Bythynnod Gwyliau Sir Fon

View more and filter search
18 Properties found
Back to list view

Llangefni, Anglesey North Wales

BOW83

(No dates selected)

£570
per week
From £264 for a 3-night stay
 • Dyma'r bwthyn delfrydol i ddarganfod Ynys Môn, gyda'i leoliad heddychlon a chanolog. Mae Meillion yn cynnig mangre trawiadol ar gyfer gwyliau rhamantus ac ymlaciol gyda rhyddid i wneud beth bynnag yr ydych eisiau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Benllech, Anglesey North Wales

BOW126

(No dates selected)

£340 - £642
per week
From £265 for a 3-night stay
 • Bwthyn hunan ddarpar ar Ynys Môn, wedi ei leoli ar fferm deuluol gyda parlwr godro a chyfleusterau gwneud caws, yn agos i Bentraeth a Thraeth Coch, Benllech, Porthaethwy a Biwmares. Mae'r bwthyn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn lleoliad gwych i ddarganfod Ynys Môn, arfordir Gogledd Cymru ac Eryri, gyda nifer o atyniadau mwyaf Cymru heb fod ymhell.
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW129

(No dates selected)

£530 - £1225
per week
From £408 for a 3-night stay
 • Mae'r llety cyfoes hwn y lleiaf o 3 bwthyn 5 seren hunan ddarpar ar Ynys Môn. Mae Llofft Marian mewn lleoliad heddychlon yn agos i bentref Trefdraeth (1 milltir) a'r arfordir yn Malltraeth (2.3 milltir). Mae traethau trawiadol Llanddwyn a Rhosneigr hefyd gerllaw, heb anghofio nifer o atyniadau megis Sw Môr Môn, Llwybr Arfordirol Cymru, Amgueddfa Trafnidiaeth ac Amaethyddiaeth Ynys Môn, a Parc Fferm Foel.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Moelfre, Anglesey North Wales

WAI181

(No dates selected)

£502 - £819
per week
From £387 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Beaumaris, Anglesey North Wales

FL046

(No dates selected)

£560 - £929
per week
From £430 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Beaumaris, Anglesey North Wales

WAI206

(No dates selected)

£535 - £934
per week
From £411 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Moelfre, Anglesey

WAI182

(No dates selected)

£514 - £884
per week
From £396 for a 3-night stay
 • Mae Mountain View Cottage yn un o nifer o fythynnod o ansawdd, wedi eu lleoli mewn gerddi trawiadol ger Moelfre ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. O fewn milltir i'r llwybr arfordirol a thraeth euraidd Lligwy, a 2 filltir o Moelfre, mae'r bwthyn hardd hwn gydag ystafell haul sydd yn arwain allan i'r patio preifat a'r lawnt, ac sydd hefyd gyda nodweddion i hwyluso pethau i westeion llai abl.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Holy Island, Anglesey North Wales

BOW70

(No dates selected)

£775 - £1243
per week
From £591 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mwynhewch leoliad delfrydol yn y bwthyn Cymreig traddodiadol hwn ar Ynys Môn. 200 llath o ymyl dwr Culfor Cymyran, sydd yn gwahanu Môn o Ynys Cybi. Wedi ei amgylchynu gan 5 acer o dir, dyma leoliad gwych i ymlacio, ymlwybro i lawr i'r traethau, neu ddarganfod Llwybr Arfordirol Cymru. Os hoffech fentro ymhellach, mae nifer o atyniadau a gweithgareddau ar Ynys Môn heb orfod mynd ymhell.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 1.8 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Brynsiencyn, Anglesey

WAI194

(No dates selected)

£408 - £722
per week
From £316 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 0.75 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Benllech, Anglesey North Wales

24195

(No dates selected)

£411 - £835
per week
From £318 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau braf ger traeth Benllech ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn ac yn agos i'r holl gyfleusterau. Mae ganddo ardd amgaeedig ei hun gyda dodrefn patio. Mae parc chwarae gerllaw
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1.8 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW127

(No dates selected)

£552 - £1400
per week
From £424 for a 3-night stay
 • Bwthyn steilus, eco-gyfeillgar ger Malltraeth, Traeth Llanddwyn, Sw Môr Môn, Rhosneigr a nifer o atyniadau eraill. Mae Stabal Marian yn cynnig llety 5 seren gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol, nodweddion hyfryd oddi mewn, a'r hyblygrwydd i gael y gwelyau king mawr a king wedi eu gosod fel gwelyau sengl os dymunir.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Llanfairpwll, Anglesey North Wales

22999

(No dates selected)

£464 - £899
per week
From £358 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn Hunan-Arlwyo moethus yn Sir Fôn sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn gwyliau Bodhyfryd mewn 7 acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 9 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
View more and filter search