Gogledd Cymru - Bythynnod Gwyliau ar Y Gororau

View more and filter search
17 Properties found
Back to list view

Bala, North Wales Borderlands

82683

(No dates selected)

£271 - £444
per week
From £212 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Crud y Wennol yn cynnig llety steilus a delfrydol i ddau, ac yn caniatau anifeiliaid mewn ysgubor wedi ei thrawsnewid. Lleoliad heddychlon, o fewn 5 milltir i Lyn Tegid yn y Bala, a nifer o atyniadau eraill, mae Crud y Wennol yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol i gyplau. Mwynhewch chwaraeon dŵr, cerdded, darganfod trefi marchnad bychain Cymreig, reidiau ar drên stêm neu ar y gamlas, digon o fwytai gwych a llawer mwy.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 32 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Cefn Bach

FL012

Llety'r Dderwen

26687

Corwen, North Wales Snowdonia

WAF257

(No dates selected)

£656 - £1018
per week
From £375 for a 3-night stay
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

The Stables

37202

Llandegla, North Wales Borderlands

BOW97

(No dates selected)

£553 - £1186
per week
From £424 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 26 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Ffermdy Clwyd

129977

Stabal Llandegla

BOW98

Denbigh, North Wales Borderlands

81172

(No dates selected)

£515 - £1004
per week
From £395 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw'r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i'w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a'i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets

Corwen, North Wales Borderlands

51858

(No dates selected)

£375 - £818
per week
From £290 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llety gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddiweddaraf y DU. Ger Coedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig i'w cerdded neu i'w beicio.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Cefn Mawr

WAF011

Tan y Garth

BOW145

View more and filter search