Côr Llew Coch

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Mwynhewch wyliau i ddau yn Eryri yn y bwthyn hwn sydd wedi ei adnewyddu'n foethus yn nhref farchnad y Bala.

You can book this property from:

 • £379 per week
 • £54 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch wyliau i ddau yn Eryri yn y bwthyn hwn sydd wedi ei adnewyddu'n foethus yn nhref farchnad y Bala. Mae'r bwytai, caffis, siopau a thafarndai i gyd o fewn pellter cerdded, yn ogystal â Llyn Tegid gyda'i ystod o weithgareddau dwr, llwybr cylchol a trên stêm, Mae nifer o atyniadau eraill heb fod ymhell, yn cynnwys rafftio dwr gwyn, Zip World, Bounce Below, beicio mynydd a thraethau hardd. 

Os hoffech aduniad mwy gyda'ch teulu neu ffrindiau, yna mae dau fwthyn arall ar yr un safle - Ysgubor Llew Coch (cysgu 6) a Stabal Llew Coch (cysgu 4).

Llawr Gwaelod

Cegin/lolfa ar gynllun agored gyda gwres dan y llawr.   

Cegin gyda peiriant golchi llestri, meicrodon, popty, hob serameg, oergell/rhewgell a pheiriant golchi dillad.    

Mae'r lolfa yn cynnwys soffa fawr, teledu ar y wal a bwrdd bwyta.    

Llawr Cyntaf

Ystafell hardd gyda gwely dwbwl, teledu, dodrefn derw a thrawstiau.   

Ystafell ymolchi gyda cawod dros y baddon, basn fodern, toiled, rheilen sychu tywelion, drych gyda goleuadau a pwynt siafio.   

Gardd

Patio bach yng nghefn ac o flaen y llety. Bwrdd a chadeiriau i 2. 

Barbaciw siarcol ar gael - gellir gwneud cais amdano gan y perchennog yn ystod eich arhosiad. Bydd yn rhaid talu blaendal o £20 fydd yn cael ei ad-dalu os bydd y barbaciw yn cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Siarcol ar gael yn nhref Bala. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri  
 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir 
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael 
 • Digon o le parcio y tu allan i'r bwthyn   
 • Mae'r perchnogion ar gael ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau, gwybodaeth lleol ayb os oes angen   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn      
 • WIFI ar gael
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad -
  • Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, hylif/tabledi i'r peiriant golchi dillad, clytiau newydd, tywel sychu llestri a ffoil    
  • Ystafell ymolchi - sebon hylif a 2 rolyn papur toiled   

Location