Pembroke Mill - No.1

Pembroke, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Yn agos at 50 o draethau gwych sy'n cynnig hwylio, syrffio, caiacio, a llawer mwy.

You can book this property from:

 • £569 per week
 • £81 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Dolffiniaid, tywod euraidd a phyllau dŵr yn y creigiau! Dyma rai o'r pethau i ddarganfod yn ystod eich arhosiad yn llety hunan ddarpar Pembroke Mill. Hen felin ddŵr o'r ail ganrif ar bymtheg sydd wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar ac oddi mewn i 30 acer o dir preifat ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yn agos at 50 o draethau gwych sy'n cynnig hwylio, syrffio, caiacio, a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Derbynfa helaeth gyda grisiau yn arwain i fyny at Pembroke Mill. Mae'r llety wedi ei leoli ar lawr cyntaf ac ail lawr un hanner melin ddŵr sydd wedi ei hadnewyddu.

Mae yma gegin fasnachol ac ystafell fwyta fawr ar y llawr gwaelod - gellir defnyddio'r rhain gan y gwestai yn unig pan fydd y ddau lety yn cael eu archebu gan un parti, sy'n caniatau i bawb goginio a bwyta gyda'i gilydd. Mae yna hefyd doiled anabl ar y llawr gwaelod.  

Llawr Cyntaf

Wrth fynd drwy'r drws i'r llety, o'ch blaen bydd lolfa helaeth gyda soffas lledr a theledu lloeren (freeview a Sky+).

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys popty, meicrodon a llestri.

Ystafell wely 1 - gyda gwely sengl.

Ail lawr

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl

Ystafell wely 3 - ystafell deuluol gyda gwely dwbwl a gwely sengl. 

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod oddi mewn

Garden

There are 30 acres of private grounds, plus a patio and lawn area with BBQ, picnic bench and plenty of room to enjoy.

Gardd

Mae yma 30 acer o dir preifat, yn ogystal â patio a lawnt gyda Barbaciw, bwrdd picnic a digon o le i fwynhau. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   

Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael  

WIFI am ddim

Cot a chadair uchel ar gael os dymunir   

Ystafell olchi a sychu dillad  

Dim anifeiliaid anwes

Lle parcio diogel  

Mae lle yn Pembroke Mill ar gyfer storio eich offer adloniadol   

Dewis o gemau a theganau plant ar gael  

Gellir trefnu i logi beic os dymunir  

Gwasanaeth pigo i fyny neu ollwng i lawr ar gael i westeion sydd am gerdded llwybr yr arfordir neu ymweld â mannau eraill yn yr ardal   

Gellir archebu'r llety am wyliau byr ar rai adegau o'r flwyddyn. Mwy o wybodaeth o dan 'Prisiau'  

Gellir cyfuno'r llety hefo Pembroke Retreat i gysgu hyd at 12

 

Location