Wisteria Cottage - Bwthyn yr Ardd

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star Gold
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Mwynhewch foethusrwydd 5 seren yn y bwthyn trawiadol hwn yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

You can book this property from:

 • £1,016 per week
 • £145 per night
 • 5 Star Gold
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch foethusrwydd 5 seren yn y bwthyn trawiadol hwn yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Gyda twb poeth preifat, stôf losgi coed, ystafelloedd gwely gydag ensuites, a digon o steil y tu mewn a thu allan, mae yna ddigon o resymau pam fod gwesteion yn dewis dod yn nôl i'r bwthyn hwn o hyd ac o hyd. Oddi mewn i 3.5 acer o dir, ac wedi ei wahanu oddi wrth dy'r perchennog, mae'n mwynhau gardd dawel, gaeedig sy'n ddelfrydol i blant a chwn. O fewn pellter cerdded i'r dafarn leol, caffi a siop fychan ym Mhont-rhyd-y-groes. 

Dyma leoliad gwych i ddarganfod tirwedd diwylliannol Gorllewin Cymru, o fynyddoedd a rhaeadrau, i Abaty Ystrad Fflur, rheilffordd stêm a'r tair pont enwog ym Mhont ar Fynach. Mae arfordir Bae Ceredigion (15 milltir i ffwrdd yn Aberystwyth) yn cynnig ystod eang o draethau euraidd - gyda 11 ohonynt yn caniatau cwn drwy gydol y flwyddyn, a 24 arall ar rai adegau o'r flwyddyn. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored sy'n cymryd y llawr gwaelod i gyd.  

Cegin fodern a chyfoes gyda'r holl offer, yn cynnwys popty trydan Rangemaster, coginiwr araf a meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant coffi Nesspresso, peiriannau golchi llestri a golchi dillad. Bwrdd bwyta mawr gyda golygfeydd allan i'r patio a'r ardd.    

Mae'r lolfa steilus yn eich gwahodd i ymlacio ar soffas a chadair gysurus o flaen y stôf goed a theledu Smart gyda DVD a phecyn Sky llawn. Gellir cael defnydd o dabled 10 modfedd gyda thanysgrifiad i nifer o bapurau newydd a chylchgronnau yn ddyddiol ac ar y penwythnos.    

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.    

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda golygfeydd dros yr ardd ac ystafell gawod en-suite. Teledu Smart gyda Netflix (teledu freeview), gorsaf docio i-pod a dodrefn steilus. 

Ystafell wely 2 - gwely maint king (gellir eu gosod fel dau wely sengl 2'6" os dymunir), golygfeydd dros yr ardd ac ystafell gawod en-suite. Noder pan yn archebu os hoffech ddau wely sengl. Gyda teledu Smart â Netflix (teledu freeview), gorsaf docio i-pod a chypyrddau dillad.  

Gardd

Oddi mewn i 3.5 acer o dir mae gennych ardal gaeedig eich hun sy'n cynnwys patio a thwb poeth preifat gyda to.    

Bwrdd a chadeiriau gardd gyda Barbaciw. Storfa tu allan ar gyfer beiciau ayb. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, cacennau, gwîn a phodiau coffi    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf    
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael - yn cynnwys rhai ar gyfer y twb poeth    
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Gât i'r grisiau ar gael    
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 3 ci    
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Darperir y canlynol:
  • Cegin: pupur a halen, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu      
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
 • Lle parcio i 3 car     

Location