Beudy Bach

Lampeter, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn moethus 5 seren i 6 gydag thwb poeth, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad tawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £510 per week
 • £73 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif y bwthyn hwn ar fferm weithiol lle mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal o’i amgylch a gwylio’r gweithgareddau bob dydd. Mae Beudy Bach yn fwthyn moethus 5 seren gyda thwb poeth, stôf llosgi coed ac ystafell gemau ar wahân, i gyd wedi ei leoli ynghanol cefn gwlad dawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion - ardal Gadwraeth arbennig sydd hefyd yn enwog am ei boblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion.

Cyn adeilad fferm wedi ei drawsnewid yw hwn ac wrth i chi gamu i mewn mae awyrgylch groesawgar yn eich disgwyl yn y lolfa gartrefol gyda lle tân o gerrig a derw. Bydd y stôf llosgi coed wedi ei pharatoi ar eich cyfer os ydych yn cyrraedd pan fo’r tywydd ychydig yn oerach.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw helaeth a chysurus gyda llawr derw a stôf llosgi coed (basged o logiau yn cael eu darparu). Mae’r bwthyn wedi ei ddodrefnu gyda dodrefn derw drwyddo draw. Ceir teledu gyda chwaraewr DVD a CD.

Mae’r gegin yn cynnwys popeth y byddech yn ei ddisgwyl o fwthyn 5 seren, gyda golchwr llestri, oergell, microdon, rhewgell, popty maint llawn / hob, peiriant golchi dillad / sychwr dillad a chyfarpar smwddio i gyd yn gynwysedig. Ceir hefyd gasgliad cyflawn o lestri, gwydrau, cytleri, sosbenni ac offer cegin ayb i wneud coginio yn bleser.

Drws nesaf i’r gegin ceir ystafell iwtiliti sy’n addas ar gyfer sychu a storio esgidiau cerdded ayb.

Ystafell wely ar y llawr isaf gyda dau wely sengl ac ystafell ymolchi en-suite helaeth, gyda chawod, toiled a basn golchi dwylo. Dodrefn derw yn cynnwys cwpwrdd dillad, cist ddroriau, cabinet wrth ochr y gwely a drych.

Llawr Cyntaf

Grisiau derw yn arwain i ystafell wely fawr deuluol gyda gwely maint king a gwelyau bync, cwpwrdd dillad, cist ddroriau a chabinet ger y gwely. Ceir ystafell en-suite yma hefyd gyda bath, toiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Ardal batio gyda thwb poeth, dodrefn gardd i fwynhau'r golygfeydd hyfryd, barbeciw golosg (Darperir cyflenwad ar gyfer un barbeciw), awyr iach a heulwen.

Ystafell gemau gyda bwrdd pwl a thennis bwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nodwch os gwelwch chi'n dda mai'r mwyafrif y gallwn ei dderbyn yn y bwthyn yma yw 4 oedolyn a 2 o blant.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig heb gost ychwanegol.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio diogel o’r neilltu

Ffolder yn llawn gwybodaeth am weithgareddau ac atyniadau lleol yn y bwthyn.

Te Cymreig a danteithion lleol i’ch croesawu pan fyddwch yn cyrraedd

Dim ysmygu yn y bwthyn

Ystafell gemau ar y safle gyda bwrdd pwl a thennis bwrdd.

WIFI ar gael

Uchafswm o 2 anifail anwes, ac fe’u caniateir ar lawr gwaelod y bwthyn yn unig

Location

Beudy Bach adjoins one other cottage and a shared games room and is located on an award winning farm 1 mile from the County Market Town Lampeter, and only 10 miles from the stunning Ceredigion coastline. The Farm has won many prestigious local and national awards for the farming system and has been well documented over many years in the local and national press. The farm has twice been named as the best grassland farm in the United Kingdom and has produced the best silage in Wales no fewer than four times. Other accolades include the cleanest and tidiest farm, most well designed farm buildings and the best lowland farm in Wales.

Lampeter (1 mile) is the home of the oldest University College in Wales and is the oldest degree-awarding institution in Wales and England after Oxford and Cambridge. There is splendid countryside scenery to be enjoyed in the Lampeter area - and wonderful angling on the river Teifi.

Nearby there are many local independent restaurants and pubs that serve fine local produce.

Aberaeron (10 miles) is an architectural gem full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron estate. Once a busy port with a thriving ship-building history, it is now home to vessels designed for leisure rather than work. It is still a lovely place to sit and watch the world go by. There are numerous high quality, local cafes and restaurants and several traditional public houses.

 

Walking

Inland Countryside walks including the Teifi Trail. 1 mile.

The Ceredigion Coast Path along one of the most scenic coastal areas of Wales. 10 miles.

Cycling

Country road cycling available including NCN route 82 that passes through Lampeter 1 mile, or enjoy many other cycle path including St Davids Way, and Cribyn and Cae Hir Garden Trails. 1 mile.

Golf

Cilgwyn Golf Club is a nine-hole golf course just outside Lampeter. 4 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Bitles Bridle. 5 miles.

 

Fishing

Game Fishing - River Teifi is one of the UK’s most famous Salmon rivers. Day Permits available. 1mile.

Course Fishing - Celtic Lakes Resort offers a massive 75 acres of outstanding virgin water fishing. 2.5 miles

Sea fishing – Shore fishing all around the coast and charter boat trips available from Aberaeron harbour. 10 miles

 

Beaches

Aberaeron shingle beach is popular with those looking for gentle water sports such as sailing, windsurfing and canoeing. 10 miles

New Quay Beach is expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 16 miles

Water Sports

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses, suitable for all levels and abilities. Cardigan Bay Watersports. 16 miles.