Gwyliau byr yng Nghaerdydd

12 Properties found
Back to list view

Cardiff, South Wales

492058

(No dates selected)

£722 - £1106
per week
From £552 for a 3-night stay
 • Mae’r fflat steilus hwn ym Mae Caerdydd yn leoliad perffaith ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd. Wedi ei leoli ar y 5ed llawr, gyda balconi yn edrych allan dros y dŵr, a golygfeydd gwych draw tuag at ganol y ddinas. Mae Canolfan y Mileniwm, gorsaf drên Bae Caerdydd, bwytai, tafarndai, sinema, casino ac atyniadau eraill gerllaw. Fe geir cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gyda canol y dref, gan gynnwys Stadiwm y Mileniwn (Principality), sydd lai na milltir i ffwrdd.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

BOW51

(No dates selected)

£709 - £928
per week
From £542 for a 3-night stay
 • Llety moethus wedi ei leoli ar Heol y Porth yng nghanol dinas Caerdydd, ar draws y ffordd i stadiwm eiconig Principality. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar i safon uchel, dyma lety ar y llawr cyntaf, gyda popeth sydd gan Caerdydd i gynnig ar stepen y drws, yn cynnwys canolfannau siopa, bwytai, castell Caerdydd, clybiau nos, parciau a gerddi.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.01 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

BOW87

(No dates selected)

£516 - £1240
per week
From £397 for a 3-night stay
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

BOW32

(No dates selected)

£580 - £1319
per week
From £445 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae’r golygfeydd di-dor dros orwelion y ddinas o’r apartment gwyliau moethus yma yng Nghaerdydd wir yn ysblennydd. Tydi Pen Dinas ond tafliad carreg o Stadiwm y Principality, y castell a’r holl atyniadau gwych sydd gan canol y ddinas i’w chynnig. Yn chwaethus a modern, mae’r apartment newydd yma yn berffaith ar gyfer gwyliau dinesig yng Nghaerdydd, trip siopa, digwyddiad chwaraeon neu i gael criw o ffrindiau/teulu at ei gilydd. Mae popeth yr ydych ei angen yng Nghaerdydd ar stepen eich drws. Mae’r apartment newydd sbon yma yn un o’r llefydd mwyaf dymunol yng Nghaerdydd ar hyd stryd goedwigol brydferth Cathedral Road.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

BOW88

(No dates selected)

£680 - £1345
per week
From £520 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.3 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

BOW65

(No dates selected)

£580 - £1319
per week
From £445 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd a dros yr afon o Stadiwm Principality, mae'r llety hwn yng Nghaerdydd yn berffaith ar gyfer gwyliau yn y ddinas. Wedi ei leoli ar Fitzhamon Embankment, mae'r brif orsaf drenau a phencadlys newydd y BBC ond ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau yn y Stadiwm, penwythnosau siopa, neu yn le braf ar gyfer gwyliau i ffwrdd gyda teulu neu ffrindiau. Gellir cerdded i weld Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, Neuadd Dewi Sant, Stadiwm Dinas Caerdydd a nifer o fwytai, bariau a chanolfannau siopa.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

49709

(No dates selected)

£2785 - £3471
per week
From £2,017 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Saif y llety hunan-ddarpar mawr hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna, Caerdydd. Bellter cerdded byr o nifer o gaffis a bars a 10 munud yn unig ar droed i Ganol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms

Cardiff, South Wales

BOW78

(No dates selected)

£1320 - £4240
per week
From £1,000 for a 3-night stay
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

BOW019

(No dates selected)

£1468 - £2537
per week
From £1,111 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Fe leolir y llety steilus hwn yn ardal soffistigedig Pontcanna yng Nghaerdydd, o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas ble lleolir Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, Gerddi Soffia, a llawer o fwytai, bariau, clybiau, caffis, ac wrth gwrs, siopau gwych. Mae'r llety Fictorianaidd yn cynnwys nodweddion traddodiadol ac mae'n le delfrydol ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd.
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

486599

(No dates selected)

£1975 - £3487
per week
From £1,432 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.
 • 14 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

61035

(No dates selected)

£5228 - £6627
per week
From £3,902 for a 3-night stay
 • Lleolir y llety mawr hwn daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.
 • 20 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Cardiff, South Wales

49711

(No dates selected)

£5228 - £6627
per week
From £3,902 for a 3-night stay
 • Llety hunan-ddarpar mawr a moethus ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Teledu plasma 50", pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi yn gynwysedig.
 • 20 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 7 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd