Ysgubor Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli mewn safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, mae'r bwthyn hardd hwn o fewn tafliad carreg i bopeth yr ydych eu hangen.

You can book this property from:

 • £524 per week
 • £75 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn safle unigryw ar gyrion tref farchnad y Bala, mae'r bwthyn hardd hwn o fewn tafliad carreg i bopeth yr ydych eu hangen. Mae Ysgubor Llew Coch yn cynnig lleoliad cefn gwlad, gyda manteision bwytai, caffis, tafarndai a siopau ar stepen y drws.

Eisteddwch o amgylch y stôf goed neu y tu allan ar y patio preifat i fwynhau golygfeydd ar draws caeau agored. Mae Llyn Tegid a'i holl weithgareddau dwr ond 500 metr i ffwrdd. Mae yna hefyd stêm trên yn rhedeg gydag ochr y llyn, yn ogystal â nifer o atyniadau gerllaw yn cynnwys canolfan rafftio dwr gwyn, Zip World Bounce Below. 

Os hoffech aduniad mwy gyda'ch teulu neu ffrindiau, yna mae dau fwthyn arall ar yr un safle - Stabal Llew Coch (cysgu 4) a Côr Llew Coch (cysgu 2).

Llawr Gwaelod

Cegin - cegin foethus gyda'r holl offer, bwrdd bwyta derw ac 8 cadair. Yn cynnwys meicrodon, popty, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad. Gwres o dan y llawr gwaelod. 

Lolfa - soffa gornel a soffa arall i ddau. Stôf goed, teledu ar y wal, drysau patio yn arwain i'r tu allan. 

Ystafell wely 1 - gwely derw moethus maint king, cypyrddau dillad a theledu ar y wal. 

Ystafell ymolchi - cawod wlaw, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely maint king y gellir ei rannu'n ddau wely sengl 2'6" (dywedwch wrth archebu sut yr hoffech y gwely). Dodrefn derw a theledu. 

Ystafell wely 3 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, nenfwd uchel gyda trawstiau. Cypyrddau dillad a theledu. 

Ystafell ymolchi - gyda basn fodern a thoiled. Cawod dros y baddon a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Patio preifat gyda dodrefn gardd a gwely blodau, gyda mynediad drwy ddrysau patio. Golygfeydd dros gaeau agored tuag at fryniau Eryri ar y gorwel.  

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Gwres dan y llawr gwaelod.
 • Basged cychwynol o goed tân. Mwy o goed ar gael am £5 y fasged. 
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir 
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Dywedwch wrth archebu sut yr hoffech y gwely wedi ei wneud fyny yn ystafell wely 2
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled   

Location