Stone Barn Cottage - Ysgubor Cerrig

Llandysul, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunan-ddarpar 5 seren - Bwthyn Gwyrdd wedi ei osod mewn cefn gwlad 26 acer hyfryd a dolydd blodeuog - y lle perffaith i ymlacio.

You can book this property from:

 • £557 per week
 • £80 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau 5 seren hwn wedi ei leoli mewn ugain acer o gefn gwlad hyfryd a dolydd blodeuog yng Ngorllewin Cymru. Mae’r bwthyn hwn gyda twba poeth ac yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau, neu ar gyfer y rhai sydd eisiau ymlacio - boed hynny yn beintio, ysgrifennu, darllen neu eistedd a synfyfyrio. Ceir gerddi hyfryd o amgylch y bwthyn ac ardal neilltuedig gyda barbeciw ac ardal eistedd ar gyfer prydau ‘al fresco’. Mae bwthyn Stone Barn wedi ei gynllunio gyda chymysgedd o drawstiau agored wedi eu hamlygu a dodrefn cyfoes.

Llawr Gwaelod

Pa un ai eich bod ond yn bwriadu coginio brecwast yn ystod eich arhosiad, neu ginio rhost Cymreig llawn, bydd popeth sydd ei angen arnoch yn y gegin gyfarparedig bum seren hon. Mae hyn yn cynnwys peiriant golchi, peiriant golchi llestri a rhewgell/oergell.

Mae’r lolfa helaeth yn cynnwys teledu smart, DVD, CD/Stereo, a Gemau, Llyfrau, Cylchgronau a Jig-so.

Mae gan yr ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod welyau twin a chawod fawr ar lefel y llawr - sydd yn ddelfrydol ar gyfer gwestai gydag anawsterau cerdded.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely en-suite arall gyda gwely maint king a dau wely futon sengl maint llawn ar gyfer oedolion neu blant. Ystafell cadw dillad (walk-in wardrobe), ystafell ymolchi hyfryd gyda chynllun mosaig o’r ddraig goch Gymreig a chawod dros y bath. Mae ganddi yn ogystal fynediad uniongyrchol ei hun i lawr i’r gerddi amgylchynol.

Gardd

Twb poeth preifat.

Ceir gerddi hyfryd yr holl ffordd o amgylch y bwthyn, ac ardal neilltuedig gydag ardal eistedd ar gyfer prydau ‘al fresco’ a barbeciw.

Ynghanol y blodau gwyllt ceir Hafan yr Haf, ty haf sydd yn troi i ddal y wawr a’r machlud haul bendigedig. Mae’n lle hyfryd i ymlacio a mwynhau brecwast yn yr awyr agored neu wydryn bach gyda’r nos. Mae’r olygfa draw at yr arfordir a Mynyddoedd y Preseli yn ei wneud yn nefoedd i beintwyr ac ysgrifenwyr hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Digonedd o le parcio tu allan i’r drws.

Gwelyau wedi eu gwneud cyn i chi gyrraedd, a chaiff tywelion eu darparu hefyd ar gyfer eich arhosiad.

Cot teithio, cadair codi babi a mat newid ar gael - dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot. 

Darperir llieiniau llestri, cadachau a nwyddau glanhau.

Te/coffi a llaeth yn barod ar eich cyfer pan fyddwch yn cyrraedd.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Wifi ar gael.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Location