Beudy Gwenoliaid

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mae'r bwthyn gwyliau hwn i 5 yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r môr ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws.

You can book this property from:

 • £426 per week
 • £61 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r môr ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws. O draethau baner las a theithiau cerdded bythgofiadwy i drenau stêm, teithiau cwch a rownd o golff yng ngolwg y castell a'r môr, mae Beudy Gwenoliaid yn cynnig popeth. O fewn pellter cerdded at y traeth, ac ar hyd y traeth i Bermo ei hun, gyda'i ystod eang o fwytai, siopau, tafarndai ac atyniadau glan-môr eraill.

Llawr Gwaelod

Mae llawr gwaelod y bwthyn gwyliau hwn yn cynnwys dwy ystafell wely, ystafell ymolchi, a'r cyntedd yn arwain at y prif le byw ar y llawr cyntaf.

Mae'r ystafell wely gyntaf yn cynnwys gwely dwbl, cwpwrdd dillad a byrddau wrth ochr y gwely gyda lampau.

Yn yr ail ystafell wely mae gwely dwbl a gwely sengl, cwpwrdd dillad, byrddau wrth ochr y gwelyau, lampau a ffenestri mawr yn edrych allan dros y buarth.

Ystafell ymolchi hyfryd gyda bath maint llawn a chawod uwch ei ben, basn ymolchi a thy bach.

Llawr Cyntaf

Mae'r lle byw a'r patio i gyd ar y llawr cyntaf er mwyn gwneud y gorau o'r golygfeydd hyfryd o'r môr. Mae'r llawr pren hyfryd, y trawstiau agored a'r ffenestri yn y to yn rhoi teimlad agored a golau iawn i'r rhan hon.

Cynllun agored sydd i'r cyfan. Mae un hanner yn cynnwys cegin â'r holl gyfleusterau (gan gynnwys peiriant golchi llestri, microdon, ffwrn, oergell a rhewgell) ac ardal fwyta.

Mae dwy soffa ledr a theledu mawr yn eich gwahodd drwodd i'r lolfa glyd. Ym mhen draw'r lolfa mae drysau patio yn arwain at y lle patio trawiadol. Yn ystod y dydd, mae'n sicr yn werth gadael y drysau patio hyn yn agored led y pen fel y gallwch fwynhau holl ehangder y bwthyn, o'r bwrdd bwyd yn un pen, drwodd at fwrdd yr ardd ar y pen arall.

Gardd

Mae golygfeydd syfrdanol i'w gweld o'r patio. Caeau gwyrddlas yn arwain at bennau'r mynyddoedd y tu ôl i chi, a'r môr o'ch blaen. Llecyn hollol ryfeddol lle byddwch yn sicr o golli pob syniad o amser.

Gwybodaeth Ychwanegol

Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen wrth i chi gyrraedd.

Dillad gwely a thywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Mae modd darparu cot, cadair uchel a gât ar gyfer y grisiau os bydd cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig yn y pris.

Lle parcio preifat ar gyfer 2 car y tu allan i'r bwthyn.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn.

Gemau a gwybodaeth ynghylch pethau i'w gwneud yn lleol yn y bwthyn.

Ystafell olchi dillad wedi'i rhannu, gyda pheiriant golchi dillad awtomatig a sychwr dillad

Location