munud i ffwrdd ar droed. Lleoliad perffaith i fwynhau nifer o weithgareddau neu i ymlacio a chael seibiant.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.6 o filltiroedd

Porthcawl, South Wales

46777

(No dates selected)

£366 - £643
per week
From £285 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan 4.5 acer o erddi, coed a pherllan. 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf, 3 chwrs golff o fewn 2 filltir a digonedd o lwybrau cerdded.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

45394

(No dates selected)

£622
per week
From £418 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn yr apartment gwyliau 5 seren hwn. 7 milltir yn unig o ganol dinas Caerdydd, mae hefyd yn cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref traddodiadol gyda 2 dafarn.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 15 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

91710

(No dates selected)

£611
per week
From £468 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r llety hunan ddarpar hwn yn y Barri yn agos at lawer o draethau a ddim ond 20 munud o ganol Caerdydd. Mae golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Morgannwg i'w gweld o'r balconi.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Swansea Valley, South Wales

BOW08

(No dates selected)

£467 - £862
per week
From £360 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn cysurus ar fferm weithiol oedd unwaith yn rhan o stâd wledig, wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad ac o fewn 10 milltir i ddinas Abertawe. Perffaith ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Porthcawl, South Wales

30271

(No dates selected)

£360 - £693
per week
From £280 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau Moethus ger Porthcawl - wedi ei leoli'n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.9 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

45378

(No dates selected)

£622
per week
From £477 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Llety moethus 5 seren yn cynnig y gorau o ddau fyd. Mae ganddo holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn, ac eto ond 20 munud o ganol Caerdydd.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Gower, South Wales

492129

(No dates selected)

£759 - £1101
per week
From £579 for a 3-night stay
 • Bron iawn ar y traeth! Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr. Bu i'r Stablau gael ei adnewyddu yn yr unfed ganrif ar bymtheg ac mae'n un o'r adeiladau hynaf ar Benrhyn Gŵyr. Mae pentref bychan Llangenith, gyda tafarn leol wych, siop syrffio, neuadd bentref ac eglwys, ond 1 filltir o'r Stablau, ac fe leolir Gŵyl Gerddorol Gŵyr yma ym mis Gorffennaf. Lleoliad anhygoel ar gyfer gwyliau, yn agos i un o'r traethau gorau yng Nghymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed
View more and filter search