Llys Mawr

Pwllheli, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mewn lleoliad delfrydol rhwng Penrhyn Llyn, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a Pharc Cenedllaethol Eryri.

You can book this property from:

 • £604 per week
 • £86 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn man delfrydol rhwng Penrhyn Llyn, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a Pharc Cenedllaethol Eryri. Mae Llys Mawr yn cynnig lleoliad gwledig heddychlon, o fewn 3 milltir i dref Pwllheli a'r arfordir. Mae'r bwthyn cartrefol yn mwynhau golygfeydd pellgyrhaeddol o'r môr a'r mynydd, ac o fewn pellter cerdded i ganolfan arddio a chaffi.

Lleoliad delfrydol ar gyfer aduniadau gan fod gennych yr opsiwn o wahodd teulu a frindiau i aros mewn bwthyn hunan ddarpar arall drws nesaf. Gyda'i gilydd mae'r ddau fwthyn yn cysgu hyd at 12 o westeion. Gyda digon o weithgareddau ac atyniadau ar stepen y drws, o draethau euraidd i'r Marina ym Mhwllheli, Llwybr Arfordir Cymru, canolfan weithgareddau Parc Glasfryn, i drenau stêm a Zip World i enwi ond ychydig. 

Llawr Gwaelod

Ardal mawr agored yn cynnwys cegin, ardal fwyta a lolfa.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, oergell/rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan.

Ardal fwyta gyda bwrdd derw a chadeiriau o flaen drysau patio yn arwain allan i'r ardd.

Lolfa gyda dwy soffa ledr, cadair freichiau, teledu Smart, chwaraewr DVD a silffoedd llyfrau derw. 

Ystafell wely 1 - gwely super-king 'zip and link' gyda chypyrddau dillad. Gellir cael dau wely sengl os dymunir. 

Ystafell ymolchi gyda cawod, basn, toiled a rheilen sychu tywelion.   

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely king gyda chypyrddau dillad.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod ar wahân, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Ardal patio preifat gyda bwrdd a mainc a golygfeydd o Eryri. Lawnt estynedig sy'n cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf. 

Man eistedd tu blaen y bwthyn gyda golygfeydd panoramig, o Fae Ceredigion i Eryri. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr, llaeth a chacen. Cwrw, seidr a jam lleol hefyd ar gael os yn aros am wythnos a mwy 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt yn gynwysedig     
 • Wi-fi ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Mae'r eitemau canlynol hefyd ar gael: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, tabledi golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn     
 • Digon o le parcio preifat

Location