Dairy Cottage

Porthcawl, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli mewn 4.5 acer o dir preifat. Lleoliad perffaith i fwynhau nifer o weithgareddau neu i ymlacio a chael seibiant.

You can book this property from:

 • £401 per week
 • £57 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llaethdy oedd y bwthyn hwn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli mewn 4.5 acer o dir preifat. Mae 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, nifer o draethau a llwybrau cerdded ac mae’r traeth agosaf 10 munud i ffwrdd ar droed. Mae’r bwthyn hwn ym Mhorthcawl yn cynnig y lleoliad perffaith i fwynhau nifer o weithgareddau neu i ymlacio a chael seibiant.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gyfforddus gyda theledu (freeview) a chwaraewr DVD. Gwely soffa ar gael lle gellir cysgu 1.

Ystafell fwyta/cegin gyda phopeth sydd angen arnoch (gan gynnwys oergell a pheiriant golchi dillad), a drysau ffrengig yn agor i ardal deras.

1 ystafell ddwbl gyda gwely maint king.

Gardd

Ardal deras gyda mainc, yn wynebu’r de.

Croeso i westeion grwydro'r holl dir sy’n amgylchynu’r llety moethus hwn ym Mhorthcawl a mwynhau’r adar a’r planhigion.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Darperir dillad gwely a thywelion
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Ardal ddiogel i gadw beics / deunydd golff ayyb
 • Wi-Fi ar gael
 • Wedi ei leoli’n agos at y lôn fawr rhwng Porthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr
 • Caniateir anifeiliaid – 1 ci maint canolig neu 2 gi bach (£16 yr un)
 • Gwely sofa ar gael yn cysgu 1 - £26 yn ychwanegol
 • Darperir bwrdd a haearn smwddio
 • Digon o lefydd parcio
 • Gwyliau byr ar gael yn y llety hwn ym Mhorthcawl yn ystod adegau penodol o’r flwyddyn. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’
 • Croeso i westeion grwydro'r holl dir sy’n amgylchynu’r llety moethus hwn ym Mhorthcawl a mwynhau’r adar a’r planhigion.

Location