Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru ger yr Arfordir

View more and filter search
79 Properties found
Back to list view

Cwt Bach

BOW134

Naw Stryd y Capel

BOW118

Hen Bost Nefyn

414119

Heol y Goron

BOW117

Nant - Caerffili

197048

Aberdaron, North Wales Coast

413596

(No dates selected)

£360 - £623
per week
From £279 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Dyma’r encil perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd, lle gallwch fwynhau gwyliau hunan-ddarpar braf, rhamantaidd i 2. Mae’r traeth agosaf a Llwybr Arfordirol Cymru o fewn 2 filltir ac mae nifer o draethau tywod a phentrefi arfordirol hyfryd o fewn 10 milltir. Mae croeso i anifeiliaid anwes, ac mae stôf llosgi coed groesawgar yma a golygfeydd anhygoel o’r stepen drws. Dyma leoliad gwych i archwilio ardal drawiadol Pen Llŷn ar hyd ei ffyrdd gwledig hudol.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Barmouth, North Wales Coast

490800

(No dates selected)

£489 - £1042
per week
From £376 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar mawr hwn yn y Bermo yn cynnig encil hyfryd i 2, gyda thwb poeth, a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r môr, gan sicrhau eich bod chi’n gallu ymlacio’n llwyr.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 1 milltir

Nefyn, North Wales Coast

BOW44

(No dates selected)

£399 - £686
per week
From £308 for a 3-night stay
 • Bwthyn hardd i ddau ym mhentref glan môr Nefyn ym Mhenryn Llŷn. Ystafell wely fawr, ymlaciol yn edrych allan dros y cwrt a'r ardd hollol breifat a chaeedig. Yn wreiddiol yn hen dafarn bentref, mae'r Old Bull yn mwynhau mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru, ac o fewn pellter cerdded i draeth euraidd Porth Nefyn, bragdy a bar lleol, amgueddfa, siopau pentref, bwyty ac ystafell de.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.2 o filltiroedd

Morannedd

BOW18

Cae Bach

BOW82

Tir Bach Iago

BOW85

Fairbourne, North Wales Snowdonia

BOW42

(No dates selected)

£356 - £572
per week
From £276 for a 3-night stay
 • 3 Star
 • Wedi ei leoli mewn ardal arfordirol drawiadol, mae'r anecs gwyliau hwn yn cynnig mangre heddychlon gyda digonedd o lwybrau a gweithgareddau ar stepen eich drws. Gyda cyswllt trên gwych i Abermaw (ar draws aber yr afon), Portmeirion, Porthmadog ayb i'r gogledd, Tywyn ac Aberdyfi i'r de, mae hefyd yn le gwych i ddarganfod arfordir Gogledd Cymru ar un o'r teithiau trên mwyaf golygfaol yn y byd.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.8 o filltiroedd
 • Tafarn 0.7 o filltiroedd
View more and filter search