Sgubor Madrun

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Pen Llyn. Mae Sgubor yn cynnig ardal chwarae awyr agored i blant, ystafell gemau, pysgota afon a thraeth tywod Porth Neigwl, 2 funud i ffwrdd.

You can book this property from:

 • £592 per week
 • £85 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dim dillad gwely ar gael
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ym mwthyn gwyliau Sgubor Madrun fe storiwyd gwair a bwyd anifeiliaid am y 250 mlynedd diwethaf. Mae wedi ei adnewyddu yn ddiweddar yn fwthyn gwyliau moethus gyda chymaint â phosib o'r nodweddion gwreiddiol a phosib yn weledol. Mae gan y bwthyn ardal chwarae i blant, ystafell gemau a thraeth hir 3 milltir dywodlyd Porth Neigwl ychydig dros hanner milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Mae mynediad blaen a thu ôl y bwthyn hwn yn lefel ac yn addas i westai llai abl yn ogystal â chadeiriau olwyn. Mae'n agor yn syth i ystafell agored yn cynnwys lolfa, lle bwyta a chegin. Mae rhan o'r llawr llechfaen gwreiddiol wedi ei ail osod yn y gegin a'r ardal fwyta a chadwyd rhai o'r waliau cerrig, y cyfan yn ychwanegu at gynhesrwydd a chymeriad y llety. Ceir ffenestr fawr gyda ffenestr ddwbl sydd yn cynnig golygfeydd gwych o gefn gwlad a theimlad golau ar y tu mewn. Ceir gwresogyddion o dan y llawr gwaelod hefyd.

Mae'r gegin gyflawn yn cynnwys cyfarpar ansawdd uchel a digonedd o lestri a gwydrau. Mae'r safon pum seren yn parhau yn y lolfa gyda soffas lledr mawr cyfforddus a chlustogau meddal sy'n cyfrannu at y teimlad cartrefol. Ceir teledu plasma newydd ar y wal, chwaraewr DVD, CD/radio.

Ceir ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod hefyd sydd yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae ganddo ystafell ymolchi en-suite gyda chawod a chanllawiau ger y toiled a'r basn golchi dwylo. Gellir darparu cadair ar olwynion neu gadair droelli i'r rhai llai abl.

Llawr Cyntaf

Grisiau hyfryd wedi ei chreu gan saer lleol yn arwain i lawr cyntaf ar steil oriel gyda dwy ystafell wely gyda nenfwd ar ongl a dwy ffenestr velux yn edrych allan ar olygfeydd godidog cefn gwlad. Ceir gwely dwbl clasurol gyda chanopi ac en-suite mewn un ystafell ac mae'r ystafell arall yn cynnwys tri gwely sengl hufen. Mae'r brif ystafell ymolchi ar y llawr hwn hefyd gyda Jaquzzi.

Gardd

Drws cefn dwbl mawr yn arwain allan i ardal y patio gyda dodrefn gardd. Delfrydol ar gyfer edmygu'r golygfeydd neu i eistedd ac ymlacio gyda gwydraid o win gyda'r nos.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.

Cyswllt WIFI ar gael - dewch â'ch gliniadur eich hun.

Darperir sychwr gwallt ar gais.

Croesewir cwn, ond ni ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn. Wedi'r cyfan, maen nhw hefyd ar eu gwyliau ac rydyn ni eisiau cynnal safon uchel y llety. Codir ffi fechan o £20 yr anifail (uchafswm o 2 gi bach neu 1 ci mawr ar wahân i alsatians), yn daladwy i'r perchennog pan ydych yn cyrraedd. Gadewch i ni wybod os ydych yn dod a chi er mwyn i ni roi giât wrth y grisiau.

Mae'r lleoliad yma hefyd yn wych ar gyfer grwpiau (cysgu hyd at 27 hefo'i gilydd). Mae 3 bwthyn moethus arall ar y safle - edrychwr ar argaeledd Llofft Madrun, Sgubor Madrun a Thy Madrun (i gyd yn cysgu 7 yr un).

Location