Beudy Bach

Lampeter, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn moethus 5 seren i 6 gydag ystafell stêm Sauna a bath wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad tawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £427 per week
 • £61 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif y bwthyn hwn ar fferm weithiol lle mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal o’i amgylch a gwylio’r gweithgareddau bob dydd. Mae Beudy Bach yn fwthyn moethus 5 seren gyda thwb poeth, stôf llosgi coed ac ystafell gemau ar wahân, i gyd wedi ei leoli ynghanol cefn gwlad dawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion - ardal Gadwraeth arbennig sydd hefyd yn enwog am ei boblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion.

Cyn adeilad fferm wedi ei drawsnewid yw hwn ac wrth i chi gamu i mewn mae awyrgylch groesawgar yn eich disgwyl yn y lolfa gartrefol gyda lle tân o gerrig a derw. Bydd y stôf llosgi coed wedi ei pharatoi ar eich cyfer os ydych yn cyrraedd pan fo’r tywydd ychydig yn oerach.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw helaeth a chysurus gyda llawr derw a stôf llosgi coed (basged o logiau yn cael eu darparu). Mae’r bwthyn wedi ei ddodrefnu gyda dodrefn derw drwyddo draw. Ceir teledu gyda chwaraewr DVD a CD.

Mae’r gegin yn cynnwys popeth y byddech yn ei ddisgwyl o fwthyn 5 seren, gyda golchwr llestri, oergell, microdon, rhewgell, popty maint llawn / hob, peiriant golchi dillad / sychwr dillad a chyfarpar smwddio i gyd yn gynwysedig. Ceir hefyd gasgliad cyflawn o lestri, gwydrau, cytleri, sosbenni ac offer cegin ayb i wneud coginio yn bleser.

Drws nesaf i’r gegin ceir ystafell iwtiliti sy’n addas ar gyfer sychu a storio esgidiau cerdded ayb.

Ystafell wely ar y llawr isaf gyda dau wely sengl ac ystafell ymolchi en-suite helaeth, gyda chawod, toiled a basn golchi dwylo. Dodrefn derw yn cynnwys cwpwrdd dillad, cist ddroriau, cabinet wrth ochr y gwely a drych.

Llawr Cyntaf

Grisiau derw yn arwain i ystafell wely fawr deuluol gyda gwely maint king a gwelyau bync, cwpwrdd dillad, cist ddroriau a chabinet ger y gwely. Ceir ystafell en-suite yma hefyd gyda bath, toiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Ardal batio gyda dodrefn gardd i fwynhau'r golygfeydd hyfryd, barbeciw golosg (Darperir cyflenwad ar gyfer un barbeciw), awyr iach a heulwen.

Ystafell gemau gyda bwrdd pwl a thennis bwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nodwch os gwelwch chi'n dda mai'r mwyafrif y gallwn ei dderbyn yn y bwthyn yma yw 4 oedolyn a 2 o blant.

Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig heb gost ychwanegol.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio diogel o’r neilltu

Ffolder yn llawn gwybodaeth am weithgareddau ac atyniadau lleol yn y bwthyn.

Te Cymreig a danteithion lleol i’ch croesawu pan fyddwch yn cyrraedd

Dim ysmygu yn y bwthyn

Ystafell gemau ar y safle gyda bwrdd pwl a thennis bwrdd.

WIFI ar gael

Uchafswm o 2 anifail anwes, ac fe’u caniateir ar lawr gwaelod y bwthyn yn unig

Location