Dan-y-Graig

Porthcawl, South Wales

 • 4 Star
 • Amgylchynir y bwthyn gan 4.5 acer o erddi, coed a pherllan. 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf, 3 chwrs golff o fewn 2 filltir a digonedd o lwybrau cerdded

You can book this property from:

 • £416 per week
 • £59 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan o goed, coedwig a pherllan, 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf. Mewn 4.5 acer o dir preifat a gyda 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, llawer o draethau a llwybrau cerdded, mae hwn yn lleoliad perffaith i fwynhau llawer o weithgareddau neu i ymlacio a dadflino.

Llawr Gwaelod

Lolfa gysurus gyda theledu (sianeli am ddim) a chwaraewr DVD. Gwely soffa ar gael sy’n gallu cysgu 1.

Cegin gyflawn (yn cynnwys rhewgell a pheiriant golchi) gyda drysau gwydr Ffrengig yn agor allan i’r ardd.

1 ystafell wely ddwbl gyda gwely maint king

En-suite yn cynnwys cawod agored (addas i westai anabl)

Gardd

Gardd yn wynebu’r de gyda llawer o gadeiriau a meinciau wedi eu gosod ar hyd y lle fel y gallwch ddewis eich hoff leoliad.

Mae croeso i westai grwydro ar hyd yr holl safle a mwynhau’r amrywiaeth o adar a’r planhigion godidog sydd yn amgylchynu’r bwthyn hyfryd hwn ym Mhorthcawl.

Gwybodaeth Ychwanegol

Llawr gwaelod i gyd gyda mynediad llawn i westai anabl (drysau yn 800mm o lydan).

Storfa ddiogel i gadw cyfarpar golff, beiciau, offer ayb.

Agos i brif ffordd Porthcawl/Pen-y-bont.

Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig

Ni chaniateir anifeiliaid anwes

Wi-fi yn gynwysedig

Digonedd o lefydd parcio

Darperir dillad gwely a thywelion.

Darperir haearn smwddio a bwrdd smwddio.

Mae gwyliau byr ar gael yn y llety hwn ym Mhorthcawl ar adegau penodol o’r flwyddyn, mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person.

Location