Ysgubor Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli mewn safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, mae'r bwthyn hardd hwn o fewn tafliad carreg i bopeth yr ydych eu hangen.

You can book this property from:

 • £627 per week
 • £90 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, mae'r bwthyn hardd hwn o fewn tafliad carreg i bopeth yr ydych eu hangen. Mae Ysgubor Llew Coch yn cynnig lleoliad cefn gwlad, gyda manteision bwytai, caffis, tafarndai a siopau ar stepen y drws.

Eisteddwch o amgylch y stôf goed neu y tu allan ar y patio preifat i fwynhau golygfeydd ar draws caeau agored. Mae Llyn Tegid a'i holl weithgareddau dwr ond 500 metr i ffwrdd. Mae yna hefyd stêm trên yn rhedeg gydag ochr y llyn, yn ogystal â nifer o atyniadau gerllaw yn cynnwys canolfan rafftio dwr gwyn, Zip World Bounce Below. 

Os hoffech aduniad mwy gyda'ch teulu neu ffrindiau, yna mae dau fwthyn arall ar yr un safle - Stabal Llew Coch (cysgu 4) a Côr Llew Coch (cysgu 2).

Llawr Gwaelod

Cegin - cegin foethus gyda'r holl offer, bwrdd bwyta derw ac 8 cadair. Yn cynnwys meicrodon, popty, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad. Gwres o dan y llawr gwaelod. 

Lolfa - soffa gornel a soffa arall i ddau. Stôf goed, teledu ar y wal, drysau patio yn arwain i'r tu allan. 

Ystafell wely 1 - gwely derw moethus maint king, cypyrddau dillad a theledu ar y wal. 

Ystafell ymolchi - cawod wlaw, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king y gellir ei rannu'n ddau wely sengl 2'6" (dywedwch wrth archebu sut yr hoffech y gwely). Dodrefn derw a theledu. 

Ystafell wely 3 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, nenfwd uchel gyda trawstiau. Cypyrddau dillad a theledu. 

Ystafell ymolchi - gyda basn fodern a thoiled. Cawod dros y baddon a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Patio preifat gyda dodrefn gardd a gwely blodau, gyda mynediad drwy ddrysau patio. Golygfeydd dros gaeau agored tuag at fryniau Eryri ar y gorwel.  

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres dan y llawr gwaelod.
 • Basged cychwynol o goed tân. Mwy o goed ar gael am £5 y fasged. 
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir 
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Dywedwch wrth archebu sut yr hoffech y gwely wedi ei wneud fyny yn ystafell wely 2
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled   

Location

Ysgubor Llew Coch enjoys an excellent, unique setting - within the privacy of an enclosed yard (previously the owners' family farm) yet a stone's throw from Bala town's amenities. This beautifully converted barn enjoys its own private corner within the yard, facing outward over an agricultural field and towards the hills of Snowdonia. If you wish to bring extended family or friends, there are also two other cottages on site sleeping 4 and 2.

The lovely Welsh market town of Bala offers a wide range of cafes, restaurants, shops and pubs. There's even a quirky bottle shop and tap room where you can enjoy Welsh beers and bring your own food. Amongst the best places to eat (all within walking distance) are the White Lion Hotel, Y Plas Coch, Bistro Y Cyfnod, Plas yn Dre, Bala Spice and Y Cwrt. Also worth a short drive is Yr Eagles in Llanuwchllyn (5 miles) and Lake Vyrnwy Restaurant (13 miles). Some of the best pubs in town include The White Lion, Y Plas Coch and Y Cwrt (all within a 5 minute walk).

Bala also offers a traditional cinema, a Leisure Centre (fitness room, indoor swimming pool and slide) Llyn Tegid (Bala Lake) with a range of watersports such as canoeing, sailing and windsurfing, as well as a steam train along the lake to Llanuwchllyn. The National White Water Rafting Centre is also within 4 miles, whilst other activities nearby includes high speed go-carting circuit in Cerrigydrudion (12 miles), the famous Zip Wire and Bounce Below (18 miles) and Coed y Brenin Mountain Biking Centre (23 miles).

Other popular days out around Snowdonia includes Llechwedd Slate Caverns (18 miles), Portmeirion (25 miles) and the beautiful beaches along the coast. There are also plenty of other market towns to explore, such as Dolgellau and Ruthin - not to mention the rewarding walks around Snowdonia National Park.

Watersports

 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 0.3 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 4 miles

Walks

 • Bala Lake – Up to a 10 mile walk around the 4 mile long, stunning lake. 0.3 miles from the cottage.
 • Aran mountain range offers 14 summits above 2,000ft. The ridge makes an excellent linear walk and includes the two major summits of Aran Fawddwy (2969ft) and Aran Benllyn (2904ft). Route starts from Llanuwchllyn, 5 miles.
 • Arenig mountain range has 13 summits above 2,000ft, including Arenig Fawr and Moel Llyfnant. Route begins near Llyn Celyn, 4 miles

Cycling

 • Bala Lake - The 10 mile scenic route around the lake can also be cycled. 0.3 miles from your Bala self catering cottage.
 • Llyn Celyn – 15 mile circular route around another scenic lake. 4 miles
 • Antur Stiniog Mountain Biking Centre, Blaenau Ffestiniog. 18 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 23 miles
 • Bikes can also be hired in the area.

Fishing

Find out more about fishing in Bala. The nearest venue is Bala Lake (called Llyn Tegid in Welsh). 0.3 miles

Golf

Bala Golf Club - A 10 hole golf course with stunning views over the North Wales countryside. 1 mile

Pony-trekking

Bwlchgwyn Pony Trekking Centre. Suitable for anyone over 4yrs. 25 miles

Beaches

 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 27 miles
 • Black Rock Sands - 3 miles of sandy beach. 27 miles