Stone Barn Cottage - Ysgubor Cerrig

Llandysul, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau Hunan-ddarpar 5 seren - Bwthyn Gwyrdd wedi ei osod mewn cefn gwlad 26 acer hyfryd a dolydd blodeuog - y lle perffaith i ymlacio.

You can book this property from:

 • £558 per week
 • £80 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau 5 seren hwn wedi ei leoli mewn ugain acer o gefn gwlad hyfryd a dolydd blodeuog yng Ngorllewin Cymru. Mae’r bwthyn hwn gyda twba poeth ac yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau, neu ar gyfer y rhai sydd eisiau ymlacio - boed hynny yn beintio, ysgrifennu, darllen neu eistedd a synfyfyrio. Ceir gerddi hyfryd o amgylch y bwthyn ac ardal neilltuedig gyda barbeciw ac ardal eistedd ar gyfer prydau ‘al fresco’. Mae bwthyn Stone Barn wedi ei gynllunio gyda chymysgedd o drawstiau agored wedi eu hamlygu a dodrefn cyfoes.

Llawr Gwaelod

Pa un ai eich bod ond yn bwriadu coginio brecwast yn ystod eich arhosiad, neu ginio rhost Cymreig llawn, bydd popeth sydd ei angen arnoch yn y gegin gyfarparedig bum seren hon. Mae hyn yn cynnwys peiriant golchi, peiriant golchi llestri a rhewgell/oergell.

Mae’r lolfa helaeth yn cynnwys teledu smart, DVD, CD/Stereo, a Gemau, Llyfrau, Cylchgronau a Jig-so.

Mae gan yr ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod welyau twin a chawod fawr ar lefel y llawr - sydd yn ddelfrydol ar gyfer gwestai gydag anawsterau cerdded.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely en-suite arall gyda gwely maint king a dau wely futon sengl maint llawn ar gyfer oedolion neu blant. Ystafell cadw dillad (walk-in wardrobe), ystafell ymolchi hyfryd gyda chynllun mosaig o’r ddraig goch Gymreig a chawod dros y bath. Mae ganddi yn ogystal fynediad uniongyrchol ei hun i lawr i’r gerddi amgylchynol.

Gardd

Twb poeth preifat.

Ceir gerddi hyfryd yr holl ffordd o amgylch y bwthyn, ac ardal neilltuedig gydag ardal eistedd ar gyfer prydau ‘al fresco’ a barbeciw.

Ynghanol y blodau gwyllt ceir Hafan yr Haf, ty haf sydd yn troi i ddal y wawr a’r machlud haul bendigedig. Mae’n lle hyfryd i ymlacio a mwynhau brecwast yn yr awyr agored neu wydryn bach gyda’r nos. Mae’r olygfa draw at yr arfordir a Mynyddoedd y Preseli yn ei wneud yn nefoedd i beintwyr ac ysgrifenwyr hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Digonedd o le parcio tu allan i’r drws.

Gwelyau wedi eu gwneud cyn i chi gyrraedd, a chaiff tywelion eu darparu hefyd ar gyfer eich arhosiad.

Cot teithio, cadair codi babi a mat newid ar gael - dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot. 

Darperir llieiniau llestri, cadachau a nwyddau glanhau.

Te/coffi a llaeth yn barod ar eich cyfer pan fyddwch yn cyrraedd.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Wifi ar gael.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Location

Stone Barn green holiday cottage is located on Castell Farm, near the village of Ffostrasol. Ffostrasol is 6 miles from Newcastle Emlyn, 6 miles from Llandysul and 13 miles from Cardigan. The cottage is also 15 minutes from the beautiful Heritage Coastline and the Sandy Beaches of Cardigan Bay. The Ffostrasol Arms, now famous for its good bar food – do try Betty’s Sunday lunch (advance booking necessary!). ‘La Calabria’ is also within a mile, an Italian restaurant renowned for its authentic Italian cooking combined with fresh Welsh produce. Teifi Valley Cheese, an award winning cheese maker who supplies its cheese to Harrods is close by at the end of a valley. Cardigan has a range of amenities including bank, post office, internet cafe, supermarket, filling station, chemist, doctor, vet, indoor market and interesting independent shops.

Nearby is the Teifi Trail, part of the National Cycle Network, which will take our cycling visitors through some wonderful scenery to the coast at Cardigan, or inland to the wild beauty of the nature reserves around Tregaron. Fifteen minutes drive from your holiday cottage will bring you to the beautiful coastline of Cardigan Bay, with its clean, unspoilt beaches at Poppit Sands, Llangranog, Penbryn, Mwnt, and charming harbour towns at New Quay, Tresaith and Newport Sands. The Heritage Coast Path provides cliff walking and stunning views all along the coast of Ceredigion and Pembrokeshire with sights of rock pools, sea birds, seals and sometimes dolphins.

Dotted around the countryside are numerous ancient and medieval historical sites, from Celtic hill forts to Roman mines and Welsh monasteries from the Middle Ages. Also worth a visit is the National Botanic Garden of Wales and the restored 17th century house and garden at Aberglasney in Carmarthenshire. There is also a number of excellent restaurants and pubs in the vicinity where you can enjoy home made local fare or more exotic cuisine during your cottage holiday in West Wales. Whether you are interested in walking, cycling, fishing, sailing, golf, beach riding, browsing in local craft and antique shops or visiting historical sites, you will find a range of brochures in the holiday cottage.

Beaches

Many great beaches nearby including Llangrannog. 7 miles.

Water Sports

The Llandysul Paddlers Canoe Club offers white water rafting, canoes and kayaks for some spectacular scenery along the Teifi for the water sports enthusiasts. 7.2 miles

Ceredigion Water Sports Centre New Quay. 10.4 miles.

Walking

Many local walks from the door step to suit all levels and abilities. Local walking club and guides available. Ceredigion Costal Path. 7.5 miles

Fishing

Llandysul Angling Association is located nearby with permits for local salmon and wild brown trout fishing on the famous River Teifi. 4.3 miles

Sea fishing - Cardigan Bay is renowned for its bass and black bream and boats may be chartered from several of Ceredigion’s small ports. Ceredigion Coast 10.0 miles

Golf

Family owned 9-hole parkland course with 18 tees Saron Golf Course, Penwern.

Cycling

There are cycle routes for all ages and abilities. There is room for you to safely store your own bikes at the cottage or bike hire can be arranged in advance. Quiet country lanes from the cottage, perfect for cycling. Teifi Trail 6.0 miles

Pony trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen, Llwyncelyn. 12 miles