Tai Ffolt

Nefyn, North Wales Coast

 • Meddyliwch am leoliad hollol breifat gyda golygfeydd panoramig o'r môr, o'r teras, y soffa ger y stôf goed, neu o'r gwely. Croeso i Tai Ffolt.....

You can book this property from:

 • £1,029 per week
 • £147 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wel dyma olygfa! Nid llawer o fythynnod sy'n medru brolio lleoliad fel hyn. Oddi mewn i 2 acer o dir preifat, mae Tai Ffolt yn cynnig tawelwch a golygfeydd anhygoel allan i'r môr tuag at Nefyn, drosodd i Borthdinllaen, Ynys Môn, ac, ar ddiwrnod clir drwy eich ysbienddrych, mor belled ac Iwerddon. 

Tri bwthyn pysgotwr yn wreiddiol, mae Tai Ffolt wedi ei adnewyddu'n drawiadol, a gellir mwynhau golygfeydd godidog o'r môr o bob ystafell. Heb anghofio'r machlud haul dramatig, a chyfle i syllu ar y sêr - dyma leoliad gwyliau hollol ysbrydoledig, gyda'r dydd neu'r nos.

Llawr Gwaelod

Prif nodwedd y lolfa fawr yw'r talcen gwydr sy'n fframio'r golygfeydd anhygoel tuhwnt. Mae'r lolfa yn cynnig digon o gymeriad a seddau cyfforddus ble gellir eistedd nol a chael eich ysbrydoli, ac hefyd mwynhau gwres y stôf losgi coed. Teledu ar y wal a chwaraewr DVD.

Nodwedd arall yw'r simdde sydd yn rhannu'r lolfa o'r gegin/ardal fwyta ym mhen pellaf yr ystafell. Gyda llawr llechi gwreiddiol, mae'r gegin gyda'r holl offer angenrheidiol, yn cynnwys oergell/rhewgell Americanaidd, popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri, a pheiriannau golchi a sychu dillad. Bwrdd ffermdy mawr a chadeiriau, gyda drysau Ffrengig yn arwain allan i'r ardd gefn.

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, soffa o flaen stôf losgi coed a theledu, desg, storfa, a golygfeydd trawiadol o'r môr.

Ystafell wely 2 - gwely king, storfa ddillad, cadair a golygfeydd gwych.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl, cadair, storfa ddillad, ac wrth gwrs, golygfeydd o'r môr.

Ystafell ymolchi deuluol gyda cawod wlaw, baddon gyda golygfeydd, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Dwy acer o dir caeedig o amgylch y bwthyn godidog hwn. Pun ai bwyta tu allan, te prynhawn, llyfr da a glasied o wîn, neu wylio'r cychod yn hwylio heibio, mae'r teras sy'n edrych allan dros y cefnfor yn cynnig lleoliad tu hwnt o ddelfrydol. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn cychwynol o goed ar gyfer y stôf (gwyliau gaeaf yn unig). Gellir prynu cyflenwad ychwanegol yn Nefyn  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn   
 • Digon o le parcio 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Location

Enjoy the grand entrance as you approach this cottage as the sea views come in to sight. Accessed via a track, this detached cottage sits within 2 acres of enclosed grounds, offering complete privacy and breath-taking views. Overlooking Ty Coch Inn on Porthidinllaen Beach, Nefyn's stunning headland golf course and, on a clear day, as far as Wicklow Mountains in Ireland through the telescope provided in the lounge.

The nearby village of Nefyn (1 mile) is situated on the northern coast of the Llŷn Peninsula. Provisions include 2 convenience stores, pubs and restaurants, a lovely cafe for afternoon teas (Caffi Ni) as well as take-aways, a library, chemist and museum. Some of the best places to eat locally include The Ship in Edern (4 miles), Plas Bodegroes for fine dining (5.7 miles) and Twnti Seafood Restaurant (6.7 miles). As for pubs, you are within 4 miles of Ty Coch Inn, officially voted third best beach bar in the world. Needless to say - an amazing setting and well worth the visit (accessed on foot via the golf course or along the beach).

The walk to Ty Coch Inn also forms part of the Wales Coast Path. Walking the coastal route is highly recommended as a way to discover the delights of the Llyn Peninsula - a Designated Area of Outstanding Natural Beauty where the Welsh language and way of life still flourishes. Another nearby attraction is Nant Gwrtheyrn, a Welsh Heritage Centre (where you can also learn Welsh) in a magical location with a cafe, private beach etc.

There are many other beautiful coastal villages dotted around the Llyn Peninsula as well, including Abersoch (12 miles) and Aberdaron (14 miles). A boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage, is also highly recommended. For some family fun, visit Glasfryn Parc for go-karting, ten-pin bowling, archery etc, or enjoy a relaxing ride on Ffestiniog Railway, explore Cricieth and Caernarfon Castles and discover the Italian village of Portmeirion. If that's not enough, Snowdonia National Park with all its attractions is also within a short drive.

Beaches

 • Porth Nefyn – two mile long sandy beach. 1.5 miles
 • Morfa Nefyn – this sandy beach sweeps all the way along the small peninsula to Porthdinllaen. 3 miles
 • There are many great beaches within a short drive of your cottage. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.

Walks

 • Two paths more or less from the doorstep - one leading down to the village of Nefyn and the other leading up to the peak of Mynydd Nefyn mountain behind the cottage.
 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) passes a few fields beneath the cottage and can be joined off the path that leads to the village.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 5 miles.
 • The Nant Gwrtheyrn Walk – a scenic 2-3 hour circular walk around this unique valley. 6.5 miles

Golf

 • Nefyn and District Golf Club - a famous 26 hole Championship Golf Course, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 3.5 miles

Fishing

 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages

Horse riding

 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula