Hafan Penrhyn

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn 5 seren hwn y tu allan i Porthgain ar Benrhyn Tŷ Ddewi yn cynnig golygfeydd gwych o'r môr a chefn gwlad ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cyplau, ffrindiau neu wyliau i'r teulu.

You can book this property from:

 • £502 per week
 • £72 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r bwthyn 5 seren hwn y tu allan i Porthgain ar Benrhyn Tŷ Ddewi yn cynnig golygfeydd gwych o'r môr a chefn gwlad ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cyplau, ffrindiau neu wyliau i'r teulu. Gyda'r gorau o ddau fyd ceir gweithgareddau niferus gerllaw (megis arforgampau, syrffio, cerdded a physgota) a gellir dewis un ai i fod yn anturus neu i ymlacio a'i chymeryd hi'n dawel o flaen stôf goed, neu ymweld ag un o'r bwytai gorau yn yr ardal.

Llawr gwaelod

Ardal fyw a bwyta agored gyda soffas lledorwedd cyfforddus, stôf losgi coed, teledu (Freesat) gyda cysylltydd HDMI, DVD. Bwrdd bwyta a chadeiriau i eistedd 4.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, meicrodon, popty a hob trydan, oergell/rhewgell.

Ystafell iwtiliti gyda lle i storio. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad, basn ymolchi. Golygfeydd o'r môr.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl. Golygfeydd o'r môr.

Ystafell ymolchi - baddon gyda chawod drydan, toiled a basn.

Gardd

Ardal patio preifat yn y cefn gyda bwrdd, cadeiriau a barbaciw. Lawnt un ochr y tŷ (gyda lein ddillad os oes angen).


Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys gwîn, te, coffi, siwgwr a llaeth   
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   
 • Cadair uchel, cot trafeilio a gât staer ar gael (gellir wneud cais pan yn archebu). Dewch a'ch dillad eich hun i'r cot
 • Wi-fi ar gael
 • Dim ysmygu
 • Man parcio ar gyfer 2 gar (parcio i un car wrth dalcen y tŷ a'r car arall ar y lawnt heibio'r ardd)   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad yn y bwthyn .. Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau glan, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif ac un rholyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Mae archfarchnadoedd yn ymweld â'r bwthyn ac mae yna hefyd ddigon o siopau lleol gyda chynnyrch gwych  
 • Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person
 • Dim anifeiliad anwes

Location