Llety ar Un Lefel

View more and filter search
61 Properties found
Back to list view

Abergele, North Wales Coast

BOW134

(No dates selected)

£431 - £646
per week
From £332 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 5.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2.5 o filltiroedd

Dinas Mawddwy, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW135

(No dates selected)

£421 - £632
per week
From £246 for a 3-night stay
 • Gyda golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, mae’r pod glampio moethus hwn yng nghanol cefn gwlad Canolbarth Cymru mewn lleoliad perffaith ar gyfer ymlacio. Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn cynnwys coetir, llwybrau cerdded a’r afon Ddyfi gerllaw, ac o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gyda’i holl weithgareddau ac atyniadau. Gellir cerdded ar hyd llwybr byr i bentref Dinas Mawddwy, lle ceir caffi a thafarn lleol sy’n gweini bwyd a diod ardderchog.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 0.25 o filltiroedd

Tregaron, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW143

(No dates selected)

£445 - £731
per week
From £343 for a 3-night stay
 • Helaeth ond clyd a rhamantus, mae'r stiwdio agored hon gyda stôf goed, baddon yn sefyll ar ben ei hun, a gwely pedwar postyn maint king. Mae gramoffôn, basged bicnic lawn, gwres dan y llawr, a ffenestri yn y to i fwynhau gwylio'r sêr yn rhan o'r pecyn yn y llety trawiadol hwn.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 4 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 19 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Trawsfynydd, North Wales Snowdonia

107501

(No dates selected)

£434 - £717
per week
From £318 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Hyfryd a rhamantus, mae'r llety hwn i ddau yn Nhrawsfynydd yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r atyniadau a'r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 12 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Hen Bost Nefyn

414119

Morannedd

BOW18

Barmouth, North Wales Coast

490800

(No dates selected)

£489 - £1042
per week
From £376 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar mawr hwn yn y Bermo yn cynnig encil hyfryd i 2, gyda thwb poeth, a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r môr, gan sicrhau eich bod chi’n gallu ymlacio’n llwyr.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Twb Poeth
 • Traeth 0.3 o filltiroedd
 • Tafarn 0.7 o filltiroedd

Aberdaron, North Wales Coast

BOW85

(No dates selected)

£429 - £838
per week
From £331 for a 3-night stay
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.9 o filltiroedd
 • Tafarn 3.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Aberystwyth, West Wales

414596

(No dates selected)

£416 - £802
per week
From £321 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae’r llety hunan-ddarpar rhamantaidd hwn yn Aberystwyth mewn lleoliad tawel, gwledig gyda golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae ganddo hefyd y fantais ychwanegol o fod o fewn milltir i dref gosmopolitaidd, lle bydd mwy na digon o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yn dda.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.6 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Caban Betws

49465

Caernarfon, North Wales Snowdonia

WAG385

(No dates selected)

£326 - £643
per week
From £254 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • 3 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 8 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Aberdaron, North Wales Coast

BOW137

(No dates selected)

£460 - £851
per week
From £354 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd panoramig dros Ynys Enlli a Bae Aberdaron, a drosodd i fynyddoedd Eryri ar y gorwel. Mae Gwel Enlli newydd ei adnewyddu ac wedi ei leoli ar y pwynt mwyaf gorllewinol ym Mhenryn Llyn, yn agos i Uwchmynydd, Mynydd Mawr, Llwybr Arfordirol Cymru a Phorth Meudwy - y man gadael ar gyfer tripiau cwch i Ynys Enlli. O fewn pellter cerdded i gaffi tymhorol, tra fod pentref hyfryd Aberdaron ond milltir a hanner i ffwrdd, gyda'i draeth euraidd, caffis, tafarndai a becws to gwellt.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1.9 o filltiroedd
 • Tafarn 1.9 o filltiroedd
View more and filter search