Blaenlli

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn i 4 ynghanol atyniadau Gorllewin Cymru, yn agos i Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, tren stem, rhaeadrau a llawer mwy.

You can book this property from:

 • £491 per week
 • £70 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif Blaenlli uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y môr. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd Nant yr Arian a phentref Pontarfynach gyda’i drên stêm a rhaeadrau, i enwi dim ond ychydig.

Llawr Gwaelod

Mae Blaenilar wedi ei ddodrefnu i safon uchel ac yn cynnwys yr holl gyfarpar y byddech yn ei ddisgwyl o fwthyn 5 seren. Mae’r gegin / lle bwyta yn cynnwys golchwr llestri, oergell a rhewgell, microdon a theledu.

Ystafell fyw gysurus gyda thân trydan, teledu arall, chwaraewr DVD a CD. Ceir gwely soffa yn yr ystafell hon hefyd.

Ystafell wely dwbl gyda chwpwrdd dillad, cypyrddau ger y gwely a bwrdd gwisgo.

Ystafell bync gyda gwely bync pren maint llawn, cwpwrdd dillad, silff a bwrdd ger y gwelyau a bwrdd gwisgo.

Ystafell ymolchi helaeth gyda bath, cawod ar wahân a rheilen cynhesu tywelion.

Gardd

Ardal patio amgaeedig gyda barbeciw, yn ogystal â mynediad at ardal chwarae a rennir gyda gwesteion eraill sy’n aros ar y safle, sy’n cynnwys siglenni a llithren i blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar gyfer grwpiau neu deuluoedd mwy, ceir bwthyn gwyliau moethus arall ar y safle sydd hefyd yn cysgu 4 o bobl.

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Bwrdd a haearn smwddio ar gael.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd.

Croesewir 1 anifail anwes, efallai 2 ar gais.

Ystafell golchi dillad ar gyfer yr holl westeion sy’n aros ar y safle gyda mynediad 24 awr.

Gallwch ddisgwyl awyrgylch gyfeillgar Gymreig a chroeso cynnes gan y perchnogion sydd hefyd yn byw ar y safle

Location

Set in a spectacular countryside location with wonderful panoramic views, Blaenlli is one of three recently converted, stone built holiday cottages on site. There is a local pub and village shops within 2 miles whilst Aberystwyth (4 miles) offers a wide range of restaurants, cafes, pubs, shops and supermarkets.

Blaenlli holiday cottage offers a great base for exploring Mid and West Wales, a trip to the seaside or for visiting the university and the National Library of Wales. Sea and coarse fishing are available locally whilst surfing is popular along the coast. Enjoy a round of golf at Llanrhystud, Aberystwyth or Borth, some pony trekking at Rheidol riding centre or a visit to Fantasy Farm at Llanrhystud (8.5 miles). The area also offers excellent walks with an abundance of wildlife including coastal birds and red kites.

Nant yr Arain Visitor Centre, one of the premier Mountain Biking centres in Wales, is just a 15 mile drive from the cottage, where you can also watch the red kites being fed. Venture on a deep underground tour of The Silver and Lead Mines at Llywernog (14.5 miles) or sit back and enjoy a scenic journey on the famous steam train through the Vale of Rheidol from Aberystwyth to Devil’s Bridge.

Beaches

Sheltered sand and shingle beach at the popular seaside town of Aberystwyth. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. 4 miles.

Three-mile stretch of sandy beach from Borth to Ynys Las. 13 miles.

Walking

Ystwyth Trail - a 21 mile walking / cycling trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. Join the path 0.5 miles from the cottage.

Ceredigion Coast Path follows the varied coastline of Cardigan Bay. 4 miles from your holiday cottage, Aberystwyth is the easiest joining point.

‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 14.5 miles from cottage

Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 15 miles

The Hafod Estate (owned by the Forestry Commission) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 18.5 miles

Cycling

Ystwyth Trail – see above under walking. 0.5 miles from the cottage.

Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 14.5 miles

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. Featuring the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 15 miles from cottage.

Fishing

Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 4 miles

Nant-y-Moch & Dinas reservoirs, near Ponterwyd - both stocked with varieties of trout. Permits for fishing can be bought from the Rheidol Filling Station in Ponterwyd. 15 miles

Golf

Aberystwyth Golf Club – 18 hole golf course. 4 miles

Horse Riding

Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 9 miles