Gogledd Cymru - Bythynnod Gwyliau ar Y Gororau

View more and filter search
17 Properties found
Back to list view

Corwen, North Wales Borderlands

82683

(No dates selected)

£280 - £448
per week
From £220 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Crud y Wennol yn cynnig llety steilus a delfrydol i ddau, ac yn caniatau anifeiliaid mewn ysgubor wedi ei thrawsnewid. Lleoliad heddychlon, o fewn 5 milltir i Lyn Tegid yn y Bala, a nifer o atyniadau eraill, mae Crud y Wennol yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol i gyplau. Mwynhewch chwaraeon dŵr, cerdded, darganfod trefi marchnad bychain Cymreig, reidiau ar drên stêm neu ar y gamlas, digon o fwytai gwych a llawer mwy.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 32 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd

Llangollen, North Wales Borderlands

FL012

(No dates selected)

£612 - £852
per week
From £469 for a 3-night stay
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George fel & darn bach o nefoedd ar y ddaear.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Wrexham, North Wales Borderlands

26687

(No dates selected)

£485 - £680
per week
From £374 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Llety'r Dderwen wedi ei leoli'n ddelfrydol - gwledig ond eto saith milltir o ganol tref Wrecsam a phum milltir o dref hyfryd Gymreig Llangollen.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 7 o filltiroedd

Corwen, Snowdonia & the Lleyn Peninsula

WAF257

(No dates selected)

£672 - £1022
per week
From £386 for a 3-night stay
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 27 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Corwen, North Wales Borderlands

37202

(No dates selected)

£360 - £578
per week
From £280 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren sydd yn croesawu anifeiliaid anwes. Lleoliad gwych, canolog yn Nyffryn Dyfrdwy, rhwng Llangollen, Bala a Betws-y-coed. Mae holl brif atyniadau Gogledd Cymru o fewn 40 munud.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 50 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Llangollen, North Wales Borderlands

BOW97

(No dates selected)

£583 - £1190
per week
From £447 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 26 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Denbigh, North Wales Borderlands

129977

(No dates selected)

£519 - £991
per week
From £399 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Ty fferm mawr gyda stôf llosgi coed, inglenook a gwely pedwar polyn, wedi ei leoli ar fferm weithiol. Wedi ei amgylchynu gyda 200 acer o dir fferm ffrwythlon, y llety hanesyddol hwn yn Llanelwy oedd yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Llangollen, North Wales Borderlands

BOW98

(No dates selected)

£449 - £977
per week
From £347 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 26 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Denbigh, North Wales Borderlands

81172

(No dates selected)

£519 - £1008
per week
From £399 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw'r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i'w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a'i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets

Ruthin, North Wales Borderlands

51858

(No dates selected)

£379 - £822
per week
From £294 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Llety gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddiweddaraf y DU. Ger Coedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig i'w cerdded neu i'w beicio.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Llangollen, North Wales Borderlands

WAF011

(No dates selected)

£690 - £962
per week
From £528 for a 3-night stay
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 52 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Denbigh, North Wales Borderlands

BOW145

(No dates selected)

£842 - £1808
per week
From £642 for a 3-night stay
 • Ty fferm hardd yn sefyll ar ben ei hun mewn lleoliad anhygoel. O'r twb poeth a'r ystafell chwaraeon, i'r bar a'r ardal chwarae, ddim llawer o fythynnod sydd yn cynnig cystal ystod o gyfleusterau ar y safle. Yn ychwanegol i hynny fe geir gwir lonyddwch, a golygfeydd panoramig trawiadol, o arfordir Gogledd Cymru i Fryniau Clwyd, gyda castell Dinbych yn dominyddu'r tirwedd.
 • 8 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 14.5 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
View more and filter search