Llys Mawr

Pwllheli, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mewn lleoliad delfrydol rhwng Penrhyn Llyn, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a Pharc Cenedllaethol Eryri.

You can book this property from:

 • £604 per week
 • £86 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn man delfrydol rhwng Penrhyn Llyn, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a Pharc Cenedllaethol Eryri. Mae Llys Mawr yn cynnig lleoliad gwledig heddychlon, o fewn 3 milltir i dref Pwllheli a'r arfordir. Mae'r bwthyn cartrefol yn mwynhau golygfeydd pellgyrhaeddol o'r môr a'r mynydd, ac o fewn pellter cerdded i ganolfan arddio a chaffi.

Lleoliad delfrydol ar gyfer aduniadau gan fod gennych yr opsiwn o wahodd teulu a frindiau i aros mewn bwthyn hunan ddarpar arall drws nesaf. Gyda'i gilydd mae'r ddau fwthyn yn cysgu hyd at 12 o westeion. Gyda digon o weithgareddau ac atyniadau ar stepen y drws, o draethau euraidd i'r Marina ym Mhwllheli, Llwybr Arfordir Cymru, canolfan weithgareddau Parc Glasfryn, i drenau stêm a Zip World i enwi ond ychydig. 

Llawr Gwaelod

Ardal mawr agored yn cynnwys cegin, ardal fwyta a lolfa.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, oergell/rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan.

Ardal fwyta gyda bwrdd derw a chadeiriau o flaen drysau patio yn arwain allan i'r ardd.

Lolfa gyda dwy soffa ledr, cadair freichiau, teledu Smart, chwaraewr DVD a silffoedd llyfrau derw. 

Ystafell wely 1 - gwely super-king 'zip and link' gyda chypyrddau dillad. Gellir cael dau wely sengl os dymunir. 

Ystafell ymolchi gyda cawod, basn, toiled a rheilen sychu tywelion.   

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely king gyda chypyrddau dillad.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod ar wahân, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Ardal patio preifat gyda bwrdd a mainc a golygfeydd o Eryri. Lawnt estynedig sy'n cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf. 

Man eistedd tu blaen y bwthyn gyda golygfeydd panoramig, o Fae Ceredigion i Eryri. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr, llaeth a chacen. Cwrw, seidr a jam lleol hefyd ar gael os yn aros am wythnos a mwy 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt yn gynwysedig     
 • Wi-fi ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Mae'r eitemau canlynol hefyd ar gael: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, tabledi golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn     
 • Digon o le parcio preifat

Location

Llys Mawr enjoys a tranquil, rural setting with panoramic views from mountain to sea. As one of two semi-detached, spacious holiday cottages on site, the cottage provides a true 'get-away' from the hustle and bustle of every day life, yet within 3 miles of Pwllheli, 7 miles of Cricieth and 9 miles to Abersoch. The nearest beach and access to the Wales Coast Path can both be found at Abererch, 2.4 miles away. The beautiful valleys and majestic mountains of Snowdonia National Park are also within easy reach. This is a central location to make the most North Wales' diverse landscape and great range of attractions.

The cottage is surrounded by expansive farmland on the edge of Y Ffôr village, within walking distance of a cafe and Tyddyn Sachau garden centre and within a mile of the village shop. A wide range of amenities are available at the seaside town of Pwllheli (3 miles), including Asda, a range of small independent shops and a range of cafes and restaurants. There is also a farm shop 2.5 miles away at Glasfryn Parc activity centre, where you can also enjoy a family day out with activities such as go-karting, segways, wakeboarding and ten pin bowling.

There are plenty of options if you wish to eat out, from Taro Deg and Whitehall in Pwllheli to Tremfan Hall in Llanbedrog (6.5 miles), Dylans in Cricieth (7.8 miles) and Porth Tocyn Hotel near Abersoch (11.5 miles). Whitehall is a good base to taste local ales, whilst Cwrw Llŷn brewery in Nefyn (8 miles) has a lovely bar where you can try their ales and lager. For a relaxing drink on the beach, visit Ty Coch in Porthdinllaen, (8.5 miles), voted the third best beach bar in the world and accessed on foot via the golf course or along the beach.

The seaside town of Pwllheli features two beaches and an impressive Marina that hosts many watersports events and competitions throughout the year. Considered to be the 'unofficial' capital of the Llyn Peninsula (a designated area of outstanding natural beauty), Pwllheli is a gateway to endless beaches, seaside resorts and picturesque villages. A short journey east brings you to Snowdonia National Park with its castles and steam trains, numerous mountains including Snowdon (the highest), Zip World, Portmeirion and so much more.

When on Llyn, other highly recommended items for your bucket list include a boat trip to Ynys Enlli (Bardsey Island), a walk up Tre Ceiri mountain and a trip to Nant Gwrtheyrn. The Welsh language and culture also flourishes in the area and greetings such as 'bore da' (good morning) and 'diolch' (thanks) will often come in handy. The Welsh language is one of the oldest living languages in Europe and adds to the true sense of place that visitors can enjoy during their stay.

Beaches

 • Abererch to Glandon, Pwllheli – enjoy a 4 mile stretch of sand which incorporates Abererch and Glandon beaches. Accessed 2.4 miles away
 • South Beach, Pwllheli - mainly shingle, Blue Flag beach. Stretches from Gimblet Rock, across the promenade, and around towards Llanbedrog. 3.3 miles
 • Llanbedrog - a mile long sandy beach with a café and huts. One of the calmest beaches in Wales. 6.5
 • Abersoch - sandy beach with Blue Flag award. 9.5 miles
 • View other beaches on the Llyn Peninsula

Walking

 • Wales Coast Path – enjoy 84 miles of amazing coastal views around the Llyn Peninsula section, from Porthmadog to Caernarfon. Nearest joining points are Abererch Beach (2.4 miles) / Pwllheli Marina (3 miles).
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 6 miles from cottage.
 • Snowdonia National Park - A great selection of mountain walks, including Snowdon, the highest. The nearest route up Snowdon starts from Rhyd-ddu, or you can walk / catch the train from Llanberis to the summit café. 21 / 24.5 miles.

Watersports

 • Plas Heli, Pwllheli Marina - on the beach and home to Pwllheli Sailing Club and the Welsh National Sailing Academy – excellent facilities and possibly the best sailing waters in the U.K. 3 miles
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 9.5 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula

Golf

 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 3.5 miles
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 5 miles

Horse-riding

 • Afonwen Farm Pony Trekking Centre offers beach and coastal rides, with ponies to suit riders of all skill levels. (open school holidays and for the summer season). 4 miles
 • Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Fishing

 • Bron Eifion, Cricieth - six acre Coarse Fishing Lake, well stocked with a range of fish. 6.5 miles
 • Eisteddfa Fishery, Pentrefelin - a five lake coarse and trout fishing complex. 8.8 miles
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Cycling

 • Lon Eifion Cycleway - old railway track from Bryncir to Caernarfon. Join path in Bryncir, 9.5 miles
 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula