Llety Addas i’r Llai Abl

View more and filter search
38 Properties found
Back to list view

Porthcawl, South Wales

46777

(No dates selected)

£366 - £643
per week
From £285 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan 4.5 acer o erddi, coed a pherllan. 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf, 3 chwrs golff o fewn 2 filltir a digonedd o lwybrau cerdded.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberystwyth, West Wales

56927

(No dates selected)

£392 - £812
per week
From £304 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth yn agos i amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, trên stêm a rhaeadrau Pontarfynach, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Aberaeron, West Wales

PORTH1

(No dates selected)

£346 - £726
per week
From £270 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth. Yn ogystal â hyfrydwch yr arfordir (yn cynnwys dolffiniaid enwog Gorllewin Cymru) a nifer o draethau gerllaw, mae Mynyddoedd y Cambrian yn cynnig nifer o weithgareddau, yn cynnwys llwybrau cerdded gwych, beicio, beicio mynydd, pysgota, ac hyd yn oed cyfle i fwydo'r barcutiaid coch sy'n hedfan uwchben. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Ngorllewin Cymru.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

39471

(No dates selected)

£344 - £541
per week
From £268 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd gyda chyfleusterau i'r anabl. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt, ger pentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf drên). Bwytai gwych yn yr ardal yn gweini bwyd lleol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 45 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

New Quay, West Wales

25595

(No dates selected)

£424 - £864
per week
From £290 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus hunan-ddarpar yng Ngorllewin Cymru. Adnewyddwyd y bwthyn yn ddiweddar â fe'i lleolir ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau dan do.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.4 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

73032

(No dates selected)

£392 - £812
per week
From £304 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Moelfre, Anglesey

WAI182

(No dates selected)

£514 - £884
per week
From £396 for a 3-night stay
 • Mae Mountain View Cottage yn un o nifer o fythynnod o ansawdd, wedi eu lleoli mewn gerddi trawiadol ger Moelfre ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. O fewn milltir i'r llwybr arfordirol a thraeth euraidd Lligwy, a 2 filltir o Moelfre, mae'r bwthyn hardd hwn gydag ystafell haul sydd yn arwain allan i'r patio preifat a'r lawnt, ac sydd hefyd gyda nodweddion i hwyluso pethau i westeion llai abl.
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.75 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

56917

(No dates selected)

£419 - £905
per week
From £324 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae Blaenlli wedi ei leoli'n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan Orllewin Cymru i'w gynnig. Ymhlith yr atyniadau mae Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, tren stêm, rhaeadrau a llawer mwy.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 4 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

520433

(No dates selected)

£427 - £733
per week
From £330 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli oddi mewn i erddi ffrwythlon ar lechwedd coediog yn edrych allan dros Ddyffryn Dyfi, mae'r bwthyn croesawgar hwn o fewn milltir i dref Machynlleth, Prifddinas Hynafol Cymru, ac 8 milltir o Aberdyfi. Mae Stabal Pant y Lludw yn croesawu anifeiliaid anwes, yn eco-gyfeillgar, ac yn cynnig gwyliau addas ar gyfer yr anabl mewn lleoliad heddychlon a diarffordd. Delfrydol os ydych am ymlacio, peintio, darllen neu ysgrifennu, ac hefyd yn leoliad gwerth chweil ar gyfer gwyliau antur gydag atyniadau a harddwch Eryri ar stepen y drws. 
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 4 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 9 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

197038

(No dates selected)

£680 - £1122
per week
From £520 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre'r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o'r môr a'r mynydd.
 • 6 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

78262

(No dates selected)

£531 - £790
per week
From £408 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Adeilad cerrig ar fferm weithiol sydd wedi ei adnewyddu’n chwaethus gyda thoeau trawstiog a stôf llosgi coed, sy'n creu awyrgylch gynnes a chlud. Mae hefyd ystafell gemau ar y safle a digon o gyfleoedd i weld yr anifeiliaid fferm. Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Aberdyfi hefyd wedi ei leoli rhwng tref glan y môr Aberdyfi (6 milltir) a Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru (5 milltir). Digon o atyniadau yn yr ardal.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 6 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberaeron, West Wales

PORTH

(No dates selected)

£429 - £964
per week
From £332 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Ymlaciwch yn y twb poeth tra'n mwynhau golygfeydd anhygoel ar draws Bae Ceredigion. Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol ar godiad tir uwchben yr arfordir. Gydag Aberystwyth ac Aberaeron ond taith fer i ffwrdd dyma leoliad delfrydol i ddarganfod arfordir Gorllewin Cymru.
 • 6 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir
View more and filter search