Bwthyn y Trisant

Cardiff, South Wales

 • Bwthyn â chymeriad yn hen dref Llantrisant gyda golygfeydd gwych o Fro Morgannwg.

You can book this property from:

 • £388 per week
 • £55 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.30

Description

Bwthyn â chymeriad yn hen dref Llantrisant gyda golygfeydd gwych o Fro Morgannwg. Mae'r bwthyn yn leoliad perffaith i ymweld a darganfod De Cymru, gydag Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Bannau Brycheiniog a dinas Caerdydd i gyd o fewn taith fer. Delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau sy'n cymryd lle mewn lleoliadau poblogaidd yng Nghaerdydd megis Stadiwm Principality, Gerddi Soffia a Chanolfan y Mileniwm.

Llawr Gwaelod

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys sinc Belfast, peiriant golchi dillad, popty a hob trydan, oergell/rhewgell, meicrodon, tostiwr a thegell.

Bwrdd bwyta gyda lle i 4 eistedd.

Lolfa gyda soffas i 4 (yn cynnwys gwely soffa dwbwl), lle tân traddodiadol gyda stôf goed (darperir y fasgedaid gyntaf o goed).

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi - uned cawod, toiled a basn.

Tu Allan

Patio palmantog y tu blaen i'r llety gyda bwrdd a chadeiriau a golygfeydd trawiadol ar draws Bro Morgannwg.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Parcio - digon o le ar y ffordd o flaen y bwthyn  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd. Ystafell ymolchi: sebon, papur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Dillad gwelyau, tywelion, haearn smwddio a sychwr gwallt yn gynwysedig   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Hyd at 2 gi sy'n ymddwyn yn dda. Ni ddylid gadael cŵn ar ben eu hunain yn y llety a dylid gofalu nad ydynt yn dringo ar y dodrefn  
 • Cot a chadair uchel ar gael os nodir hynny ymlaen llaw. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Dim ysmygu

* Yn aros am raddio swyddogol - disgwylir 4*  

Location

This former farmer's cottage is in a row of terraced cottages and one of the first built in the old town of Llantrisant. The town has a rich history and is also the home of the Royal Mint. There is also a shopping centre in Talbot Green less than 1/2 a mile away. Llantrisant has a great history, including Roman and Norman invasions. The Longbowmen from the town were renowned for their battle skills and played key roles in many conflicts including the Battle of Crecy in 1346. Dr William Price is also from the town and was a cult figure in Welsh History. An arch druid, surgeon and a revolutionary figure, he was the founder of cremation in modern day Britain.

Only 20 mins away is the city of Cardiff where events are held throughout the year, including music concerts, the 6 Nations Rugby Tournament, international and club football matches, international cricket games, half and full marathons, triathlons, Speedway and many more.

In the area, the Royal Mint Experience is a great attraction and well worth a visit, while the restored Victorian 'Lido' at Pontypridd, Rhondda Heritage Park and Bike Park Wales are among other popular attractions. The Brecon Beacons National Park is only 25 minutes drive away. 


Beaches 

Along the Glamorgan Heritage Coast there are numerous beaches including Barry Island, Ogmore and a stunning beach at Southerndown. 17 miles.

Golf 

Nearby courses include the Vale Resort (3.4 miles) and the prestigious Celtic Manor. The Closest course is Llantrisant and Pontyclun Golf Club 1.1 miles.

Cycling 

There are forest trails within a mile and Bike Park Wales offers superb mountain biking. 14 miles.

Great road biking from the cottage with several big climbs nearby or if you prefer, the flat roads of the Vale of Glamorgan. 0.1 miles.

Pony trekking 

Talygarn Equestrian Centre offers riding lessons. 3.9 miles. 

Water Sports 

The Cardiff International White Water Centre (CIWW) . 15 miles.