Bythynnod Gwyliau yn Ne Cymru, ar hyd Y Gororau

10 Properties found
Back to list view

Usk, South Wales Borderlands

BOW62

(No dates selected)

£972
per week
From £439 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Abergavenny, South Wales Borderlands

73063

(No dates selected)

£407 - £605
per week
From £315 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Mae golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Hay-on-Wye, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW90

(No dates selected)

£398 - £705
per week
From £309 for a 3-night stay
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 0.4 o filltiroedd

Usk, South Wales Borderlands

BOW61

(No dates selected)

£1159
per week
From £520 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Wedi'i leoli ar y llawr cyntaf gyda balconi sy'n wynebu'r de, mae'r llety hwn yn cynnwys 2 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi a gall gysgu hyd at bedwar o bobl. Mae'r afon Wysg yn afon eog enwog. Mae llawer o deithiau cerdded a llwybrau gwych gerllaw, yn cynnwys teithiau cerdded o fewn tir yr ystâd. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Mae digon i'w weld a'i wneud yn Sir Fynwy gyda bwytai seren Michellin, nifer o gestyll ysblennydd, Abaty Tyndyrn a llawer mwy.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

South Wales

BOW138

(No dates selected)

£520 - £880
per week
From £400 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Caban Cwm Hedd yn llety hunan ddarpar sy'n derbyn anifeiliaid anwes ar fferm weithiol. Gyda golygfeydd anhygoel dros y llyn sy'n llawn bywyd gwyllt, yn cynnwys glas y dorlan, gwas y neidr a mwy o adar a phryfed. Gyda cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gerllaw, yn cynnwys rheilffordd i Lundain a mynediad hawdd i rwydwaith yr M4 i Gaerdydd, Abertawe, Bryste a Bath. I'r gogledd gellir mwynhau Sir Fynwy, Y Fenni a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Castell Caerffili yn un o'r rhai mwyaf ysblennydd yng Ngorllewin Ewrop ac ond taith fer i ffwrdd. O fewn y blynyddoedd diwethaf mae'r ardal hon wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawreddog yn cynnwys uwchgynhadledd NATO, Cwpan Ryder, a rownd derfynol Cyngrair Pencampwyr UEFA. Gall y llety gysgu hyd at 6 drwy ddefnyddio gwely tynnu allan ychwanegol.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Tân agored neu stôf goed

Chepstow, South Wales Borderlands

46322

(No dates selected)

£881 - £1027
per week
From £423 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau gyda thwb poeth ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau. Ceir ardal chwarae fawr i’r plant ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd Sir Fynwy ac i ymlacio mewn steil.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 35 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW67

(No dates selected)

£856
per week
From £652 for a 3-night stay
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW14

(No dates selected)

£856
per week
From £652 for a 3-night stay
 • Llety hunan ddarpar wedi ei leoli ger canol tref farchnad Y Fenni. Gyda'r holl adnoddau a nifer o lefydd bwyta o fewn pellter cerdded. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar stepen eich drws yn ogystal â hyfrydwch Sir Fynwy a'r Gororau gyda pentrefi hynafol, trefi marchnad a chestyll godidog. Mae'r llety yn leoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn yr ardal.
 • 6 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW15

(No dates selected)

 • Llety hunan ddarpar wedi ei leoli yng nghanol tref farchnad Y Fenni. O fewn pellter cerdded i'r farchnad, bwytai, siopau, tafarndai, amgueddfeydd a pharciau. Gerllaw mae harddwch garw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae yna gyswllt cludiant i Gaerdydd, Bryste a thu hwnt ar hyd ffyrdd a rheilffordd. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Y Fenni. Yn cysgu 4, ond mae'n bosib cysgu hyd at 8 drwy ddefnyddio 2 wely soffa.
 • 6 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 44 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Usk, South Wales Borderlands

BOW108

(No dates selected)

£995 - £1379
per week
From £640 for a 3-night stay
 • 7 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 30 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir