Santes Dwynwen

View more and filter search
170 Properties found
Back to list view

Abereithrin Cottage

37318

Nant - Gorllwyn

197043

Stabal y Nant

41127

Bwthyn Wnion

71299

Hen Stabl Llanrug

492972

Hafan Penrhyn

414993

New Property

Malltraeth, Anglesey North Wales

BOW129

(No dates selected)

£490 - £1185
per week
From £368 for a 3-night stay
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 6.5 o filltiroedd
 • Tafarn 4.2 o filltiroedd

Corlan Lleuddad

63965

Y Cudyll Coch

91126

Usk, South Wales Borderlands

BOW61

(No dates selected)

£1097 - £1119
per week
From £823 for a 3-night stay
 • Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Wedi'i leoli ar y llawr cyntaf gyda balconi sy'n wynebu'r de, mae'r llety hwn yn cynnwys 2 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi a gall gysgu hyd at bedwar o bobl. Mae'r afon Wysg yn afon eog enwog. Mae llawer o deithiau cerdded a llwybrau gwych gerllaw, yn cynnwys teithiau cerdded o fewn tir yr ystâd. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd. Mae digon i'w weld a'i wneud yn Sir Fynwy gyda bwytai seren Michellin, nifer o gestyll ysblennydd, Abaty Tyndyrn a llawer mwy.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 17 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Y Cleddau

396645

Llandovery, West Wales

405592

(No dates selected)

£474 - £652
per week
From £356 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg gyda golygfeydd anhygoel ar draws Afon Tywi mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn gyda twb poeth ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gyda llwybrau cerdded gwych, pysgota (gan gynnwys mynediad i bysgota penllwydion ar y Tywi), seiclo a beicio mynydd, dyma leoliad rhagorol i fod yn anturus, neu i ymlacio a mwynhau cefn gwlad trawiadol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Twb Poeth
 • Traeth 36 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
View more and filter search