Uwch-y-llyn

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • 7 milltir yn unig o ganol dinas Caerdydd, mae hefyd yn cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref traddodiadol gyda 2 dafarn.

You can book this property from:

 • £680 per week
 • £97 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn yr apartment gwyliau 5 seren llawr cyntaf hwn ger Caerdydd. Mae’n cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn, tra bod canol Caerdydd 7 milltir yn unig i ffwrdd. Mae Uwch-y-llyn yn un o ddau apartment gwyliau moethus ac wedi ei leoli ar stad drawiadol 20 acer ym Mro Morgannwg. Y llecyn perffaith i ymlacio ar ôl archwilio Caerdydd a’i atyniadau di-ri. Mae Cwrs Golff Morgannwg, Cwrs Golff Parc Cottrell, arfordir De Cymru, Stadiwm y Mileniwm, Stadiwm Swalec a Stadiwm Dinas Caerdydd i gyd gerllaw.

Mae Uwch-y-llyn yn ffinio ag eiddo’r perchnogion ac fe’i hadeiladwyd yn 2009 ar 20 acer o dir ar 240 acer y perchnogion lle caiff ceffylau rasio eu magu. Mae’r tir yn cynnwys llyn bychan (gyda ffens o’i amgylch a mynediad trwy giât) gyda digonedd o fywyd gwyllt a physgod, a bydd y plant wrth eu bodd yn bwydo’r hwyaid, cwrdd â’r defaid anwes a chwarae ar y gerddi mawr.

Llawr Cyntaf

Mae’r holl ystafelloedd ar y llawr cyntaf gyda gwresogyddion trydan drwyddo draw ac yn cynnwys: Ystafell agored yn cynnwys lolfa, lle bwyta a chegin, a dwy ystafell wely

Lolfa / lle bwyta: Teledu sgrin fawr a chwaraewr DVD, radio/CD, mynediad Wi-fi a soffa cornel lledr mawr a chyfforddus (gellir ei ddefnyddio fel gwely soffa i gysgu 2 ychwanegol hefyd)

Ardal y gegin: Popty trydan, microdon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, bar brecwast a stolion uchel sy’n eich galluogi i wneud y mwyaf o’r golygfeydd gwych dros y llyn a’r wlad o’ch amgylch.

Ystafell wely 1: Dau wely sengl ac ystafell ymolchi en suite gyda chawod dros y bath, toiled a basn ymolchi.

Ystafell wely 2: Gwely dwbl ac ystafell ymolchi gyda chawod , toiled a basn ymolchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yng Nghaerdydd erddi eang a hardd a llyn pysgota.

Ardal patio gyda dodrefn gardd a barbeciw (i’w rannu gyda’r apartment arall islaw)

Gerddi yn wynebu’r de felly gellir mwynhau’r haul drwy’r dydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ystafell iwtiliti ar wahân tu allan, sy’n cael ei rhannu rhwng y ddau apartment gwyliau moethus sydd yma. Mae’n cynnwys peiriant golchi a pheiriant sychu dillad.
 • Ffens ddiogel o amgylch y llyn, serch hynny ni ddylid gadael plant i chware o’i amgylch heb oruchwyliaeth.
 • Darperir dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt.
 • Gellir darparu cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Cost ychwanegol o £20 y noson os oes mwy na 4 o westeion yn eich grwp (uchafswm o 6 gwestai)
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o le parcio ar gael
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Storfa ar gyfer cadw beiciau / offer golff ayb
 • Wifi yn gynwysedig
 • Mae’r ddau apartment gwyliau yma yng Nghaerdydd yn derbyn gwyliau byr drwy gydol y flwyddyn a gellir eu harchebu gyda’i gilydd i letya grwpiau mwy

Location